Főoldal > Erasmus+ > Hallgatók > Erasmus+

Mit értünk „ciklus” alatt?

Ciklus alatt a tanulmányok szintjéhez tartozó teljes időszakot értjük. Tehát a teljes BA tanulmányi időszak egy ciklusnak számít, ugyanígy a teljes MA és PhD tanulmányi időszak is egy-egy ciklus.

Mit értünk tanulmányút alatt?

A hallgató párhuzamosan két intézmény hallgatója – a küldő Tan Kapuja Buddhista Főiskola és valamelyik partnerintézmény, mint fogadó beiratkozott hallgatója. Ez azt jelenti, hogy mindkét főiskola/egyetem hallgatóira vonatkozó jogok megilletik és mindkét főiskola/egyetem kötelezettségeinek eleget kell tenni.

A hallgató lehetőségei a kinti tanulmányokkal kapcsolatban:

1. Tárgyakat vesz fel, melyekből kint vizsgázik, és itthon ezeket lehetőség szerint elismerteti, valamint a krediteket beszámíttatja.
2. Projektmunkára megy ki.
3. Kint írja a diplomamunkáját.

Tanulmányi szerződés

Az egyik legfontosabb okmány a pályázat során. Ez a szerződés szabályozza, hogy a hallgató mit köteles teljesíteni külföldön, és az ott megjelölt tárgyakat, projektet, diplomamunkát a küldő intézménynek sikeres teljesítés esetén be kell számítani. Kivételek persze mindig vannak, például ha a hallgatónak kedve és lehetősége támadt kint egy profilidegen tárgyat felvenni, pld. kínai nyelv, ez itthon nem beszámítható.

A tanulmányi szerződést a kint töltött első hónap végéig lehet módosítani.

A beszámítást megkönnyítő lehetőségek

Időben és tudatosan kell készülni az erasmus tanulmányútra, és félretenni erre az időszakra néhány olyan tárgyat is, amik minden komplikáció nélkül beszámíthatók: például törzsanyagi tárgy, valamint a szabadon választható tárgyak. Ha  egy szaktárgyból eredményesen vizsgázott külföldön, akkor ez mindenképp beszámítható törzsanyagi tárgynak, akkor is, ha itthon még nem vehette volna fel a hallgató.

Jelentkezési lapok

Van általános jelentkezési lap, de a legtöbb intézmény saját jelentkezési lapot készített.

Hol találhatók meg ezek?

Ha megküldték számunkra az információt, vagy magát a jelentkezési lapot, akkor kitesszük az intézményhez a megjegyzés rovatba. Ez ritkán fordul elő. Általában a partnerintézmény honlapján, az International, vagy valami hasonló hívószó alatt találhatók meg az információk.

Vigyázat: Az Erasmus diák az „Exchange student” kategóriába tartozik, aki csak rövidebb időre megy tanulni a partnerhez. Ennek megfelelő jelentkezési lapot kell kiválasztani!!!

A jelentkezéssel kapcsolatos információk gyakran csak a partnerintézmény angol nyelvű honlapján találhatók meg.

Online jelentkezési lapok: egyre több partnerintézménynek van. Csak akkor szabad kitölteni, ha már megvan az itthoni jóváhagyás a kiutazáshoz.

Hosszabbítás, keresztfélév, intézménycsere

Az Erasmus ösztöndíjas időszak meghosszabbítható, de:

  1. Keresztféléves hosszabbításra (tavaszi félévben kezd, és őszi félévre hosszabbításra) az Erasmus+ keretein belül van lehetőség, de ebben az esetben újra kell pályázni a hallgatónak. Amire ügyelni kell: egy tanulmányi cikluson belül max 12 hónapja van mindenkinek, tanulmányi és szakmai gyakorlatos ösztöndíjra együtt!!! Fentieken túl a cikluson belüli újrajelentkezés esetén ha túljelentkezés van, akkor az új jelentkezőket preferáljuk.
  2. Öszi féléves ösztöndíj hosszabbítható, ha van a Főiskolának még szabad kerete, vagy ha a hallgató tudja vállalni a finanszírozást, akár saját keretre, akár egyéb ösztöndíjat szerezve.  A hosszabbítás azonban csak abban az intézményben lehetséges, ahol a hallgató megkezdte kinti tanulmányait.
  3. Az őszi félév folytatásaként lehetőség van a tavaszi félévben szakmai gyakorlatra.
  4. Intézményváltás: Tanéven belül nem támogatjuk. Mindenkinek joga van kihasználni a ciklusán belüli 12 hónapot, ezért joga van jelentkezni a következő tanévre egy másik intézménybe. Prioritást az elbíráláskor túljelentkezés esetén az első alkalommal pályázók élveznek.

A visszalépést e-mailben kell jelezni, az erasmus koordinátor felé: erasmus@tkbf.hu címen.

Megszakítás