Főoldal > Rendkívüli nyelvvizsga mentesség

Rendkívüli nyelvvizsga mentesség

Kedves Hallgatók!

Bizonyára Ti is értesültetek róla, hogy a a Magyar Kormány a közelmúltban elrendelte – 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (R.) – a kimeneti nyelvvizsga alóli mentesítést:

R. 6. § Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.
R.13. § (2) A felsőoktatási intézmény területére a kiállított oklevelük átvételének céljából a hallgatók, illetve volt hallgatók beléphetnek úgy, hogy biztosítani kell azt, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és az átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.

A fenti szabályokból az alábbi következik:

1.) A rendkívüli mentesítés az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga követelményre vonatkozik, és érvényes valamennyi képzésünkre, ahol az oklevél kiadásának feltétele a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása.

2.) A záróvizsgázott, de nyelvvizsga hiányában oklevelét átvenni nem tudó hallgatókon kívül vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik a 2019/2020. tavaszi záróvizsga időszakban 2020. augusztus 31-ig bezárólag sikeresen záróvizsgát tesznek.

3.) Az Nftv. 51. §-ának (3) bekezdése szerint az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni. Mivel a kormányrendelet nem biztosított hosszabb határidőt és a jogszabályi mentesítés a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésekor, azaz 2020. április 11-én következett be, a Főiskolának törvényi kötelezettsége, hogy az okleveleket 2020. május 11. napjáig kiadja azoknak, akik a korábbi záróvizsga időszakokban sikeresen záróvizsgáztak. A 2019/2020. tavaszi záróvizsga időszakban sikeresen záróvizsgát tettek oklevelét a záróvizsga időpontját követő 30 napon belül kell majd kiadni.

4.) Az oklevelek kiadása jelentős munkát és előzetes adategyeztetést igényel, ami csak az együttműködésetekkel valósítható meg, ezért kérjük, hogy a rendelettel érintett volt hallgatóinkat kérjük, a hirdetmény közzététele után oklevelük kiadása és adategyeztetés megszervezése céljából jelentkezzenek a Főiskolán a to@tkbf.hu email-címen. Az oklevelek kiadása az április 20-i héten indul.

5.) Az Oktatási Hivataltól kapott ajánlás szerint az oklevélkiadás menetrendje a Főiskolán a következő lesz:

  • Első körben a 2006 után megkezdett képzések okleveleit állítjuk ki.
  • Második körben állítjuk ki a 2006 előtt megkezdett képzések okleveleit. 
  • Az oklevél kiállítását megelőzően a volt hallgatóval lehetőség szerint online adategyeztetést folytatunk le.
  • Az oklevélmellékleteket a rendelkezésre álló formanyomtatvány mennyiség erejéig állítjuk ki, majd a pótrendelés során igényelt új formanyomtatványok kézhezvételét követően állítjuk ki a hátralévő mennyiséget.

6.) Az oklevélkiadás a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján történhet a Főiskola épületében, de úgy, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és az átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell. Mindehhez az “F” épület főbejáratával szemben a folyosón egy asztalt helyezünk el. Az érintett hallgatókat előzetesen egyeztetett időpontban, egyenként engedjük be az épületbe, mindig csak a soron következő kiadandó oklevél tulajdonosa lehet az épületben. Az átadás maga a veszélyhelyzeti postai küldemények átadásához hasonlóan történik, azaz az ügyintéző az átvevő azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti, és az átvevő nevét, valamint az átvevő személyazonosság igazolására alkalmas okmányának típusát és számát maga rögzíti. Ezután az asztalra tett átvételt igazoló papírt a hallgató saját vagy eldobható tollal aláírja. Majd az asztalra tett oklevelet átveszi és távozik az épületből.

7.) Az oklevélkiadás történhet postai úton is, ha azt előzetes egyeztetés alapján a volt hallgató kéri. Az adategyeztetést ilyenkor telefonon kell elvégezni, a személyigazolvány és a lakcímkártyaszám egyidejű rögzítésével. A Főiskola részéről mindenki személyes biztonsága érdekében ez az előnyben részesített megoldás.

Bízunk együttműködésetekben.

TKBF Tanulmányi Osztály
 

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás