Főoldal > Frissített tájékoztató a tavaszi félév tanulmányi és vizsgarendjével kapcsolatban

Frissített tájékoztató a tavaszi félév tanulmányi és vizsgarendjével kapcsolatban

Kedves Hallgatóink és Tanáraink,

ebben a levelemben a címben jelzett korábbi, április 20-án megküldött tájékoztatásomat frissítem az aktuális információkkal, narancs színnel kiemelve az új elemeket.
Az alábbiak hátteréül figyelembe veendő még a ma kiadott 5/2020. (05.06.) sz. rektori utasítás a 2019/2020. tavaszi félévi vizsgaidőszak, záróvizsgaidőszak és 2020. évi felvételi eljárás online megszervezéséről is.

1. Szorgalmi időszak

 • A szorgalmi időszak május 10-én végetér, ám a szorgalmi időszak tanulmányi követelményeinek teljesítési határideje (a szemináriumok gyakorlati jegyeinek vonatkozásában) egy hónappal, június 10-ig meghosszabbodik.

2. Vizsgaidőszak

 • Jelen állás szerint a vizsgaidőszakot továbbra sem tervezzük meghosszabbítani, tartjuk az eredeti időrendet (2020. május 11-június 28).

3. Indexek, jegybeírások: 

 • Ebben a félévben javasoljuk, hogy az intézménylátogatási tilalom miatt a hallgatók az indexeket ne vegyél fel.
 • A jegyek indexbe történő beírására és adminisztrációjára utólag, a Tanulmányi Osztály segítségével kerül sor.
 • A jegyek adminisztrálására első körben a Neptunban kerül sor a tanárok által. Szóbeli vizsga esetén a tanár szóban, írásbeli cselekmény esetén pedig írásban közli az érdemjegyet a hallgatóval.
 • Az oktatók a vizsgalapjaikat vagy maguk nyomtatják ki és aláírás után eljuttatják a Főiskolára, vagy – ha az oktatónak nem áll rendelkezésére nyomtató – a Neptunban rögzített osztályzatokról a Tanulmányi Osztály nyomtatja ki a vizsgalapokat és utólag íratja alá az oktatókkal. Ha az oktató a félév zárásáig személyesen nem elérhető, az oktatási rektorhelyettes írja alá őket.

4. Elhalasztott elvonulások

 • A járványhelyzet miatt elhalasztott elvonulások kérdéskörében továbbra is érvényes a március 25-én küldött tájékoztatóm: “A veszélyhelyzet fennállásának idejére eső több napos órarendi elovonulásokat későbbre (a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra) halasztjuk azzal, hogy rektori döntés alapján az esetlegesen nyárra halasztott elvonulások is a 2019/2020. tavaszi félévi teljesítésként kerülnek figyelembevételre.”

5. Abszolutóriumhoz hiányzó elvonulások, MA-s hallgatók elvonulása:

 • Azon hallgatók számára, akik idén júniusban záróvizsgáznak, és az abszolutórium megszerzéséhez hiányzik az e félévi, elhalasztott elvonulásuk, speciális Samatha elvonulást szervezünk online. Ezen az MA-s hallgatók is részt vehetnek az e félévi elvonulásuk teljesítése céljából.
 • Az elvonulásra május 16-án szombaton kerül sor Cser Zoltán és Irtl Melinda vezetésével. A délelőtti program 9-13h, a délutáni pedig 14-18h között lesz megtartva. Az elvonulást afféle meditációs naplóként kísérni fogja egy kérdéssor, amit a résztvevőknek ki kell majd tölteniük.
 • Kérem, az elvonulásban érintett hallgatók (záróvizsgázók, MA-sok) jelezzék részvételi szándékukat a Tanulmányi Osztálynak a to@tkbf.hu címen.

6. Szakmai gyakorlatok, praxis tárgyak:

 • A járványhelyzet miatt a szakmai gyakorlatok, praxis tárgyak kérdéskörében továbbra is érvényes a március 25-én küldött tájékoztatóm.
 • A szakmai gyakorlatok adminisztrálására létrehozunk egy külön Moodle kurzust, egy feladattal, ide kérjük majd feltölteni a szakmai gyakorlatok leírását a sablon PDF-ünk alapján.

7. Vizsgák:

 • A kollokviumok, vizsgák online lesznek megtartva (az adott tanártól függően szóban vagy írásban), mert továbbra is hatályban van a főiskolai hallgatók intézménylátogatási tilalmát előíró kormányrendelet. További konkrét tájékoztatás érkezik az egyes tanároktól a Moodle-ben, ill. a Tanulmányi Osztálytól általános kérdésekben.

8. Szigorlat:

 • A szigorlati vizsgát is online módon, szóbeli vizsga keretében szervezzük meg. Az érintettek külön tájékoztatást kaptak a kurzus vezetőjétől a Moodle-ben. A konkrét technikai részletekről a Tanulmányi Osztály további részletes tájékoztatást küld a jövő héten.

9. Záróvizsga

 • A diplomamunkák védésére, a záróvizsgára is online, szóbeli vizsga keretében kerül sor, az eredetileg tervezett időrendben (2020. június 15-26). A részletekről az érintettek hamarosan tájékoztatást kapnak a Tanulmányi Osztálytól.

10. Szakdolgozati témaválasztó lapok leadása:

 • 2021. januári védés esetén május 18-ig kell leadni a témaválasztó lapokat, amire szintén elektronikusan, a Neptunban belül kerül sor. További tájékoztatást a Tanulmányi Osztály fog adni.

A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a helyzet változik és új kormányrendeletek születnek, a fenti pontokat újraértékelje és újraszabályozza.

Egyéb kérdésekben a 2019/20-as tanév tavaszi félévének rendjéről, illetve a záróvizsgával és a szakdolgozat leadással kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatónkban írtak irányadóak, melyeket a jogszabályváltozások és a felsőoktatásért felelős minisztériumtól kapott iránymutatások alapján folyamatosan frissítünk.

Mindannyiótoknak köszönöm a szorgalmi időszakban, különösen a rendkívüli helyzetben nyújtott kitartást, és sok erőt, illetve sikert kívánok a rendkívüli vizsgaidőszakhoz is!

Üdvözlettel,

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás