Főoldal > Főiskola > Tudomány és innováció > Kutatási területek, csoportok (2022-2025)

Érvényes: 2022-2025.

Az alábbiakban a Főiskolán folyó kutatási tevékenységeket foglaljuk össze. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a témák és altémák nem feltétlenül csak egyetlen kutatási tevékenységhez kapcsolódhatnak, illetve az egyes oktatók kutatási tevékenysége több altémát is érinthet. Ennélfogva a publikálás és a tananyagfejlesztés eredménye sem feltétlenül köthetők csupán egy altémához.

Páli források feldolgozása.

 • A páli kánon tartalmi elemzésére, a történelmi Buddhához köthető tanítások megállapítására vonatkozó kutatás.
 • Terminológiai kutatás.
 • Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás (hallgatók bevonásával).
 • Oktatási segédanyagok készítése.

Tibeti források feldolgozása

 • Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás;
 • Oktatási segédanyagok készítése.

A Buddhizmus hagyománya: történeti, kultúrtörténeti kutatások

 • Indo-tibeti szöveghagyomány kutatása. Történelmi-kultúrtörténeti kutatások, szövegfordítások, recenziók, bemutatók. A tibeti folklórirodalom egyes műfajaiban a buddhizmus megjelenése.
 • Ázsiai országokban végzendő terepmunka 1: Tibet és India buddhista műemlékei és régészeti hagyatéka.
 • Ázsiai országokban végzendő terepmunka 2: Élő mesterek és közösségek felkeresése tanítások és/vagy adatközlés céljából.
 • A tibeti buddhizmus kultúrájának nyugati megjelenése.

Összehasonlító filozófiai, vallásfilozófiai és vallástörténeti kutatások.

 • A nyugati misztika és a keleti misztika párhuzamainak kutatása.
 • A buddhizmus mint filozófia:
  • A buddhista szövegek és tanítások filozófiai szövegekként és gondolatokként történő értelmezésének kutatása.
  • A nyugati filozófiai műfajok és szakterületek megjelenése a buddhizmusban: buddhista nyelvfilozófia, buddhista elmefilozófia.
 • Filozófia a buddhizmusról:
  • Filozófiatörténeti kutatás: A buddhizmus megjelenése a nyugati filozófiában és annak inspiratív hatása Schopenhauertől a kortárs elmefilozófiáig.
  • Kognitív tudományok és a buddhizmus kapcsolata, szemléletmódok párhuzamai: Az antikartiziánus kognitivizmus buddhista vonatkozásai és analógiái, embodied mind, predictive mind, kognitív nyelvészet, stb. Ezek már meglévő eredményeinek és elemeinek alkalmazása a saját bölcseleti munkáinkban.

A buddhista meditáció kutatása és alkalmazási lehetőségei

 • A buddhista és más keleti meditációs technikák elméletére és gyakorlatára vonatkozó összehasonlító kutatások.
 • A mozgás és légzés szerepe és viszonyuk a meditációhoz a buddhizmus nagy iskoláiban – jógaoktatóink bevonásával.
 • Mindfulness-kutatás. A tudomány és a kontemplatív gyakorlás/meditáció integrálása. A thaiföldi Mahachulalongkorn Rajavidyalaya Egyetem (MCU) Buddhista Kutatások Intézetével közös kutatások.

Buddhizmus és a világ, amelyben élünk

 • Korunk a buddhizmus és a filozófia fényében
  • A mesterséges intelligencia kihívásai és a buddhista filozófia érintkezési területei.
  • A környezeti válságra adható lehetséges buddhista válaszok kutatása. A Buddhista ökológia megvalósítható elemei.
  • „Mi az ember”? Az emberi minőségre adható buddhista válaszok kutatása korunk felgyorsult és drámai civilizációs változásainak tükrében.
  • Civilizáció, közösség, vallás társadalmi viszonyrendszere buddhista szempontból.
 • A buddhizmus alkalmazása a mai életben
  • A halál és a gyászfeldolgozás buddhista módszereinek alkalmazhatósága kultúránkban.
  • Buddhizmus és gazdaság. A buddhista közgazdaságtan elmélete és gyakorlata. Az ökológia buddhista vonatkozásainak kutatása. A buddhizmus válaszai a modern világ és a globalizáció kihívásaira.
  • Buddhizmus és életmód.
  • Buddhizmus és pszichológia. A nyugati pszichológia és a buddhizmus kapcsolatának immáron több évtizedes szakirodalmának feldolgozása. A buddhista szemlélet lehetséges pszichológiai hasznosításai.
  • A buddhista etika lehetséges alkalmazásaival összefüggő kutatások.

Kutatási téma archívum: