Főoldal > Diákigazolványok érvényessége – kiegészítés

Diákigazolványok érvényessége – kiegészítés

Kedves Hallgatók!

Az Oktatási Hivatal 2020. június 18-án küldött veszélyhelyzet utáni intézkedések tárgyú levelének kiegészítéseként olvasható az alábbi tájékoztatás.

Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan 2020. június 17. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény 89. § (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a 90. és 91. §-ban meghatározott kivétellel, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.

A fent említett rendelkezés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján, az alábbi esetekben, a hallgatók 2020. december 15-ig igénybe vehetik az utazási kedvezményeket.

Amennyiben:

  • a hallgató jogviszonya az őszi félévben (2019/2020/1.) szűnt meg, és diákigazolványa március 31-ig volt érvényes;
  • a hallgató jogviszonya a tavaszi félévben (2019/2020/2.) szűnik meg, és diákigazolványára nem került fel a 2019/2020 2. félévben használható érvényesítő matrica;
  • a hallgató jogviszonya a tavaszi félévben (2019/2020/2.) szűnik meg, és diákigazolványára felkerült a 2019/2020 2. félévben használható érvényesítő matrica;
  • a hallgató jogviszonya az őszi félévben (2019/2020/1.) passzív volt, a tavaszi félévben (2019/2020/2.) aktív, és diákigazolványára felkerült a 2019/2020 2. félévben használható érvényesítő matrica.

Azon hallgatók részére, akiknek:

  • bármilyen okból nem sikerült diákigazolvány-igénylést beküldeni, de aktív jogviszonnyal és képzéssel rendelkeznek, vagy
  • a hallgató jogviszonya az őszi félévben (2019/2020/1.) passzív volt, a tavaszi félévben (2019/2020/2.) aktív, de a diákigazolványára nem került felragasztásra a 2019/2020. 2. féléves érvényesítő matrica,

az OKTIG rendszerből szükséges a megfelelő igazolást kiállítani (technikai igazolás). Az igazolásokat a közlekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják akkor is, ha nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmaznak, mivel azokat az aláírás, pecsételés után szkennelve küldték meg a jogosultaknak. Felhívom a figyelmet, hogy az igazolásokra nem vonatkozik a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 89. §-a, tehát lejárt érvényességű igazolással nem lehet igénybe venni az utazási kedvezményeket.

A fenti rendelkezések függetlenek attól, hogy az igazolvány régi (kék színű) vagy új típusú, tartalmaz-e oktatási azonosítót vagy sem.

Az oktatási azonosítószámot nem tartalmazó régi típusú diákigazolványok az OKTIG rendelet szerint legfeljebb 2020. március 31. napjáig voltak érvényesíthetők, azaz a 2019/2020. tanév 1. és 2. féléves matricája ragasztható fel ezen igazolványokra. A 2020/2020/1. félévében ezek a kártyák már nem érvényesíthetők. Az ilyen diákigazolvánnyal rendelkező hallgatók is 2020. december 15-ig tudják igénybe venni az utazási kedvezményeket, amennyiben 2019/2020/1. vagy 2019/2020/2. féléves matrica került rá diákigazolványukra. Tekintettel arra, hogy ezen igazolványok többségét az oktatási azonosító hiányában nem tudtuk migrálni az OKTIG rendszerbe, a felragasztott érvényesítő matrica lejelentésére nincs lehetőség.

Azon hallgatók, akik oktatási azonosítószámot nem tartalmazó régi típusú diákigazolvánnyal rendelkeznek, mielőbb készíttessenek NEK adatlapot és nyújtsanak be új diákigazolvány igénylést, hogy igazolványuk a 2020/2021. tanév elejére elkészülhessen. Az igazolványok cseréjét automatikusan nem tudjuk elvégezni, minden érintett hallgatónak igényelnie kell az új igazolványt.

TKBF

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás