Főoldal > Tájékoztatás iskolabezárással összefüggő kérdésekről

Tájékoztatás iskolabezárással összefüggő kérdésekről

Kedves Hallgatók!

A 03.11-én közzétett “Tájékoztatás az országos veszélyhelyzet kihirdetésének Főiskolát és Egyházat érintő következményeiről” című rektori tájékoztató az alábbi pontokkal egészül ki:

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának b) pontja alapján A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatók általi látogatása 2020. március 12-től tilos mindaddig, amíg a Kormány a tilalmat vissza nem vonja. Erre tekintettel a hallgatói belépési proxik 2020. március 12-től a tilalom visszavonásáig nem működnek.

2. A személyes ügyfélfogadás a Tanulmányi Osztályon 2020. március 12-től meghatározatlan ideig szünetel. A korábban megadott személyes félfogadási időben is kizárólag telefonon vagy e-mailen érhetőek el a tanulmányi ügyintézők.

3. A szakdolgozatok papír alapú példányának személyes leadására nincs mód, ezért kérjük, hogy a Főiskola részére postai úton küldjétek meg.

4. A diákigazolványok érvényesítésével kapcsolatos ügyek is kizárólagosan elektronikusan intézendőek, mellyel kapcsolatban 2020. március 12-én az alábbi tájékoztatást kaptuk az Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartási Központjától:

“Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontjára tekintettel az Oktatási Hivatal az alábbi intézkedéseket kérte az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályától:

  • a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat fogadják el a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után is;
  • az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat fogadják el a közlekedési szolgáltatók.

Az ITM arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az intézkedéseket elrendelte, így a felsőoktatási intézmények bezárásából fakadóan a hallgatók nem szenvednek hátrányt a közlekedési kedvezmények igénybevétele során.”

5. Továbbra is visszavonásig, illetve módosításig érvényesek a 03.10-én közzétett “Rektori rendelkezések és ajánlások a koronavirussal kapcsolatban” című tájékoztatóban foglalt pontok, különösen is a külföldi utazásoktól való tartózkodásra vonatkozó ajánlás, ill. a külföldi utazásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség.

6. Általános útmutatóként megfontolandó A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsának állásfoglalása és ajánlása az egyház közösségei, tagjai és gyakorlói számára.

Kérem fentiek szíves betartását.

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó