Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás 2020/21. tavasz

A Főiskola az „EFOP-3.4.3-16-2016-00024 „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” c. projekt keretein belül belső ösztöndíjpályázatot hirdet meg újra a 2020/21. II. (tavaszi) félévre (Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja). A támogatás első szemeszterében a szorgalmi időszak hónapjaiban havonta 10.000, – Ft azaz tízezer forint, a következő szemeszterekben havonta 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint illeti meg a pályázót. Pályázhatnak mindazok a hallgatók, […]

Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja döntés – 2020/21. ősz

Kedves Hallgatók! Az „EFOP-3.4.3-16-2016-00024 „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” c. projekt keretében meghirdetett Hátrányos Helyzetűek Speciális  Ösztöndíja pályázatra 2020. szeptember 11-ig 18 fő  jelentkezett, kérelmüket a  szakmai vezető felterjesztette a projektgazda felé, aki a hátrányos helyzetűek  speciális ösztöndíja odaítéléséről döntött 2020. szeptember 17-én. A hallgatókat 2020. szeptember 21-én értesítettük a döntésről. Üdvözlettel, Bácsi Enikő 2020.09.21

Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás 2020/21. ősz

A Főiskola az „EFOP-3.4.3-16-2016-00024 „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” c. projekt keretein belül belső ösztöndíjpályázatot hirdet meg újra a 2020/21. I. (őszi) félévre (Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja). A támogatás első szemeszterében a szorgalmi időszak hónapjaiban havonta 10.000, – Ft azaz tízezer forint, a következő szemeszterekben havonta 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint illeti meg a pályázót. Pályázhatnak mindazok a hallgatók, […]

Karsai Gábor

Karsai_Gabor_Zsolt

Karsai Gábor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója és rektora(filozófiatörténet, tudatfilozófia, folyamatfilozófia, természetfilozófia, metafizika) Filozófia Eredendően mindig nagy kereső voltam, szerettem volna megértésre jutni. Filozófiát, ógörögöt és latint tanultam a Szegedi Egyetemen, amikor rájöttem, hogy a kérdéseim között olyanok is vannak, amelyekre más módszerekkel, más helyen kell további válaszokat keresnem, így jelentkeztem a Főiskolára 1995-ben. […]

Dr. Németh Norbert

Dr. Németh Norbert A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai adjunktusa (buddhista alaptanítások, buddhista eszmetörténet, tantrikus buddhizmus, buddhista pszichológia, buddhizmus és halál, buddhizmus és misztika ) Amikor A Tan Kapuján először találkozom az elsőéves évfolyamokkal, rendszerint megemlítem, hogy ha visszatekintek a főiskolai pályafutásomra, néha úgy érzem magam, mint valami pionír. Az egészben az a különös, hogy […]