Főoldal > Főiskola > Tudomány és innováció > Kutatási területek, csoportok

Az alábbiakban a Főiskolán folyó kutatási tevékenységeket foglaljuk össze hármas tagolásban: (i) forráskutatás, (ii) alkalmazott buddhizmussal összefüggő kutatás és (iii) oktatási tevékenységgel kapcsolatos kutatás. Megjegyezzük, hogy a témák és altémák nem feltétlenül csak egy kutatási tevékenységhez kapcsolódhatnak; illetve az egyes oktatók kutatási tevékenysége több altémát érinthet, így a publikálás és a tananyagfejlesztés eredménye sem feltétlenül köthető csak egy altémához.

Érvényes: 2017-2022

1. Páli források feldolgozása.

 • a) A páli kánon keletkezéstörténetére vonatkozó kutatás;
 • b) A páli kánon tartalmi elemzésére, a történelmi Buddhához köthető tanítások megállapítására vonatkozó kutatás;
 • c) Terminológiai kutatás;
 • d) Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás;
 • e) Oktatási segédanyagok készítése.

Kutatók: Farkas Pál: d, e; Fórizs László: b, d, e; Körtvélyesi Tibor: a, b, c, d, e; Porosz Tibor b, c, d, e.

2. Védikus és szanszkrit források feldolgozása.

 • a) Védikus szanszkrit nyelvű prebuddhista és szanszkrit nyelvű buddhista szövegek filológiai kutatása;
 • b) A buddhizmus szempontjából releváns védikus és szanszkrit források kritikai kiadása, fordítása és elemzése;
 • c) Terminológiai kutatás;
 • d) Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás;
 • e) oktatási segédanyagok készítése

Kutatók: Fórizs László: a, b, d; Körtvélyesi Tibor: a, b, c, d;

3. Tibeti források feldolgozása

 • a )Szövegfordítások készítése, fordítástechnikai kutatás;
 • Oktatási segédanyagok készítése.

Kutató: Kuzder Rita: a, b.

4. Párhuzamos filológia kutatások

 • szanszkrit és páli nyelven egyaránt meglévő szövegek összehasonlító elemzése;
 • Terminológiai kutatás (páli és szanszkrit források alapján).

Kutatók: Fórizs László: a; Körtvélyesi Tibor: a, b.

5. Common Buddhist Text (CBT)

 • A magyar nyelvű kiadással kapcsolatos tudományos háttérmunkák elvégzése.

Kutatók: Fórizs László; Karsai Gábor, Kuzder Rita; Tóth Zuzsanna.

6. Történeti, kultúrtörténeti kutatások

 • a) Indiai, tibeti, kínai és japán tárgyú, a buddhizmussal összefüggő történelmi, társadalmi, kultúrtörténeti kutatások, szövegfordítások, recenziók, bemutatók.
 • b) A Nyingma rend mongóliai történetének, gyakorlatrendszerének, és jelenlegi helyzetének feltérképezése.
 • c) Tibeti folklórirodalom egyes műfajaiban a buddhizmus megjelenése.
 • d) Tibet prebuddhista kultúrája.
 • e) A tibeti buddhizmus kultúrájának kapcsolatai a környező kultúrákkal.
 • f) A saiva hindu hagyomány, és összefüggései a buddhizmussal.

Kutatók: Cser Zoltán: b; Kuzder Rita: c; Szatmári Botond: c, d, e, f.

7. Összehasonlító filozófiai, vallásfilozófiai és vallástörténeti kutatások.

 • a) A nyugati misztika és a keleti misztika párhuzamai

Kutató: Szathmári Botond: c.

1. A buddhista meditáció forrásai.

 • a) A buddhista és más keleti meditációs technikák elméletére és gyakorlatára vonatkozó összehasonlító kutatások.
 • b) A mozgás és légzés szerepe és viszonyuk a meditációhoz a buddhizmus nagy iskoláiban.

Kutatók: Cser Zoltán: b; Földiné, Irtl Melinda a, b; Porosz Tibor a, b.

2. Mindfullness kutatás

 • a )A tudomány és a kontemplatív gyakorlás/meditáció integrálása.
 • b) A thaiföldi Mahácsulalongkorn Rádzsavidjalája Egyetem (MCU) Buddhista Kutatások Intézetével közös kutatások.

Kutató: Karsai Gábor.

3. Buddhizmus és társadalom

 • a) A buddhista etika lehetséges alkalmazásaival összefüggő kutatások;
 • b) A buddhizmus válaszkísérletei a legfontosabb etikai (orvosi, környezetvédelmi, stb.) problémákra;
 • c) A halál és a meghalás szemlélete a hagyományos és a modern buddhizmusban.

Kutató: Cser Zoltán: a, b, c.

4. Buddhizmus és más tudományterületek

 • a) A buddhista elvek megjelenése más tudományokban;
 • b) Buddhizmus és kognitív tudományok: embodied mind, consciousness studies, kognitív nyelvészet;
 • c) Alternatív közgazdaságtan buddhista aspektusainak kutatása;
 • d) Az ökológia buddhista vonatkozásainak kutatása. A buddhizmus válaszai a modern világ és a globalizáció kihívásaira.

Kutatók: Dobosy Antal: a; Farkas Attila Márton.: b, c, d.

5. Buddhizmus és művészet

 • a) A zen buddhizmus hagyományos művészetei
 • b) Hagyományos művészetek kortárs alkalmazási lehetőségei

Kutatók: Dobosy Antal: a, b; Kenéz László: a, b; Győri Péter: a, b.

1. Oktatásmódszertani kutatások

 • a) A buddhizmus jelenlegi oktathatóságára (felnőttoktatás, gyermekoktatás, iskolai oktatás, felsőoktatás, stb.), valamint a hagyományos és modern módszerek hatékonyságára vonatkozó kutatások (frontális oktatás, gyakorlatorientált oktatás, távoktatás, meditáció oktatása, stb.)
 • b) A buddhizmus magyarországi történetére, társadalmi jelenlétére, elterjedésére, elterjesztésére és oktatására vonatkozó kutatások.

Kutatók: Földiné, Irtl Melinda: a; Komár Lajos: a, b.

2. Pedagógiai kutatások

 • a) Alternatív oktatási módszerek vizsgálata a meglévő modellek használatának fényében;
 • b) Nyíló, vagy bezáruló kapu – a közoktatás nyelve a hátrányos helyzetű diákok képzése során;
 • c) A buddhizmus elveinek és technikáinak alkalmazása a képességfejlesztésben.

Kutatók: Komár Lajos: a, c; Teingl-Takács László: b; Dobosy Antal: c; Földiné, Irtl Melinda: a, c.