Kuzder Rita, Dr

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Kuzder Rita, Dr
Születési dátum: 
1967
Végzettség: 
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola - Szláv irodalmak Doktori Program - Makedón irodalom specializáció 2012-2016 – disszertáció címe: A kulturális emlékezet interetnikus szálai a makedón népköltészetben (folyamatban)
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar- és összehasonlító Doktori Program 2005-2008 – disszertáció címe: A tibeti közmondások klasszifikációja (summa cum laude minősítés, 2012)
 • ELTE BTK tibeti szak 2004 (MA) - A szakdolgozat címe: Necshung, az állami orákulum
 • TKBF tibeti nyelv és filozófia szak 1999 (BA) - A szakdolgozat címe: Dova Szangmó dákiní élete
 • Debreceni Tanítóképző Főiskola, általános iskolai tanító szak, orosz szakkollégium 1988 (BA)
 • Izsó Miklós Gimnázium 1981-1985
Szakképzettség: 
 • Folklórkutató
 • Orientalista tibeti szakos előadó bölcsész
 • Tibeti nyelv és filozófia szakos buddhista tanító
 • Általános iskolai tanító
Munkakör: 

1. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai docens,
2. Sv. Kiril és Metodij Univerzitet, Skopje, Macedonia, vendégtanár (etnográfia doktori program)

Tudományos fokozat: 
PhD Elte BTK Magyar- és összehasonlító folklorisztika programon, 2012
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

TKBF

 • buddhista tantra Tibetben
 • értekezés

ELTE-BTK

 • tibeti opera szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)
 • Tārā kultusz szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)
 • tibeti országismeret szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)

Egyéb

 • általános iskolai tanító több iskolában (1989-1998)
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • Institute of Macedonian Literature, Skopje, 6 hónapos kutatómunka Campus Hungary ösztöndíjjal. (2014)
 • 47. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2014)
 • 45. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2012)
 • 37. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2004)
 • 36. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2003)
 • Az Ulánbátori Állami Egyetemen 3 hónapos mongol nyelvi részképzés (2002)
 • Az Odesszai I. I. Mecsnyikov Állami Egyetemen 6 hetes intenzív orosz nyelvtanfolyam (1986)

Tagság:

 • 2005-től a Magyar Szemiotikai Társaság tagja.
 • 2005-től a Magyar Néprajzi Társaság tagja.
 • 2006-tól a DOT (Dictionary of Oral Tibetan Literature research group) tagja
 • 2012-től az International Malan Research Group tagja
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 
 • International Scientific Conference “Popular Culture: Reading from Below”, Skopje, Macedonia Heroes and Idols in the Middle Ages and the Present Time of Tibet – with Macedonian parallels (2014, Skopje)
 • International Conference on Religions in North-western China: Interpretation and praxis, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China  - Nechung, the Tibetan State Oracle (in English) (2014, Hong Kong)
 • Introduction of the Tibetan culture – Вовед во Тибетската култура, (2014, Skopje, Macedonia)
 • ·         First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad - Similarity, difference and uniqueness in the Hungarian, Macedonian and Tibetan humorous anecdotes. (in English) (2012 Novi Sad, Serbia)
 • III. „Közel és Távol” Orientalisztikai Konferencia - Tibeti proverbiumok fajtái (2012)
 • Tibet-konferencia, Budapest - Lhamo, a tradicionális tibeti opera (2010)
 • „Áldozat és ima” Valláskonferencia - Áldozat is ima a tibeti buddhizmusban (2008, Budapest)
 • 1st International Symposium “Humor and Linguistics/Folklore” - Akhu Tompa the Well-Known Tibetan trickster (in English) (2007, Szekszárd)
 • Televíziós interjú: Hír TV, Élő adás – külpolitikai rovat (2007)
 • IASS/AIS 9th World Congress of Semiotics - Lhamo, the traditional Tibetan „opera” (2007, Helsinki, Imatra, Finland)
 • Heaven on Earth című film (rendezte: Stephen Rooke) magyar változata, a ’Földi mennyország’ szakértője (2004)
 • Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum ’Démonok és megmentők’ kiállítás záróünnepsége alkalmából rendezett konferencián - Nechung, a tibeti állami orákulum (2004)
 • Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Budapest: Utazz velünk Tibetbe rendezvény keretében Tibet, a tibeti kultúra és vallás bemutatása a gimnazistáknak (2003)
 • Országok, népek, kultúrák: „A világ tetején NEPÁL, TIBET” - Tibeti szokások és ünnepek a születéstől a halálig - tibeti néprajzi kiállítás megrendezése (2003, Kalocsa – Művelődési Központ)
 • Tibet térkép (Gizimap) tibeti nyelvű feliratozása (2003)
 • Az ELTE-BTK Belső-Ázsiai Tanszék könyvtára tibeti nyelvű és tibeti vonatkozású szakirodalmának feldolgozása, katalogizálása (2001)
 • Őszentsége a XIV. Dalai Láma Magyarországra látogatása alkalmából kerekasztal-beszélgetés (2000)
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Tibeti nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Angol középfok C
 • Mongol nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Makedón középfok C (Cetismak, Szkopje, Macedónia)
 • Orosz nyelv (a főiskolai tanulmányokon belül)
 • Szanszkrit nyelv (a főiskolai tanulmányokon belül)
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • A magyarországi makedonisztika, in.: Slavia Centralis 2/2015. 83-93. https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/18772
 • Tārā, a tizenhat félelemtől védelmező, in.: Kéklő hegyek alatt lótuszok tava Esseys in Honour of Bethlenfalvy Géza Budapest, 2015. 295-321.
 • Heroes and Idols in the Middle Ages and the Present Time of Tibet with some Macedonian parallels – (under printing by Institute of Macedonian Literature, Skopje, Macedonia)
 • Necshung, the Tibetan state oracle (In English) – (under printing by Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China)
 • Discovering Tibetan Wisdom in.: the Original Notes on the Books of Proverbs – (under printing by Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China)
 • Tibeti nemzeti himnusz, in.: 3pofon – műfordítási antológia. Budapest 2014. 84-88.
 • Dova Szangmo élete, Budapest. 2011. (Egy hagyományos tibeti opera fordítása tibeti nyelvről)
 • Válogatás a tibeti közmondások gyöngyszemeiből. In.: Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére, Szerk.: Smid-Kőhalmy-Filkó, Budapest, Folcloristica 11. 2010. 200-216.
 • Necshung, a tibeti állami orákulum. In.: Őseink nyomán Belső-Ázsiában III., Budapest. 2009. 119-143.
 • Beszámoló: Szemiotikai Világkongresszus Finnországban. In.: Néprajzi Hírek 2008/2, Budapest. 2008.
 • A hagyományos tibeti táncos zenedráma. In.: Bolorum Gerel, Kara György professzor úr 70. születésnapjára készített emlékkötet, Budapest. 2007 [Kristályfény] 481-493.
 • Buddha élete. Budapest. 2004. (Buddha mitikus élete 40 színes illusztrációval gyerekeknek)