Főoldal > Dr. Körtvélyesi Tibor

Dr. Körtvélyesi Tibor

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai docense
(buddhista szentirat-ismeret, tudományos módszertan, páli nyelv és szövegolvasás, szanszkrit nyelv)

Ez a különös lény 1988-ban kapott testet, mégpedig Székely Kálmán rajzasztalán. Valószínűleg addig legföljebb csak néhány bráhmin képzeletében létezett, ki tudja milyen formában. Az ábrázolás a Szanszkrit nyelvtan című könyvem borítójához készült egy Rigvéda versrészlet (4.58. 2d-3) alapján:

catvāri śṛṅgā trayo asya pādā dve śīrṣe sapta hastāso asya |
tridhā baddho vṛṣabho roravīti maho devo martyān ā  viveśa ||

Négy szarva van, három lába, két feje, hét keze, háromszor kikötve – üvölt a bika. A nagy isten a halandókba belépett.

A hagyomány szerint (Patandzsali: Mahábhásja I.3 14-29) ez a bika a szanszkrit nyelvet szimbolizálja. A négy szarv a négy szófaj, a három láb a három idő (múlt, jelen, jövő), a két fej a szó kétféle esszenciája (örök és aktuális), a hét kéz a hét nyelvtani eset, a háromszori kikötés a beszéd keletkezésének három helye (mellkas, torok, fej),  a bika üvöltése a hangokkal kimondott szavak. Ez a nagy isten belépett az emberbe. Azaz az ember azért képes nyelvet használni és beszélni, mert beléköltözött ez a bika.

Aki megismerkedik a Buddha tanításával, ezt általában valamilyen nyelvi produktum segítségével teszi. Nyelvi produktum egy szuttafordítás, de egy meditációs mester utasítása is. Hogy miről is van szó, azt lényegében szövegek alapján ismerjük – a buddhizmus egész története is írott vagy elmondott szövegeken alapul. Munkámban egyik feladatomnak azt tekintem, hogy a legrégebbi szövegekből kihámozzam, vagyis inkább együttműködve kihámozzuk, mi lehetett a Buddha eredeti mondanivalója, illetve általában véve egy szanszkrit vagy páli szövegnek mi lehet az eredeti üzenete. Ez a kutatós fejem. 

A másik feladatom, hogy azoknak, akik hasonlóképp  gondolkodnak a szövegekről, megtanítsam a nyelvet és azt, amit az elolvasott szövegből kihámoztunk. Ez a tanáros fejem, és ez a dominánsabb. Két fejem van tehát nekem is, mint a nyelvtani bikának. A kutatós fejem két szarva a kritikai hozzáállás és a tartalmi koherencia keresése. A tanáros fejem két szarva az enyhe szigor és a pajkos vidámság. Szarvaim időnként letörnek, de vissza-visszanőnek.

Három lábam három földi dimenzióba lóg, egyikben kedves emberek, a másikban zene és ráció, a harmadikban praktikus dolgok vannak. Negyedik lábam, amelyik metafizikai dimenziókba lóghatna, istenhitbe, halál utáni létezésbe, csodákba, ilyesmikbe – nem nőtt ki. De három lábbal is jól kirándulok. Üvölteni nem szoktam, ám időnként szokatlan hangokat hallatok. Belépek a főiskolai hallgatók elméjébe – amikor engedik.

Születési dátum: 1965
Végzettség: 
 • ELTE BTK Latin szak, 1994 (MA)
 • ELTE BTK Indológia szak, 1994 (MA)
 • ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola, Antik Filozófia Oktatási Program, 2019 (PhD – „A páli kánon egyes rétegei – szövegtörténeti és doktrinális vizsgálódások”)
Szakképzettség: 

Indológus
Latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Munkakör: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai docens

Tudományos fokozat: 
PhD, ELTE

Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1991-től:

 • szanszkrit nyelv kezdő szinttől az MA szintű tanulmányokig
 • páli nyelv kezdő szinttől az MA szintű tanulmányokig
 • szanszkrit szövegolvasások: védikus szövegek, bráhmanák, upanisadok, eposzok, ind filozófiai szövegek (szánkhja, jóga, védánta), buddhista filozófiai szövegek, mahájána-szútrák, irodalmi szövegek (líra, próza, dráma), sásztrák (káma, dharma, artha), nyelvészeti szövegek, stb.
 • páli szövegolvasások (dzsátakák, szutták)
 • óind kulturtörténet,
 • óind irodalomtörténet
 • upanisadok
 • filológiai alapismeretek.

ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, 1996-2000:

 • szanszkrit nyelvi gyakorlatok

Előadások az Indiai Nagykövetség által szervezett Indiai előadássorozatban, 1996-tól

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Nyelvi Tanszékének vezetője 1996-tól;
 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főigazgató-helyettese, 2001-2003

Külföldi tanulmányok, konferencia:

 • Central Hindi Institute, fél éves ösztöndíj, Delhi, 1990
 • Early Sanskrit Grammars Written in Latin. A Commemorative Seminar „Alexander Csoma de Körös and The Exploration of Buddhism” on November 11-12, 1999. The Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi és A Seminar on The Evaluation of Alexander Csoma de Körös and Researches on Indian Culture on November 16, 1999, The Asiatic Society, Calcutta.
 • Indiai tanulmányút (Melkote, Academy of Sanskrit Research) 2000
 • Summer School in Spoken Sanskrit. Heidelberg, 2009.
 • Summer School in Spoken Sanskrit (advanced). Barcelona, 2010.

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanterveinek, kreditrendszerű tantervének, valamint Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának kidolgozása (többekkel), 1998-tól

Előadások:

 • „Early Sanskrit Grammars Written in Latin.” A Commemorative Seminar „Alexander Csoma de Körös and The Exploration of Buddhism” on November 11–12, 1999. The Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi és A Seminar on The Evaluation of Alexander Csoma de Körös and Researches on Indian Culture  on November 16, 1999. The Asiatic Society, Calcutta.
 • „Mára megtérése az Asókávadánában”. Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai.
 • „Bráhmanák a Páli kánonban”. (korreferátum): Religiones. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2013. november 19–20-án tartott vallástudományi konferencia előadásai.  RUZSA Ferenc: A buddhizmus és más vallások.
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Szanszkrit nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Hindí nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Latin nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Ógörög nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Páli nyelv (2004-től)
 • Angol középfok „C”, 1992: ITK
 • Angol felsőfok „D”, 1997: ECL