Főoldal > Tájékoztatás iskolabezárással összefüggő kérdésekről

Tájékoztatás iskolabezárással összefüggő kérdésekről

Kedves Hallgatók!

A 03.11-én közzétett “Tájékoztatás az országos veszélyhelyzet kihirdetésének Főiskolát és Egyházat érintő következményeiről” című rektori tájékoztató az alábbi pontokkal egészül ki:

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának b) pontja alapján A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatók általi látogatása 2020. március 12-től tilos mindaddig, amíg a Kormány a tilalmat vissza nem vonja. Erre tekintettel a hallgatói belépési proxik 2020. március 12-től a tilalom visszavonásáig nem működnek.

2. A személyes ügyfélfogadás a Tanulmányi Osztályon 2020. március 12-től meghatározatlan ideig szünetel. A korábban megadott személyes félfogadási időben is kizárólag telefonon vagy e-mailen érhetőek el a tanulmányi ügyintézők.

3. A szakdolgozatok papír alapú példányának személyes leadására nincs mód, ezért kérjük, hogy a Főiskola részére postai úton küldjétek meg.

4. A diákigazolványok érvényesítésével kapcsolatos ügyek is kizárólagosan elektronikusan intézendőek, mellyel kapcsolatban 2020. március 12-én az alábbi tájékoztatást kaptuk az Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartási Központjától:

“Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontjára tekintettel az Oktatási Hivatal az alábbi intézkedéseket kérte az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályától:

  • a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat fogadják el a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után is;
  • az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat fogadják el a közlekedési szolgáltatók.

Az ITM arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az intézkedéseket elrendelte, így a felsőoktatási intézmények bezárásából fakadóan a hallgatók nem szenvednek hátrányt a közlekedési kedvezmények igénybevétele során.”

5. Továbbra is visszavonásig, illetve módosításig érvényesek a 03.10-én közzétett “Rektori rendelkezések és ajánlások a koronavirussal kapcsolatban” című tájékoztatóban foglalt pontok, különösen is a külföldi utazásoktól való tartózkodásra vonatkozó ajánlás, ill. a külföldi utazásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség.

6. Általános útmutatóként megfontolandó A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsának állásfoglalása és ajánlása az egyház közösségei, tagjai és gyakorlói számára.

Kérem fentiek szíves betartását.

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás