Főoldal > Főiskola > Tudomány és innováció > Kutatási területek, csoportok (2022-2025)

Érvényes: 2022-2025.

Az alábbiakban a Főiskolán folyó kutatási tevékenységeket foglaljuk össze. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a témák és altémák nem feltétlenül csak egyetlen kutatási tevékenységhez kapcsolódhatnak, illetve az egyes oktatók kutatási tevékenysége több altémát is érinthet. Ennélfogva a publikálás és a tananyagfejlesztés eredménye sem feltétlenül köthetők csupán egy altémához.

Ind nyelvű (védikus, szanszkrit és páli) források feldolgozása.

 1. A buddhizmus szempontjából releváns védikus és szanszkrit források filológiai kutatása, kritikai kiadása, fordítása és elemzése (hallgatók bevonásával).
 2. A páli kánon keletkezéstörténetére vonatkozó kutatás.
 3. A páli kánon tartalmi elemzésére, a történelmi Buddhához köthető tanítások megállapítására vonatkozó kutatás.
 4. Terminológiai kutatás.
 5. Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás (hallgatók
  bevonásával).
 6. Párhuzamos filológia kutatások, több nyelven (szanszkrit, páli, tibeti, kínai stb.) egyaránt meglévő szövegek összehasonlító elemzése.
 7. Oktatási segédanyagok készítése.
 8. Common Buddhist Text (CBT) magyar nyelvű kiadással kapcsolatos tudományos háttérmunkák elvégzése, fordítás.

Kutatók: Bodó Ferenc: 3, 4, 5, 7, 8; Farkas Pál: 5, 7; Dr. Fórizs László: 1, 3, 5, 6; Dr. Hidas Gergely: 3, 4, 5, 6, 7, 8; Dr. Körtvélyesi Tibor: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Takács László: 1, 5, 7.

Tibeti nyelvű források feldolgozása

 1. Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás (hallgatók bevonásával).
 2. Terminológiai kutatás.
 3. Párhuzamos filológia kutatások, több nyelven (szanszkrit, páli, tibeti, kínai stb.) egyaránt meglévő szövegek összehasonlító elemzése.
 4. Oktatási segédanyagok készítése.
 5. Common Buddhist Text (CBT) magyar nyelvű kiadással kapcsolatos tudományos háttérmunkák elvégzése, fordítás.

Kutatók: Cser Zoltán: 2, 4; Dr. Kuzder Rita: 1, 2, 3, 4, 5; Dr. Majer Zsuzsa: 1, 2, 3, 4; Dr. Németh Norbert: 2, 4; Szathmári Botond: 1, 4.

A Buddhizmus hagyománya: történeti, kultúrtörténeti kutatások

 1. Indiai, tibeti, kínai, japán és egyéb nyelvű ill. tárgyú, a buddhizmussal összefüggő történelmi, társadalmi, kultúrtörténeti kutatások, recenziók, bemutatók.
 2. Ázsiai országokban végzendő terepmunka 1: Tibet, India, Japán, stb. buddhista műemlékei és régészeti hagyatéka.
 3. Ázsiai országokban végzendő terepmunka 2: Élő mesterek és közösségek felkeresése tanítások és/vagy adatközlés céljából.
 4. A DK-ázsiai, tibeti, kínai, japán, koreai stb. buddhizmus kultúrájának nyugati megjelenése.
 5. A buddhizmus magyarországi történetére, társadalmi jelenlétére, elterjedésére, elterjesztésére és oktatására vonatkozó kutatások.
 6. Oktatási segédanyagok készítése.

Kutatók: Cser Zoltán: 1, 3, 4, 6; Dr. Fórizs László: 1; Dr. Hidas Gergely: 1; Dr. Kenéz László: 1, 3, 5, 6; Komár Lajos: 1, 3, 5, 6; Dr. Kuzder Rita: 1, 2, 6; Dr. Majer Zsuzsa: 1, 2, 6; Dr. Németh Norbert: 1, 3, 4, 5; Szathmári Botond: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Takács László: 1, 4, 6.

Összehasonlító filozófiai, vallásfilozófiai és vallástörténeti kutatások.

 1. A nyugati misztika és a keleti misztika párhuzamainak kutatása, szimbólumrendszerek.
 2. A buddhista szövegek és tanítások filozófiai szövegekként és gondolatokként történő értelmezésének kutatása.
 3. A nyugati filozófiai műfajok és szakterületek megjelenése a buddhizmusban: buddhista nyelvfilozófia, buddhista elmefilozófia.
 4. Filozófiatörténeti kutatás: a buddhizmus megjelenése a nyugati filozófiában és annak inspiratív hatása Schopenhauertől a kortárs elmefilozófiáig.
 5. Hagyományos filozófiai (etika, esztétika, metafizika, ismeretelmélet, stb.) és vallástudományi diszciplinák kutatása.
 6. Oktatási segédanyagok készítése.

Kutatók: Dr. Balikó György: 4, 5, 6; Cser Zoltán: 1; Dr. Farkas Attila Márton: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Dr. Fórizs László: 2, 3, 4, 5; Karsai Gábor: 2, 3, 4, 5, 6; Dr. Kékesi Balázs: 2, 3, 4, 5, 6; Dr. Kenéz László: 2; Komár Lajos: 2, 6; Mireisz László: 1; Dr. Schreiner Dénes: 4, 5, 6; Szathmári Botond: 1, 2, 4, 5, 6; Takács László: 1, 2, 6.

A buddhista meditáció forrásai, kutatása és alkalmazási lehetőségei

 1. A buddhista és más keleti meditációs technikák elméletére és gyakorlatára vonatkozó összehasonlító kutatások.
 2. A mozgás és légzés szerepe és viszonyuk a meditációhoz a buddhizmus nagy iskoláiban.
 3. Mindfulness-kutatás.
 4. A tudomány és a kontemplatív gyakorlás/meditáció integrálása.
 5. Buddhizmus és életmód.
 6. A thaiföldi Mahácsulalongkorn Rádzsavidjálaja Egyetem (MCU) Buddhista Kutatások Intézetével közös kutatások.
 

Kutatók: Bodó Ferenc: 1, 6; Cser Zoltán: 1, 2, 3, 5, 6; Dobosy Antal: 1; Földiné Irtl Melinda 1, 2, 3, 4, 5, 6; Karsai Gábor: 3, 4, 5; Dr. Kenéz László: 1, 5; Komár Lajos: 1, 5; Mireisz László: 1, 2, 5; Dr. Németh Norbert: 1, 6; Takács László: 1, 3.

Buddhizmus, filozófia és korunk társadalma

 1. A buddhista etika lehetséges alkalmazásaival összefüggő kutatások, válaszkísérletek a legfontosabb etikai (orvosi, környezetvédelmi, stb.) problémákra.
 2. A halál és a meghalás szemlélete a hagyományos és a modern buddhizmusban, a halál és a gyászfeldolgozás buddhista módszereinek alkalmazhatósága kultúránkban.
 3. Buddhizmus és gazdaság, a buddhista közgazdaságtan elmélete és gyakorlata, az alternatív közgazdaságtan buddhista aspektusainak kutatása.
 4. Az ökológia buddhista vonatkozásainak kutatása, buddhista válaszok a környezeti válságra.
 5. A buddhizmus válaszai a modern világ és a globalizáció kihívásaira.
 6. „Mi az ember”? Az emberi minőségre adható buddhista és filozófiai válaszok kutatása korunk felgyorsult és drámai változásainak tükrében.
 7. Civilizáció, közösség, vallás társadalmi viszonyrendszere buddhista szempontból.

Kutatók: Dr. Balikó György: 6; Cser Zoltán: 1, 2; Dobosy Antal: 5; Dr. Farkas Attila Márton: 3, 4, 5, 6, 7; Földiné Irtl Melinda 1, 4; Karsai Gábor: 3, 4, 5, 6, 7; Dr. Kékesi Balázs: 4, 5, 6, 7; Komár Lajos: 1, 3, 5; Dr. Majer Zsuzsa: 2; Mireisz László: 1, 2, 5, 6, 7; Dr. Schreiner Dénes: 6, 7; Szathmári Botond: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Takács László: 5, 6, 7.

Buddhizmus, filozófia és természettudományok

 1. A buddhista elvek megjelenése más tudományokban.
 2. Buddhizmus és kognitív tudományok: embodied mind, consciousness studies, kognitív nyelvészet.
 3. A buddhizmus és a modern pszichológia, pszichoterápia párhuzamai, a buddhista szemlélet lehetséges pszichológiai hasznosításai.
 4. A mesterséges intelligencia kihívásai és a buddhista filozófia érintkezési területei.

Kutatók: Dobosy Antal: 1; Dr. Farkas Attila Márton: 2, 4; Karsai Gábor: 1, 2, 3, 4; Dr. Kékesi Balázs: 2, 4; Dr. Németh Norbert: 3.

Buddhizmus és művészet

 1. A zen buddhizmus hagyományos művészetei.
 2. Hagyományos művészetek kortárs alkalmazási lehetőségei.
 3. Buddhizmus és modern művészet.

Kutatók: Dobosy Antal: 1, 2; Dr. Farkas Attila Márton: 2, 3; Dr. Kenéz László: 1, 2; Győri Péter: 1, 2; Takács László: 3.

Oktatásmódszertani és pedagógiai kutatások

 1. A buddhizmus jelenlegi oktathatóságára (felnőttoktatás, gyermekoktatás, iskolai oktatás, felsőoktatás, stb.), valamint a hagyományos és modern módszerek hatékonyságára vonatkozó kutatások (frontális oktatás, gyakorlatorientált oktatás, távoktatás, meditáció oktatása, stb.)
 2. Alternatív oktatási módszerek vizsgálata a meglévő modellek használatának fényében.
 3. A buddhizmus elveinek és technikáinak alkalmazása a képességfejlesztésben.
 

Kutatók: Csörgő Zoltán: 1, 2, 3; Földiné Irtl Melinda: 1, 2, 3; Komár Lajos: 1, 2, 3;  Dobosy Antal: 1, 2, 3; Takács László: 1, 2, 3.

Kutatási téma archívum: