Főoldal > Főiskola > Szervezet > Testületek

Állandó testületek (2022.11.03.)

a) az FT elnöke hivatalból: Karsai Gábor rektor;
b) egyház által delegált FT tagok: Cser Zoltán és Dr. Németh Norbert;
c) főállású oktatói FT tagok (2019.04.05-2023.02.14.): Dr. Kenéz László és Dr. Balikó György;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag (2016.10.20-2023.02.14.): Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2022.06.01-2023.05.31. ciklusra: Szabó Kincső Orsolya HK alelnök.

[Az FT létszáma: 7 fő. Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

a) az MiB elnöke (2016.12.07-2020.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor oktatói tag;
b) az MiB tagja hivatalból: Karsai Gábor rektor és Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
c) az MiB Egyház által delegált tagja: Farkas Pál;
d) Szenátus által delegált oktatói tag: Dr. Körtvélyesi Tibor (2016.12.07-2023.02.14) és Takács László (2019.04.05-2023.02.14);
e) Szenátus által delegált adminisztratív tag: dr. Barta Péter (2019.04.05-2023.02.14);
f) hallgatói tag a 2022.05.31-2023.05.31. ciklusra: Kutiné Hanzi Krisztina; póttag: Szabó Kincső Orsolya HK alelnök.

[A MiB elnökét tagjai közül maga választja meg. A MiB létszáma: 7 fő. A MiB határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

Dr. Farkas Attila Márton (2019.04.05-2023.02.14.); a Kelet-Nyugat Kutatóintézet vezetője és a TT elnöke (2020.09.03-2023.02.14);
Dr. Schreiner Dénes (2020.09.03-2023.02.14.);
Dr. Kuzder Rita. (2019.04.05-2023.02.14.).
Dr. Németh Norbert (2020.09.03-2023.02.14.).

[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő. Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György

[Az OT elnöke az oktatási rektorhelyettes. Az OT létszáma: 5 fő. Az OT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György;
g) BA szakfelelős: Dr. Kenéz László;
h) MA szakfelelős: Dr. Fórizs László;
i) Karsai Gábor rektor;
j) Győri Péter tanulmányi igazgató.

[A KB elnöke az oktatási rektorhelyettes. A KB létszáma: 9 fő. A KB határozatképességéhez 5 fő jelenléte szükséges.]

a) a HÜB elnöke hivatalból: Győri Péter tanulmányi igazgató,
b) a HÜB oktatói tagja (2022.07.15-2025.07.14): Dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktatói póttagja (2022.07.15-2025.07.14): Dr. Körtvélyesi Tibor,
c) a HÜB hallgatói tagja 2022.06.01-2022.05.31. ciklusra: Kutiné Hanzi Krisztina.

[A HÜB létszáma: 3 fő. Az HÜB határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges.]

A rektorral kiegészült, a rektor elnökletével ülésező HÜB.

a) a HFB elnöke (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Dr. Balikó György;
c) a HFB oktatói tagja (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Dr. Kuzder Rita; oktatói póttagja (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Dr. Farkas Attila Márton;
d) a HFB hallgatói tagja a 2022.06.01-2023.05.31. ciklusra : Szabó Kincső Orsolya, póttagok: Ferenczy Réka.

[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

a) a HJB elnöke hivatalból Karsai Gábor rektor;
b) a HJB oktatói tagjai (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Dr. Schreiner Dénes,  (2019.10.21-2022.10.20): Szathmári Botond és (2022.10.21-2025.10.20): Dr. Németh Norbert;
c) a HJB oktatói póttagjai (2019.10.21-2022.10.20. és 2022.10.21-2025.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor és Dr. Kenéz László;
d) a HJB hallgatói tagjai a 2022.06.01-2023.05.31. ciklusra: Ferenczy Réka; póttagok: Szabó Kincső Orsolya, Tóth-Beda Krisztina.

[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

a) az AEB elnöke: Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB oktatói tagja: Dr. Kenéz László;
c) az AEB adminisztratív tagja: Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagok: Cser Zoltán, Dr. Schreiner Dénes, Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

a) az FTDT elnöke (2021.09.01-2025.08.31.): Szathmári Botond,
b) az FTDT titkára (2021.09.01-2025.08.31.): Dr. Kenéz László,
c) hallgatói tag a 2022.06.01-2023.05.31. ciklusra: Tóth-Beda Krisztina; póttag: Kutiné Hanzi Krisztina.

[Az FTDT létszáma: 3 fő. Az FTDT határozatképességéhez 3 fő szükséges, de részleges írásbeli szavazás lehetséges.]

Ad hoc testületek

Elnöke: Győri Péter tanulmányi igazgató,
Tagjai:
dr. Barta Péter főtitkár,
Baráth Anita a HK által felkért speciális igényű hallgató (2022.06.27-től), és
Takács László fogyatékosügyi koordinátor.

[A Bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.2.4.2. pontja alapján a speciális igényű hallgatók részére szükséges segítségnyújtásra, mentességekre és kedvezmények megállapítására létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 4 fő, határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

  • Farkas Pál,
  • Dobosy Antal és
  • Cser Zoltán.


[A Testület a meditációs gyakorlati órákkal kapcsolatos kérelmek HÜB elbírálásának támogatására, véleményezésére létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 3 fő, határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges. A testület maga dönt az elnöki tisztség betöltéséről, illetve az elnök személyéről. A testület tagjai akadályoztatásuk esetén jogosultak delegálni helyettesüket.]