A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál – szervezetnél eltöltött időszak, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértésében.

Minden hallgató minden ciklusban* részt vehet a szakmai gyakorlatos pályázatban, tehát BA és MA hallgatók is!

> > Friss diplomások részvétele

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, és a szerződéskötésre is ekkor kerül sor!).

*Ciklus alatt a tanulmányok szintjéhez tartozó teljes időszakot értjük. Tehát a teljes BA tanulmányi időszak egy ciklusnak számít, ugyanígy a teljes MA és PhD tanulmányi időszak is egy-egy ciklus.

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).


A tavaszi félévben végzett szakmai gyakorlat szeptember 30-ig tarthat.

 • A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek: Nemzeti Irodák; EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint az Európai Unió szerves részének tartozó „tengerentúli megyék”, például Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, stb.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 • A hallgató talál magának olyan szakmai gyakorlatos munkahelyet, ahol a szervezet elfogadja feltételként, hogy a hallgató Erasmus ösztöndíjas.
 • A hallgató a Főiskolával egyezteti a lehetőséget, megbeszéli a konkrét munka engedélyezését.
 • A szervezet kitölti a Training Agreement-et, aláírja, a hallgatói is aláír, és csak ezután kerül sor a Főiskolán belüli aláírásra
 • A három oldalról aláírt Training Agreement után kapja meg a hallgató az ösztöndíjszerződését.

A szakmai gyakorlatosok az EU országaiban az Európai Képzési Program keretében végzik munkájukat, ehhez munkavállalási engedély nem kell.

2021-es intézményi pályázatok

Fogadó ország

Szakmai gyakorlat (kombinált mobilitás is!)

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország+ 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc 670 euró / hó
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország + az 5. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán 670 euró / hó
Bulgária, Csehország. Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország 620 euró / hó
Partnerországokba irányuló mobilitások (ICM) (kivéve az 5. és 14. régió országai)

 700 euró / hó

2020-as intézményi pályázatok

Fogadó ország

Szakmai gyakorlat (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
 620 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
 620 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))
 570 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

 100 euró / hó

2019-es intézményi pályázatok

Fogadó ország

Szakmai gyakorlat (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
 620 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)) 570 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)) 520 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

 100 euró / hó

2018-as intézményi pályázatok

Fogadó ország

Szakmai gyakorlat (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
 620 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)) 570 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)) 520 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 euró / hó

Pályázati felhívások

Megszakítás