Fórizs László, Dr

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Fórizs László, Dr
Születési dátum: 
1959
Végzettség: 
 • ELTE TTK fizikus szak, 1987
 • ELTE PPK tanár szak, 2006
Szakképzettség: 
 • Okleveles fizikus, ELTE TTK, 1987
 • Középiskolai fizika tanár, ELTE TTK, 2006
Munkakör: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai tanár

Tudományos fokozat: 
PhD Vanderbilt University, 1997.
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 
 • 1990–92, 1996/97, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA:

− Undergraduate physics courses

 • 1992–99, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola:

− Bevezetés Patandzsali jóga-rendszerébe
− Bevezetés a keleti nyelvekbe: páli, szanszkrit
− Rigvéda
− Dhammapada
− Védikus rítusok
− Dhammapada (páli szövegolvasás)
− Patandzsali: Jóga-szútra (szanszkrit szövegolvasás)
− Svétásvatara upanisad (szanszkrit szövegolvasás)
− Rigvéda (Védikus szanszkrit szövegolvasás)
− Filozófiatörténet Descartes-tól Kantig
− 20. századi filozófiai irányzatok
− Kozmológia
− Whitehead filozófiája [Karsai Gáborral közösen]

 • 1994/95, ELTE Tanárképző Főiskola, Neveléstudományi Tanszék:

− A Rigvéda költészete

 • 1997, JATE BTK, Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport:

− Rigvéda
− Védikus rítusok

 • 1999/2000, ELTE TTK, Filozófia Tanszék:

− Alfred North Whitehead filozófiája (Széchenyi Tiborral közösen)

 • 2004–2006, BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék:

− Védikus rítusok
− A.N.Whitehead tudományfilozófiája

 • 2008-tól folyamatosan, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

− Prebuddhista források
− India kultúrája 1. (Történelem)
− Vallástörténet 2. (India vallásai)
− Ind filozófia 1. (Védikus vallás és bráhmanizmus)
− Ind filozófia 3. (Njája, Vaisésika)
− Ind filozófia 5. (Védánta, mímánszá)
− Buddhizmus ma 1. (Buddhizmus és tudományok)
− Théraváda buddhizmus 1. (Théraváda országok és buddhista tanítómesterek)
− Buddhista szentirat-ismeret 3. (Dhammapada)
− Összehasonlító vallástudományi kutatás 4. (Ismeretelmélet)
− Buddhista filozófia 6. (Ismeretelmélet és logika).

 • 2012, University of Kerala, Department of Sanskrit, Kariavattom, India

− Interpreting the metaphorical language of the Rigveda with the help of cognitive linguistics
− Origin and Development of the Tipiṭaka in Theravāda Buddhism – The Tipiṭaka's Contribution
to the Stability of Buddhism.

 • 2015/16, Mahachulalongkornrajavidyalaya University [MCU], Thailand:

− Tipitaka [MA course in English]

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • Reconciling Early Vedic and Buddhist thought, invited lecture. 9th International Whitehead Conference. Society and Process - from Theory to Practice. Krakow, Poland, 9th-12th Sept, 2013.
 • Nāgārjuna’s paradox – From K. Bhattacarya to G. Priest, invited paper, 15th World Sanskrit Conference, New Delhi, India, 5th - 10th January, 2012. 
 • The Ritual Construction of Time. On the Origin of Constructing Rituals/Sacrifices - Comparative Analysis, invited paper, 14th World Sanskrit Conference, Kyoto, Japan, 1st-5th Sept, 2009.
 • Dīrghatamas. From RV 1.143 to RV 1.164. Analysis of the Dīrghatamas cycle (1.140-164). Interpretation of mantra RV 1.164.46. 13th World Sanskrit Conference, Edinburgh, Scotland, 10th-14th July, 2006. 
 • Apām Napāt, Dīrghatamas and the Construction of the Brick Altar. Analysis of RV 1.143, invited paper. 12th World Sanskrit Conference, Helsinki, Finland, 13-18 July, 2003.
 • The Relevance of Whitehead for Contemporary Buddhist Philosophy, invited lecture, Silver Anniversary Whitehead Conference, August 4–9, Claremont, CA, 1998.
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

- Főszerkesztő: Keréknyomok, társadalmi, orientalisztikai és buddhológiai folyóirat, 2012-től
- Erudite-Scholar in Residence, Programme of the Kerala State Higher Education Council,
2011/12, Dept. of Sanskrit, Kerala University, Kariavattom, India

Tagságok:

- Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Hittudományi Bizottsága, 2010–től
- International Association of Sanskrit Studies, 2009-től
- MTA Filozófiai Társaság, 2006-tól
- Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Hittudományi Bizottsága, 1994–1997

Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • angol, Cambridge, ELTS
 • szanszkrit, páli
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • „Szemelvények a Páli Kánonból”, Keréknyomok 13/2019: 15–30;
 • Apāṁ Napāt, Dīrghatamas and Construction of the Brick Altar: Analysis of RV 1.143.” In: Asko Parpola, Masato Fujii, Stanley Insler (eds.), Vedic Investigations, Volume 1, Papers of the 12th World Sanskrit Conference, Helsinki, Finland, July 13–18, 2003. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2016, pp.  97–126;
 • Klasszikus upanisadok II.: A Cshándógja és a Brihadáranjaka upanisad. Védikus szanszkrit eredetiből fordította, a bevezető tanulmányt és a függelékeket írta, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László. Budapest: Filosz-Humán Bt., 2016, 264 p;
 • [Book review] Joanna Jurewicz: Fire and Cognition in the Ṛgveda. In: Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, 2016/11: 201–226;
 • Dhammapada: Az erény útja. Páli eredetiből fordította Fórizs László. A jegyzetek a fordító és a szerkesztő, Szamanéra Gambhíró megjegyzései. Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery, Northumberland: Aruna Publications, 2012, 152 p.
 • Dhammapada - Az erény útja. A bevezető tanulmányt írta, páli nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László. Második, javított, bővített kiadás. GAIA, Budapest, 2002.
 • Dhammapada - Az erény útja, páli-magyar tükörkiadás (a bevezető tanulmányt írta, páli nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László); FLI, Budapest, 1994.
 • Rigvéda - Teremtéshimnuszok (írta, a himnuszokat védikus eredetiből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László); A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával; FLI, Budapest, 1995.
 • Patanjali: A jóga vezérfonala. Szanszkrit-magyar tükörkiadás. A bevezetőt írta, szanszkrit nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László. Az OTKA támogatásával. GAIA, Budapest, 2002.
 • "Hosszú, mély sötétség" (Dírghatamasz és Whitehead, nyitó előadás, Szimpózium a folyamat jegyében FL Gallery). In Folyamat és kaland, szerkesztette Csikós Ella és Karsai Gábor, Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, Veszprém, 2005.
 • Alfred North Whitehead: Folyamat és valóság, Kozmológiai értekezés; az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával fordította Fórizs László és Karsai Gábor; Typotex Kiadó, Budapest, 2001 (2011).