Főoldal > Főiskolai maszkviselés és belépési korlátozások 2020. október 1-jétől

Főiskolai maszkviselés és belépési korlátozások 2020. október 1-jétől

Kedves Hallgatók!

Fejlemény: az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága 2020. november 6. hatállyal ismét módosította és aktualizálta a felsőokatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről szóló Ágazati Ajánlását.Az Ágazati Ajánlás 2020.11.06 és az az alapján készült TKBF Járványügyi Intézményi Intézkedési Terv 4.0 itt érhető el.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága 2020. szeptember 28. hatállyal ismét módosította és aktualizálta a felsőokatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről szóló Ágazati Ajánlását. A módosított Ágazati Ajánlás 0928 miatt és az alapján került kiadásra és közzétételre a 11/2020. (10.01.) számú rektori utasítás a főiskolai maszkviselésről és belépési korlátozásokról, amely a következő lényeges rendelkezéseket tartalmazza:

a) A Főiskolán általános jelleggel 2020. szeptember 1-je óta kötelező a maszkviselés.

2020. október 1-től kizárólag az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk felel meg erre a célra.

b)  A Főiskola helyiségeibe csak az a személy léphet be és csak az tartózkodhat, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. A belépés során ezt a Főiskola

testhőmérséklet méréssel, illetve kockázatszűrő kérdőív kitöltésével ellenőrzi (pre-triázs).

A kockázatszűrő kérdővben foglalt tájékoztatást minden belépni kívánóval meg kell ismertetni. Az a személy, akinél a pre-triázs alapján koronavírus gyanúja állapítható meg, az intézménybe nem léphet be. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.

c) A főiskolai oktatási eseményeket 2020. szeptember 1-jétől kizárólag az aktív hallgatók (a tanfolyamok esetében a beiratkozott tanfolyami résztvevők), a közösségi gyakorlásokat az adott közösség tagjai, az egyéb rendezvényeket pedig az előzetesen regisztrált személyek látogathatják és kizárólag az adott esemény idősávjában tartózkodhatnak a Főiskola épületeiben a kötelező maszkviselés, a 1,5 méteres távolság és személyes higiéné szabályainak betartása mellett (kézfertőtlenítés, köhögési etikett).

Ezek a személyek is kizárólag akkor látogathatják az eseményeket, ha egészségesek, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutatják. Ha valaki járványügyi megfigyelés, hatósági házi karantén vagy önkéntes házi karantén alatt áll, a Főiskolát személyesen nem látogathatja, nem léphet be, ott nem tartózkodhat, hanem kizárólag online vehet részt az eseményeken.

E szabályok megsértése a hallgatók esetében fegyelmi vétségnek, munkavállalók esetében munkáltatói utasítás megszegésének, polgári jogi szerződéssel alkalmazottak esetében szerződésszegésnek, látogatók esetében a házirend megszegésének minősül és

egyéni felelősségre vonást

von maga után, beleértve a hallgatói fegyelmi eljárás alá vonást, munkáltatói intézkedést, valamint az épületből történő kiutasítást és – kormányzati védelmi intézkedések megszegése esetén – szabálysértési eljárás kezdeményezését is.

A fenti intézkedésekre a főiskolai oktatás jelenléti formájának fenntartása miatt van szükség. Közös, jól felfogott érdekünk az, hogy a járvány terjedésének megelőzésére szolgáló szabályokat a nem-ártás és az igazsághoz rakaszkodás buddhista elvei gyakorlásaként betartsuk és egymással betartassuk és így folytatódhasson ezek között a rendkívüli körülmények között is, közösségünk bensőséges, egymás kölcsönös elfogadásán, támogatásán alapuló élete.

Kérünk ezért benneteket, hogy gyakoroljunk türelmet, együttérzést, önfegyelmet és méltóságot, bátorítva egymás ugyanerre!

Köszönjük az eddigi együttműködéseteket és bízunk további támogatásotokban.

Karsai Gábor rektor

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó