Szathmári Botond

Mottó:

"Az a célom, így a filozófia kurzus elején, hogy megszüntessem mindenkiben a filozófálgatást."
        (Órai feljegyzés)

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Szathmári Botond
Születési dátum: 
1957
Végzettség: 
 • Gödöllői Agráregyetem, 1982 (MA)
 • ELTE BTK Filozófia Szak, 1986 (MA)
 • ELTE BTK Kulturális Antropológia Szak, abszolutórium, 1998
Szakképzettség: 
 • Általános agrármérnök
 • Középiskolai filozófiatanár (cum laude)
Munkakör: 

1. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai adjunktus
2. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, óraadó tanár

Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 
 • Gödöllői Agráregyetem, filozófia oktató, tanársegéd, 1986–1991
 • Szilágyi Erzsébet Gimnázium, filozófia tanár, 1992–2003
 • Eötvös József Gimnázium, 2004-től
 • Veszprémi Egyetem, Emberismeret-etika Tanszék, filozófia oktató, 2001–2004
 • Fővárosi Pedagógiai Intézet, vezetőszaktanácsadó (filozófia), 1994–2003
 • Előadások az ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszéken, 1998–1999; Néprajz Tanszéken, 2003

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 1996-tól:

 • Bevezetés a filozófiába
 • Filozófiatörténet
 • Bevezetés a kulturális antropológiába
 • A kulturális antropológia elmélettörténete
 • Vallásetnológia
 • Vallástudományi propedeutika
 • Vallástörténet
 • Samanizmus
 • Tibet kultúrtörténete
 • Hamvas Béla bölcselete
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

 

Tanulmányutak:

 • 1993 Mongólia
 • 1998 Észak-India, Ladakh
 • 2000 Törökország, Szíria
 • 2004 Mongólia, Kína

Konferencia:

 • A Pax Romana szervezésében, előadás „A választott nép problématikája a buddhizmus szemszögéből” címmel. Insbruck, 2003.
 • Ismeretterjesztőelőadások tibeti kultúra, vallástörténet, filozófia 226 témakörben (TIT, Sambhala Tibet Központ, egyetemek, kulturális központok)

Harcművészet:

 • Shotokan karate, 1978-79
 • Wado-ryu karate segédedző, 1984-1997
 • Aikido gyakorlat,1986-88 és 1998-2000
 • Zen-do karate 3. danos mester 2003-

Művészet:

 • Rituális Performance Színház, 1988-
 • Képzőművészet fafaragás, agyagplasztika, 1993-
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

 

Tagság:

 • Magyar Vallástudományi Társaság – tag,
 • Magyar Kulturális Antropológia Társaság – tag,
 • Budapesti Sámánarchívum – munkatárs.
 • Hamvas Béla Kör – szervezőtitkár
 • Tibetet SegítőTársaság – vezetőségi tag
 • A XIV. Dalai Láma két magyarországi útjának (1996, 2000) szervezésében való részvétel

Fő kutatási téma:

 • Tibet prebuddhista kultúrája, a samanizmus
 • a buddhizmus történeti, antropológiai és bölcseleti vonatkozásai, különös tekintettel a kettőjük érintkezési pontjaira a vadzsrajána (t: rdo-rje theg-pa) iskoláiban
 • Tibet kultúrtörténete

Tevékenység:

 • részvétel a filozófia tárgy kerettantervének és érettségi tételeinek kidolgozásában
 • vallásoktatással kapcsolatos akkreditált továbbképzési projekt
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • F. Bacon, B. Croce, R. Descartes, E. Husserl, Lao-ce – címszavak In: Csibra István (ford.): Etikai Kislexikon 1984. Budapest: Kossuth Kiadó
 • Az ember transzcendentális élményéről. 1988. Budapest: Csere 10.
 • Kultusz vagy értékőrzés? 1988. Budapest: Egyetemi Lapok 88. V. 30.
 • A magyarországi Buddhista Misszió elméleti tevékenysége. 1988. Budapest: MTA. Filozófiai Intézet
 • P. Abélard, Ágh A, E-A. C. Alain, Alanus, Albertus Magnus, Alexander B, Almási M, Ancsel É, Aquinoi Tamás, R. Avenarius, Averroes, Avicenna, M. A. Bakunyin, K. Barth, Bartók Gy, Benyák B, H. Bergson, E. Bernstein, E. Bloch, Boetius, B. Bolzano, Böhm K, Brassai S, F. Brentano, P. J. G. Cabanis, T. Campanella, A. C. Cesalpino, É. B. Condillac, M. J. A. Condorcet, V. Cousin, B. Croce, N. Cusanus, Czabán S, G. Della Volpe, R. Descartes, J. Dietzgen, W. Dilthey, E. K. Dühring, Eckhart mester, Elek T, Erasmus, Erdei L, R. C. Eucken, G. Th. Fechner, P. K. Feyerabend, B. B. Fontanelle, Földesi T, H. G. Gadamer, P. Gassendi, G. Gentile, F. Gogarten, K. Gödel,  A. Gramsci, Hamvas B, M. Heidegger, Heller Á, Helvetius, J. F. Herbart, J. G. Herder, Hermann S, P. H. D. baron d’Holbach, M. Horkheimer, W. Humboldt, E. Husserl, F. H. Jacobi, K. Kautsky, Kecskés P, Alexandriai Kelemen, Kung-fu ce, Kornis Gy, Köteles S, T. S. Kuhn, I. Lakatos, J. O. Lamettrie, F. Lasalle, E. Le Roy, R. H. Lotze, Lukács J, E. Mach, B. Mandeville, H. Marcuse, Mátrai L, Molnár E, O. Neurath, Nyíri J. K, Nyíri T, T. Sz. Ojzerman, R. Owen, Polányi M, Paracelsus, B. Pascal, Patandzsali, K. Rahner, H. Reichenbach, H.  Rickert, Rudas L, B. Russell, Sándor P, F. E. D. Scleiermacher, A. Schütz, Seneca, B. Siger, G. Simmel, O Spengler, B. Spinoza, G. Stiehler, M. S. Stirner, D. F. Strauss, Szecsődi L, Szontágh G, A. Tarski, P. Teilhardt de Chardin, Tőkei F, L. Valla, Ch. Wolff, Zoltai D.  – szócikkek
 • In: Beck Mihály – Peschka Vilmos (szerk.): Akadémiai Kislexikon I-II. 1989-90. Budapest: Akadémiai Kiadó
 • Az áldozat metafizikája. 1993. Debrecen, Pendragon 93/4. [pp. 26-27.]
 • Nietzsche és a buddhizmus.In: Tolnai Ottó (főszerk.) Ex Symposion Különszám. [pp.120-121.] 1994. Veszprém
 • Filozófiai makrotanterv. In: Dr. Szebenyi Péter (szerk.): Helyi tantervépítő kézikönyv 1996. Budapest: Raabe Kiadó.  
 • Emberismeret tanterv. 1997. Budapest: OKI. Tantervi adatbank, Profil 3.2
 • Filozófia tanterv. 1997. Budapest: OKI. Tantervi adatbank, Profil 3.2
 • Az ősi eurázsiai íj. 1997. Budapest: Selyemút, 3. szám. [pp. 8-9.]
 • A Hamvas Béla Kör rövid története.
 • Hamvas Béla Platón képe.
 • Sol invictus? In: Szathmári Botond (szerk.): Gyémántnál keményebb - 100 éve született Hamvas Béla.  1997. Budapest: Mont Kiadó [247 pp.]
 • A bön. 1997. Budapest: Selyemút, 4. szám. [pp. 24-28.]
 • Filozófiaverseny magyar középiskolásoknak. 1997. Budapest: Magyar Filozófiai Társaság Hírek 97/2.
 • Az etikaoktatás a középiskolában. In: Vezetői Kézikönyv 1998. Budapest: Raabe K.
 • Ki nem volt Hamvas Béla. [pp. 9-12.]
 • Hamvas hagyományfogalma, mint a személyiség anabázisa. [pp. 63-65.]
 • A tibeti bön hagyomány. [pp. 187-198.] In: Darabos Pál – Szathmári Botond (szerk.): A nevezetes névtelen – 30 éve hunyt el Hamvas Béla. 1999. Budapest: Osiris K. [257 pp.]
 • A rendszerfilozófiák válsága. I, (Irracionalizmus és vallásfilozófia) - oktatási segédanyag In: Szebenyi Péter (szerk.): Helyi tantervépítő kézikönyv 1999. Budapest: Raabe K. 
 • A rendszerfilozófiák válsága. II. (Pozitivizmus és marxizmus) - oktatási segédanyag In: Szebenyi Péter (szerk.): Helyi tantervépítő kézikönyv 1999. Budapest: Raabe K.
 • A rendszerfilozófiák válsága. III. (Életfilozófia) - oktatási segédanyag In: Szebenyi Péter (szerk.): Helyi tantervépítő kézikönyv 2000. Budapest: Raabe K. 
 • Kétely és nihilizmus. 2000. Budapest: Lyukasóra, 4. szám
 • A preszókratika filozófiája. - oktatási segédanyag In: Szebenyi Péter (szerk.): Helyi tantervépítő kézikönyv 2000. Budapest: Raabe K. 
 • Hendrey Tiborral: Tibet története 1959-től napjainkig. Tibettel kapcsolatos magyarországi események. [pp. 281-305, pp. 313-317.]
 • A kötetben használt legfontosabb tibeti, szanszkrit és mongol kifejezések rövid magyarázata. [pp. 319-322.] In: Shakabpa, Tsepon W. D: Tibet története.   2000. Budapest: Osiris – Bódhiszattva K. [336 pp. + 9 képtábla]
 • A tibetiek szakrális tánca a csham. In: Új Keleti Szemle, II. évf. 1. szám [pp. 24-25.]
 • A buddhizmus. In: Rubicon 2000/10. [pp. 16-21.]
 • A halálélményről a XX. századi performance kapcsán. [pp. 526-531.] In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág.   2001. Budapest: Balassi K. [ pp. 537 + 32 képtábla]
 • Az egyarcú Tibet, avagy az arctalan Bodnár László. (recenzió) In: Új Keleti Szemle 2001/1-2. [pp. 109-110.]
 • Szellemi utak és etika. In: Javas Lap 2002/5. [pp. 10-12.]
 • Rnying-ma-pa, Samanizmus, Sámán – szócikkek In: Bárány Lászlóné (főszerk.): Magyar Nagylexikon 15. köt. 2002. Budapest: Akadémiai Kiadó [p. 523. pp. 758-59.]
 • Hamvas hagyományfogalma mint a személyiség anabázisa. In: Miklóssy Endre (szerk.): Hamvas Béla 2002. Budapest: Új Mandátum K. [pp. 295-297.]
 • A tibeti phön vallás. In: Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.): Mir-susné-xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére I-II. 2002. Budapest: Akadémiai K. [II. k. pp. 834-851.]
 • A hagyománytudat szerepe a XXI. században (Hamvas Béla nyomán). 2003. Polisz 70. szám, Samanista hagyományok Tibetben.
 • Táltosok a XXI. század hajnalán. 2003. Napút 5. szám [pp. 61-68.]
 • Oikosz és környezetszennyezés Tibetben. 2003. Ökotáj, 31-32. szám [pp. 111-122.]
 • Út-jel és illúzió. 2003. Muravidék, 5. [pp. 4-7.]
 • A hindúizmus. 2004. Ezo tér, 3. [pp. 6-7.]
 • Táltosok a XXI. század hajnalán. (kiegészített változat) In: Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi 2004. 2004. Budapest: Magyar Napló [pp. 201-210]
 • Utószó. N. Machiavelli: A fejedelem. 2006. Budapest: Cartafilus K. [pp. .]
 • A samanizmus etnológiai definíciójának néhány problémája.
 • Samanista hagyományok Tibetben. In: Hoppál Mihály – Szathmári Botond – Takács András (szerk.): Sámánok és kultúrák  2006. Budapest: Gondolat K. [pp. 51-54, pp. 234-295.]
 • Egy ember, aki úgy élt, ahogy gondolkodott. (Hamvas Béláról)
 • Jakob Böhme pánszóphiája.  In: László Ruth – Szathmári Botond (szerk.): Fényvaluta. 110 éve született Hamvas Béla 2007. Budapest: Helikon K. [pp. 291-297, pp. 177-195.]
 • A fák lelkisége. In: Győrffy Sándor (szerk.) Muravidék 10. Budapest 2007. [p. 4.]
 • Fény és árnyék In: Győrffy Sándor (szerk.) Muravidék 11. Budapest 2007. [pp. 54-56.]
 • Hamvas Béla bölcseletének gyökérzete. Pro Philosophia Füzetek 52. 2007. [pp. 145-158.]
 • Kőrösi Csoma Sándor a Kelet első magyar kutatója. In: A fordulat. A magyarság és kelet II. őstörténeti konferencia.  2008. Budapest: Magyarok Világszövetsége.  [pp. 217-223.]
 • A tibeti csham tánc In: Keréknyomok 2008/nyár, 4. szám, [pp. 49-59.]
 • A várakozás metafizikája. In: Jeszeniczky Ildikó – Csörgő Zoltán (szerk.) Dharma-karma. Tisztelgő kötet Mireisz László 60. születésnapjára.  2010. Harmadik Évezred Kiadó – Ganapati Kiadó. [pp. ]
 • Út és gyümölcs (t: lam-’bras). Kőrösi Csoma Sándor tibeti útja. In: Gazda József – Szabó Etelka (szerk): Kőrösi Csoma Sándor és az út.  2010. Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület [pp. 17-46.]
 • Kőrösi Csoma Sándor és a lámák. In: Háromszék, 2010. április 15. [p. 6.]
 • Dosztojevszkij, mint a szabad személyiség filozófusa. In: Baka Györgyi (szerk): Orosz kultúra. 2010. Százhalombatta: Hamvas Béla Könyvtár [pp. 80-99.]
 • Az ember tragédiájának filozófiai perspektívái. In: Bene Kálmán - Máté Zsuzsanna (szerk:): XVII. Madách Szimpózium 2010. 2011. Szeged – Budapest: Madách Irodalmi Társaság [pp. 44-66.]
 • A mantrák titkos élete. Az imádság sajátos indotibeti formájáról. In: Hoppál K. Bulcsú – Szilágyi Zsolt – Vassányi Miklós (szerk.): Imádság és  áldozat.  2011. Budapest: L’Harmattan K. [pp. 180-189.]
 • Hamvas Béla, aki realizálta a görögség filozófus eszményét. In: Koinóia, 2012. XIX. évf. 5-6. szám [pp. 2109-2111.]
 • Hamvas Béla életfilozófiája, és annak örök aktualitása. In: Baka Györgyi (szerk.): A beváltás helye. 2012. Százhalombatta: Hamvas Béla Könyvtár [pp. 36-38.]
 • Az ujgurok elfelejtett vallása, a manicheizmus. In: Gazda József – Szabó Etelka (szerk): Kőrösi Csoma Sándor – Lelki élet, vallásosság.  2013. Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület [pp. 130-148.]
 • Vallási rétegződések Tibetben. Budapest: Napkút Kiadó, 2016.
 • Kis haikukönyv. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2018.