Főoldal > Főiskola > Szervezet > Testületek

Állandó testületek (2023.10.05.)

A 2023. február 16-tól 2027. február 15-ig tartó ciklusra:

a) az FT elnöke hivatalból: Karsai Gábor rektor;
b) egyház által delegált FT tagok: Cser Zoltán és Dr. Németh Norbert;
c) főállású oktatói FT tagok: Dr. Balikó György és Dr. Kenéz László;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag: Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Kretz-Hellebrandt Dóra HK alelnök, póttag: ***   .

[Az FT létszáma: 7 fő. Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.

A 2023. február 16-tól 2027. február 15-ig tartó ciklusra:

a) az MiB elnöke (2023.03.16-2027.02.15.): Takács László;
b) az MiB tagja hivatalból: Karsai Gábor rektor és Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
c) az MiB Egyház által delegált tagja: Prof.e.b.h.c. Farkas Pál;
d) Szenátus által delegált oktatói tag: Takács László és Dr Kenéz László;
e) Szenátus által delegált adminisztratív tag (2023.05.26-2027.02.15.): Győri Péter;
f) hallgatói tag a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Gömböcz Elvira Erika; póttag: Tóth-Beda Krisztina.

[A MiB elnökét tagjai közül maga választja meg. A MiB létszáma: 7 fő. A MiB határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A 2023. február 16-tól 2027. február 15-ig tartó ciklusra:

Dr. Farkas Attila Márton; a Kelet-Nyugat Kutatóintézet vezetője és a TT elnöke;
Dr. Schreiner Dénes;
Dr. Kuzder Rita;
Dr. Németh Norbert.

[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő. Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Prof.e.b.h.c. Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Prof.e.b.h.c. Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György

[Az OT elnöke az oktatási rektorhelyettes. Az OT létszáma: 5 fő. Az OT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Prof.e.b.h.c. Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Prof.e.b.h.c. Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György;
g) BA szakfelelős: Dr. Kenéz László;
h) MA szakfelelős: Dr. Fórizs László;
i) Karsai Gábor rektor;
j) Győri Péter tanulmányi igazgató.

[A KB elnöke az oktatási rektorhelyettes. A KB létszáma: 9 fő. A KB határozatképességéhez 5 fő jelenléte szükséges.]

A 2022. július 15-től 2025. július 14-ig tartó ciklusra:

a) a HÜB elnöke hivatalból: Győri Péter tanulmányi igazgató,
b) a HÜB oktató tagja: Dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktató póttagja: Dr. Körtvélyesi Tibor,
c) a HÜB hallgatói tagja a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Kretz-Hellebrandt Dóra HK alelnök; póttag: Szabó József György.

[A HÜB létszáma: 3 fő. Az HÜB határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges.]

A rektorral kiegészült, a rektor elnökletével ülésező HÜB.

A 2022. október 21-től 2025. október 20-ig tartó ciklusra:

a) a HFB elnöke: Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke: Dr. Balikó György;
c) a HFB oktató tagja: Dr. Kuzder Rita; oktató póttagja: Dr. Farkas Attila Márton;
d) a HFB hallgatói tagja a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Bojtor Dávid; póttagok: Gömböcz Elvira Erika.

[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

A 2022. október 21-től 2025. október 20-ig tartó ciklusra:

a) a HJB elnöke hivatalból Karsai Gábor rektor;
b) a HJB oktató tagjai: Dr. Schreiner Dénes, Szathmári Botond és Dr. Németh Norbert;
c) a HJB oktató póttagjai: Dr. Körtvélyesi Tibor és Dr. Kenéz László;
d) a HJB hallgatói tagjai a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Szabó József György és Bojtor Dávid; póttag: Gömböcz Elvira Erika.

[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.

a) az AEB elnöke: Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB oktatói tagja: Dr. Kenéz László;
c) az AEB adminisztratív tagja: Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagok: Cser Zoltán, Dr. Schreiner Dénes, pandita Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

a) az FTDT elnöke (2021.09.01-2025.08.31.): pandita Szathmári Botond,
b) az FTDT titkára (2021.09.01-2025.08.31.): Dr. Kenéz László,
c) hallgatói tag a 2023.06.01-2024.05.31. ciklusra: Kretz-Hellebrandt Dóra HK alelnök; póttag: Tóth-Beda Krisztina.

[Az FTDT létszáma: 3 fő. Az FTDT határozatképességéhez 3 fő szükséges, de részleges írásbeli szavazás lehetséges.]

a) állandó tagok (2019.04.01-től jogfolytonosan)

  • Prof.e.b.h.c. Farkas Pál,
  • Prof.e.b.h.c. Dobosy Antal  és
  • Cser Zoltán.

b) eseti szakértő tag (2023.10.06-tól):

  • Dr. Kenéz László.

[A Dharma Tanács létszáma: 3 fő, eseti szakértőkkel együtt maximum 7 fő, határozatképességhez 2 fő jelenléte szükséges. Határozatait a tagok egyszerű többségével hozza. Mind az állandó tagnak (beleértve az elnököt), mind az eseti szakértő tagnak egy-egy szavazata van. A testület maga dönt az elnöki tisztség betöltéséről, illetve az elnök személyéről. Az állandó tagok akadályoztatásuk esetén jogosultak delegálni helyettesüket.]

Ad hoc testület

Elnöke: Győri Péter tanulmányi igazgató,
Tagjai:
dr. Péterfi Amrita főtitkár,
Baráth Anita a HK által felkért speciális igényű hallgató (2022.06.27-től), és
Takács László fogyatékosügyi koordinátor.

[A Bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.2.4.2. pontja alapján a speciális igényű hallgatók részére szükséges segítségnyújtásra, mentességekre és kedvezmények megállapítására létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 4 fő, határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]