Tájékoztató a tavaszi félév tanulmányi és vizsgarendjével kapcsolatban

Kedves Hallgatók,

ebben a levelemben arról tájékoztatlak Benneteket, hogy múlt hét pénteken egy tanári értekezlet keretében a következő döntések születtek az e félévi szorgalmi és vizsgaidőszak tanulmányi kérdéseivel kapcsolatban:

1. Szorgalmi időszak

- a szorgalmi időszak változatlanul május 10-ig tart, ám ezen időszak követelményeinek teljesítési határideje (a szemináriumok gyakorlati jegyeinek vonatkozásában) egy hónappal, június 10-ig meghosszabbodik.

2. Vizsgaidőszak

- jelen állás szerint nem tervezzük a vizsgaidőszakot meghosszabbítani, tartjuk az eredeti időrendet (2020. május 11-június 28).

3. Indexek: 

- az indexek felvétele, kezelése, ill. a jegybeírások kérdésében hamarosan külön tájékoztatást küld majd a Tanulmányi Osztály.

4. Elvonulások, szakmai gyakorlatok, praxis tárgyak:

- a járványhelyzet miatt elhalasztott elvonulások, a szakmai gyakorlatok és az ún. praxis tárgyak kérdéskörében lásd a március 25-én küldött tájékoztatómat.

5. Abszolutóriumhoz hiányzó elvonulások:

- azon hallgatók számára, akik idén júniusban záróvizsgáznak, és az abszolutórium megszerzéséhez hiányzik az e félévi, elhalasztott elvonulásuk, speciális online elvonulást szervezünk az egyik májusi hétvégén, a részleteket hamarosan küldjük.

6. Vizsgák:

- a kollokviumok, vizsgák online lesznek megtartva (az adott tanártól függően szóban vagy írásban), mert továbbra is hatályban van a főiskolai hallgatók intézménylátogatási tilalmát előíró kormányrendelet.

7. Szigorlat:

- ebbe a körbe tartozik a szigorlati vizsga is, azt is online módon, várhatóan szóbeli vizsga keretében szervezzük meg.

8. Záróvizsga

- a diplomamunkák védésére, a záróvizsgára is online, szóbeli vizsga keretében kerül sor, az eredetileg tervezett időrendben (2020. június 15-26).

9. Szakdolgozati témaválasztó lapok leadása:

- 2021. januári védés esetén május 18-ig kell leadni a témaválasztó lapokat, amire várhatóan elektronikusan, a Neptun szakdolgozati modulján belül kerül majd sor. További tájékoztatást a Tanulmányi Osztály fog adni, várhatóan május elején.

A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a helyzet változik és új kormányrendeletek születnek, a fenti pontokat újraértékelje és újraszabályozza.

Egyéb kérdésekben a 2019/20-as tanév tavaszi félévének rendjéről, illetve a záróvizsgával és a szakdolgozat leadással kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatónkban írtak irányadóak, melyeket a jogszabályváltozások és a felsőoktatásért felelős minisztériumtól kapott iránymutatások alapján folyamatosan frissítünk.

Üdvözlettel,
Karsai Gábor
rektor