Fórizs László, Dr

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Fórizs László, Dr
Születési dátum: 
1959
Végzettség: 
 • ELTE TTK fizikus szak, 1987
 • ELTE PPK tanár szak, 2006
Szakképzettség: 
 • Okleveles fizikus, középiskolai tanár
Tudományos fokozat: 
PhD Vanderbilt University, 1997.
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 
Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • filozófia, vezetőtanár, 2005-
 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 1992-2000-ig, illetve 2008-
 • védikus vallás és bráhmanizmus
 • Rigvéda
 • védikus rítusok
 • ind filozófia
 • Dhammapada
 • speciálkollégiumok
 
ELTE TTK Filozófia Tanszék
 • Alfred North Whitehead filozófiája (Széchenyi Tiborral közösen), szeminárium 1999/2000
 
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Doktori iskola
 • Védikus rítusok - bevezetés, 2004/2005 tanév 1. és 2. félév
 • A.N.Whitehead tudományfilozófiája, 2005/2006 tanév 1. és 2. félév
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • Reconciling Early Vedic and Buddhist thought, invited lecture. 9th International Whitehead Conference. Society and Process - from Theory to Practice. Krakow, Poland, 9th-12th Sept, 2013.
 • Nāgārjuna’s paradox – From K. Bhattacarya to G. Priest, invited paper, 15th World Sanskrit Conference, New Delhi, India, 5th - 10th January, 2012. 
 • The Ritual Construction of Time. On the Origin of Constructing Rituals/Sacrifices - Comparative Analysis, invited paper, 14th World Sanskrit Conference, Kyoto, Japan, 1st-5th Sept, 2009.
 • Dīrghatamas. From RV 1.143 to RV 1.164. Analysis of the Dīrghatamas cycle (1.140-164). Interpretation of mantra RV 1.164.46. 13th World Sanskrit Conference, Edinburgh, Scotland, 10th-14th July, 2006. 
 • Apām Napāt, Dīrghatamas and the Construction of the Brick Altar. Analysis of RV 1.143, invited paper. 12th World Sanskrit Conference, Helsinki, Finland, 13-18 July, 2003.
 • The Relevance of Whitehead for Contemporary Buddhist Philosophy, invited lecture, Silver Anniversary Whitehead Conference, August 4–9, Claremont, CA, 1998.
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Hittudományi Bizottsága, 2010–től
 • International Association of Sanskrit Studies, 2009–
 • MTA Filozófiai Társaság, 2006-tól 
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Hittudományi Bizottsága, 1994–1997
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • angol, Cambridge, ELTS
 • szanszkrit, páli
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • Apām Napāt, Dīrghatamas and the Construction of the Brick Altar. Analysis of RV 1.143. Motilal Banarsidass, Delhi, in preparation.
 • Dhammapada - Az erény útja. Páli nyelvből fordította Fórizs László. A jegyzetek a fordító és a szerkesztő, Szamanéra Gambhíró megjegyzései. Aruna Publications, Aruna Ratanagiri Buddhist Monatery, Northumberland, UK, 2012.
 • Dhammapada - Az erény útja. A bevezető tanulmányt írta, páli nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László. Második, javított, bővített kiadás. GAIA, Budapest, 2002.
 • Dhammapada - Az erény útja, páli-magyar tükörkiadás (a bevezető tanulmányt írta, páli nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László); FLI, Budapest, 1994.
 • Rigvéda - Teremtéshimnuszok (írta, a himnuszokat védikus eredetiből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László); A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával; FLI, Budapest, 1995.
 • Patanjali: A jóga vezérfonala. Szanszkrit-magyar tükörkiadás. A bevezetőt írta, szanszkrit nyelvből fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fórizs László. Az OTKA támogatásával. GAIA, Budapest, 2002.
 • "Hosszú, mély sötétség" (Dírghatamasz és Whitehead, nyitó előadás, Szimpózium a folyamat jegyében FL Gallery). In Folyamat és kaland, szerkesztette Csikós Ella és Karsai Gábor, Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, Veszprém, 2005.
 • Alfred North Whitehead: Folyamat és valóság, Kozmológiai értekezés; az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával fordította Fórizs László és Karsai Gábor; Typotex Kiadó, Budapest, 2001 (2011).