Nidāna-kathā fordítási projekt

A Buddha életének legkorábbi, sőt születése előtti szakaszának elbeszélését ez a legendás életrajz tartalmazza. Nem kanonizált mű, hanem egy kommentár (Sutta-piṭaka; Khuddaka-nikāya; Jātaka-aṭṭhakathā) előszava. A mű eleje a legendák körébe vezet, különféle korábbi buddhákról és bódhiszattákról beszél, a Buddha maga is a Tuszita mennyországból száll alá földi születésébe. A földi történet a születésétől a prófécián, az otthonról távozásán, a Márával való megküzdésen, a nibbána elérésén, a tanítástól vonakodásán, a szangha létrehozásán át az első kolostor megalapításáig tart. Ezen előszó után következnek a dzsátaka-versekhez tartozó mesék („kommentárok”), amelyek a Buddha előző, gyakran állatalakban eltöltött életeit beszélik el.

A mindenkori páli nyelvi specializáció harmadik évfolyamai órakeretük felében ennek a szövegnek a lefordításával foglalkoznak. A specializáció első két évében megtanulják a páli nyelv alapjait, gyakorlatot szereznek szövegolvasásban. Erre alapulva a harmadik évfolyam mindig hozzátesz egy újabb részt a már elkészült fordításokhoz, ily módon előbb-utóbb elkészül az egész mű fordítása. A mű három részből áll, a projekt a második rész fordításával kezdődik, mert ez már a történeti Buddha életére fókuszál.

Egyéni hallgatói és közös órai munka révén először egy-egy összefüggő részlet nyersfordítása készül el, amit egy második körben a csoport letisztáz. A fordítások évfolyamonként készülnek, de minden évfolyam már az addig lefordított  részekhez kapcsolódva folytatja a fordítást. Ez ezt is jelenti, hogy az új fejlemények megváltoztathatják a korábbi fordításokat és a terminológiát is.

A munkát a hallgatók a vezetőtanár szakmai irányítása mellett végzik. A mindenkori páli nyelvi specializáció harmadik évfolyamai órakeretük felében ennek a szövegnek a lefordításával foglalkoznak. A specializáció első két évében megtanulják a páli nyelv alapjait, gyakorlatot szereznek szövegolvasásban. Erre alapulva a harmadik évfolyam mindig hozzátesz egy újabb részt a már elkészült fordításokhoz, ily módon előbb-utóbb elkészül az egész mű fordítása. A mű három részből áll, a projekt a második rész fordításával kezdődik, mert ez már a történeti Buddha életére fókuszál.

Egyéni hallgatói és közös órai munka révén először egy-egy összefüggő részlet nyersfordítása készül el, amit egy második körben a csoport letisztáz.

A fordítások évfolyamonként készülnek, de minden évfolyam már az addig lefordított részekhez kapcsolódva folytatja a fordítást. Ez ezt is jelenti, hogy az új fejlemények megváltoztathatják a korábbi fordításokat és a terminológiát is.

A munkát a hallgatók a vezetőtanár szakmai irányítása mellett végzik.

Páli nyelvi specializáció 2019-2024

Vezetőtanár: Körtvélyesi Tibor

Nidana-forditasi-projekt-2019-2024

Jātaka fordítási projekt

A páli nyelven fennmaradt népszerű gyűjtemény 547 rövidebb-hosszabb, változatos tematikájú, tanulságos történetet tartalmaz a Buddha korábbi születéseiről. Kanonikus hagyománynak csupán a történetek verses összegzését tekintik, maguk az elbeszélések poszt-kanonikus kommentárként szerepelnek. A születéstörténeteket mindig egy aktuális, azaz a Buddha idejében zajló esetismertetés vezeti be. Ezek apropóján hangzik el egy múltbéli történet a Magasztos tolmácsolásában. Végül a Buddha a két eseményt megmagyarázva összeköti, és így zárul egy narratív egység a gyűjteményen belül.

A páli nyelvi specializáció felsőéves hallgatói foglalkoznak magyarul még kiadatlan dzsátakák lefordításával. A születéstörténetek a maguk teljességében, míg a bevezető és záró keretnarratívák összefoglalva kerülnek közlésre.

Mahilāmukha-jātaka, No.26

A fordítást készítő hallgatók:

  • Iván Csilla
  • Jarabin Boldizsár
  • Kertész Erika
  • Kutiné Hanzi Krisztina
  • Salamon Anita

Vezetőtanár: Hidas Gergely

Leányarcú (Mahilāmukha-jātaka, No.26)

 

Phala-jātaka, No.54

A fordítást készítő hallgatók:

  • Bordos Márton
  • Csiszár Esztella
  • Hársszegi Anita
  • Iván Csilla
  • Jarabin Boldizsár
  • Kósa Csilla Erika
  • Kutiné Hanzi Krisztina
  • Makrai György
  • Oláh Edina
  • Rákász Dávid
  • Salamon Anita
  • Tóth Zsuzsanna
  • Venyige Róbert

Vezetőtanár: Hidas Gergely

A gyümölcs (Phala-jātaka, No.54)

Vinaya szövegek

Páli nyelvi specializáció, páli tábor, Mánfa, 2024. június 6-9.

A fordítást készítő hallgatók:

  • Bordos Márton
  • Csiszár Esztella
  • Iván Csilla
  • Jarabin Boldizsár
  • Kósa Csilla
  • Kutiné Hanzi Krisztina
  • Makrai György
  • Oláh Edina
  • Rákász Dávid
  • Salamon Anita
  • Tóth Zsuzsa
  • Venyige Róbert
  • Hársszegi Anita (online).

Vezetőtanár: Körtvélyesi Tibor

Sundarīnandā története

 

Megszakítás