Főoldal > 2013/14 őszi félév rendje

2013/14 őszi félév rendje

Kérvények leadásának határideje: 2013. szeptember 20.

Költségtérítések befizetésének határideje: 2013. szeptember 14.
(diákhiteleseknek október 15. – külön kérelem alapján)

Őszi szünet: nincs

Órarend

AZ ÓRAREND ELÉRHETŐ 
(09.16-i állapot, v1)

>> 0916: Théraváda 2 Sz3ba, teremváltozás!
>> 0911: Teremváltozások, dharmás óraváltozás (Tibeti filó 2)
>> 0909: apróbb javítások

 

Regisztráció és előregisztráció

ELŐREGISZTRÁCIÓ

2013. május 21 – 2013. július 8.
2013. augusztus 21 – 2013. szeptember 1.

REGISZTRÁCIÓS HÉT

2013. szeptember 2 – 6.

Ha már előregisztráltál, akkor e héten nem kell ismét regisztrálnod, csak ha változtatni szeretnél az előregisztráció során jelzetteken.

A regisztrációs lapot azonban – ha még nem tetted – mindenképpen le kell adnod a regisztrációs héten!

Fontos!! Határidő után nincs lehetőség új regisztráció érvényesítésére!


A Tanulmányi Osztály félfogadási rendje – regisztrációs lap leadása! –
a (elő)r
egisztrációs héten

Neptun üzenetben!


 Regisztrációs segédlet!

Tárgyfelvétel/leadás

2013. szeptember 2 – 22!

Fontos!! – Regisztrációs kérelem vagy elfogadott regisztráció hiányában a tárgyfelvétel nem lehetséges!

A tárgyfelvételt nagyon körültekintően végezd, mert az időszak lejárta után nincs lehetőség utólagos tárgyfelvételre/tárgyleadásra!

Csak annyi tárgyat vegyél fel amennyit teljesíteni is tudsz – ugyanis a tanulmányi ösztöndíjak alapja az 2011/12 őszi félévtől kezdődően a féléves korrigált kreditindex – Amennyiben egy vagy több tárgyat nem teljesítesz, az rontja az átlagot.

Korrigált kreditindex = számítás lépései

1. érdemjegy szorozva a hozzátartozó kreditszámmal (minden teljesített tárgyra vonatkozóan végezd el a szorzást)

2. A szorzatokat add össze

3. A kapott eredményt oszd el 30-al (a 30 az átlagosan irányzott félévi kreditszámot jelöli)

4. A félévben teljesített kreditszámot oszd el a felvett kreditszámmal (amennyiben minden tárgyat teljesítettél, akkor az eredmény 1 egész, ha van tárgyelhagyásod, akkor csak 0 egész valamennyi tized vagy század (pl. 0,93) lehet az eredmény)

5. A 3. lépésben kapott eredményt kell megszoroznod a 4. lépésben kapott eredménnyel.

Tárgyfelvételi segédlet!

Fontos! Ha már korábban elvégezted az összevont óra egyik felét, az előadást vagy a szemináriumot, akkor ne az összevont órát vedd fel tárgyfelvételkor, hanem általános kérelem formájában kérvényezd a hiányzó tárgy felvételét! Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha összevont órát veszel fel magasabb kreditértékkel, miközben az egyik felét már elvégezted, akkor ezt a tárgyfelvétel után a TO korrigálni fogja (a megfelelő, kevesebb kreditértékű kurzus kerül felvételre a hallgatónál)!

Felsőbb éves Hallgatók!

Szorgalmi időszak
2013. szeptember 9 – 2013. december 13. 

Vizsgaidőszak
2013. december 16 – 2013. február 2. 


Indexfelvétel a következő napoktól lehetséges

Nappalisoknak, estiseknek:

2013. december 9.

 Előregisztrációs lap és index leadásának határideje

Nappalisoknak:

 2014. február 3.

Estiseknek:

2014. február 3.
 

Végzés

Záróvizsgahét:

2014. január 20 – 24.

Fontos!! Záróvizsgán csak az vehet részt, aki abszolutóriummal rendelkezik, időben benyújtotta a szakdolgozati témaválasztó lapot, mutatványfejezetet, konzultációs igazolást és a szakdolgozat leadásakor jelentkezett záróvizsgára!!
(Bővebb információ)

Abszolutórium megszerzésének határideje:


Szakdolgozat témaválasztó lapjának leadási határideje

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés:

2014. júniusi záróvizsga esetén a határidő: 2013. június 21.

2015. januári záróvizsga esetén a határidő: 2014. január 24.

Alapképzés (BA) képzés:

2014. júniusi záróvizsga esetén a határidő2013. szeptember 27.

2015. januári záróvizsga esetén a határidő: 2014. április 25.

Fontos!! Összesen 3 megegyező tartalmú, csatolmányaival összetűzött
példányra van szükség
, amelyet a tanulmányi osztályon lehet leadni.


Mutatványfejezet leadási határideje
(témavezetőnek kell leadni):

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés: a végzőknek/végzetteknek kötelező a szakdolgozat beadása előtt 6 hónappal a témavezetőjének leadni. A mutatványfejezetet és az arra a témavezetőtől kapott opponensi véleményt a szakdolgozat benyújtásával egy időben kell beadni!

2013. júniusi záróvizsga esetén a határidő: 2013. január 31.

2014. januári záróvizsga esetén a határidő: 2013. június 28.

2014. június záróvizsga esetén a határidő: 2014. január 31.

Fontos!! Alapképzésen nem kötelező a mutatványfejezet elkészítése és leadása!


Konzultációs igazolás és jelentkezés záróvizsgára

Alapképzés (BA) és Mesterképzés (MA):  kitöltött Konzultációs igazolás valamint Jelentkezés záróvizsgára formanyomtatványt kell leadniuk a szakdolgozat beadásakor.


Szakdolgozat leadási határidő – Bejelentkezés záróvizsgára
(Formanyomtatvány letölthető a honlapról):

2014. január záróvizsga esetén: 
2013. október 25.

2014. júniusi záróvizsga esetén: 
2014. április 4.

Ügyintézés
TO félfogadási rend BA nappalisoknak (7-es szoba),
MA és BA estiseknek (8-as szoba)
  

Esti képzés időpontjai
Konzultációs rend:

2013. szeptember 14-15. (és egyben regisztrációs lapok leadása)

2013. szeptember 28-29.

2013. október 12-13.

2013. október 26-27.

2013. november 9-10.

2013. november 23-24.

2013. november 30-december 1.

2013. december 14-15.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege a 2013/14/1 félévében az elsősök számára.

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: 180 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév
ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: 140 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév
 

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó