Farkas Attila Márton, Dr

Elérhetőségek
Szakmai önéletrajz
Név: 
Farkas Attila Márton, Dr
Születési dátum: 
1965
Végzettség: 
 • ELTE BTK Egyiptológus (MA) 1997
 • ELTE BTK Kulturális antropológus (MA) 1997
 • ELTE BTK Egyiptológus (PhD) 2006
Szakképzettség: 

Egyiptológus, kulturális antropológus

Munkakör: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai adjunktus

Tudományos fokozat: 
PhD, egyiptológia, ELTE BTK, 2006
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 
 • ELTE BTK, Egyiptológia (PhD ösztöndíjasként):
  - egyiptomi vallás és mágia
 • 1996–98, ill. 2004-től, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola:
  - Buddhista alaptanítások
  - Vallástörténet
  - Bevezetés a vallástörténetbe
  - Vallástörténet 1. (ősvallások)
  - Bevezetés a vallástudományba
  - Bevezetés a kulturális antropológiába
  - Buddhista filozófia 5. (Jógácsára)
  - A buddhista meditáció elmélete
  - Mítoszelmélet
  - Buddhizmus és tudatkutatás
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • 1990–92: 1956 után kivégzett mártírok bírósági anyagainak kutatása a Történelmi Igazságtétel Bizottság megbízásából.
 • 1994–95: Demonstrátor az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékén
 • 1995: Egyiptomi ösztöndíj, részvétel a thébai magyar expedíció ásatásán.
 • 1995–96: Köztársasági ösztöndíjas.
 • 1996: ELTE Tudományos Ösztöndíja, I. fokozat.
 • 1997–2000: PhD ösztöndíj.
 • 1998-tól állandó tagja az ELTE Keleti Sivatagban kutató magyar expedíciónak. Epigráfiai munka, archaikus és recens sziklarajzok, sziklafeliratok dokumentálása és feldolgozása.
 • 2002–2003: történeti kutatás a Történeti Hivatal anyagában. Téma: Ellenzéki tevékenység a késő-kádári korszakban Gödöllőn és környékén. (támogató: Budapest Fővárosi Levéltár)
 • 2004: Kutatás az európai nemzetek identitásának az EU-csatlakozás és a globalizáció hatására történő változásait vizsgáló nemzetközi CULTPAT kutatóműhely WP6 Political Memory munkacsoportjának magyar szekciója tagjaként. (Kapitány Gáborral, Kapitány Ágnessel és Bali Jánossal közösen.) A kutatás témája: kollektív emlékezet a budapesti múzeumok nemzeti-politikai szimbolikájában.
 • 2004-től folyamatos kutatómunka az MTA Kultúrakutató Intézet Szimbólumkutató Csoportján belül
 • 2003–2005: A KSH és a Teleki Intézet megbízásából végzett sajtókutatás (Xenos) Téma: Az idegen és az idegenség fogalma a magyar sajtóban 1945 és 2000 között. A kutatás vezetője: Dr. Kovács Éva.
 • 2004-től: Elméleti kutatómunka a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán (Kelet-Nyugat Kutatóintézet). Téma: A buddhista bölcselet a modern elmefilozófia tükrében
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 
 • 1995-től a Magyar Vallástudományi Társaság tagja.
 • 1997-től a Magyar Antropológiai Társaság tagja.
 • 2005: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet-Nyugat Kutatóintézetének alapító tagja
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 

Könyvek

 • Egyiptológia
  - Az alkímia eredete és misztériuma, Budapest, Balassi Kiadó, 2001.
  - Filozófia előtti filozófia. Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban, Budapest, Typotex Kiadó 2003.
   
 • Egyéb (Vallástudomány, Társadalomtudomány)
  - Ísvarakrisna: A számvetés megokolása - Patandzsali: Az igázás szövétneke, Budapest, Tan Kapuja 1994. (Tenigl-Takács Lászlóval közösen)
  - Buddhizmus Magyarországon. Az alternatív vallásosság egy típusának anatómiája, Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998.
  - Arrobori, avagy a honi politikai közbeszéd természetrajza, Budapest, Liget Kiadó 2006.
  - Az edény széttörése. (Vallásbölcseleti írások.), Budapest, Liget Kiadó, 2007.

Szakcikkek, tanulmányok

 • Egyiptológia
  - A későantik divinációk kulturális szemantikai értelmezése és aktualitása. In: Sors, áldozat, divináció. (Szerk. Pócs Éva), Budapest-Pécs, Janus-Osiris, 2001, 179-188.
  - Beszélhetünk-e egyiptomi bölcseletről? Világosság 2001/11, 3-19.
  - A magical plaque from Budapest. In: Mélanges offerts á Edith Varga. (Edités par: Hedvig Győri) Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts Supplément, 2001, 95-100.
  - Preliminary Report on the Fieldwork at Bir Minih, Arabian Desert, Egypt. MDAIK 58, 373-390. (Luft Ulrich-kal, Almási Adriennel, Horváth Zoltánnal és Lassányi Gáborra közösen)
  - A gonosz démontól a Nemlétezőig. In: Áldás, átok, csoda és boszorkányság, (Szerk. Pócs Éva), Budapest, Balassi Kiadó, 2004. 518-553.
  - Az egyiptomi gondolkodás logikája. In: MOTOGORIA. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. Születésnapjára, (Szerk. Dömötör Bea - A. Gergely András - Kemény Márton.) Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete-ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, 2004, 44-64.
  - A képi gondolkodás jövője – múltbeli tanulságokkal. In: Vizuális üzenetek tervezése-alkalmazása II, (Szerk. Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor), Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE), Budapest, 2005, 5-22.
  - Az egyiptomi „képi filozófia”: A spekulatív-felismerő gondolkodás történeti és kognitív gyökerei In: Kultúrák között. Hommage a Boglár Lajos, (Szerk. A.Gergely András - Papp Richárd - Prónai Csaba), Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2006, 362-388.
  - A hieroglifák filozófiája. Képi gondolkodás az ókori Egyiptomban. In: Szavak és képek között. Médiatörténeti, kommunikációtörténet, Információtörténet, (Szerk. Kiss Károly - Z. Karvalics László), Budapest, Gondolat-Infonia, 2008, 20-74.
  - Petroglyphs. Catalogue. In: BI’R MINAYH Report on the Survey 1998 – 2004, (Edited by Ulrich Luft) Studia Aegyptiaca Series Maior III. Budapest, Archaeolingua Alapítvány. 2010, 68-169. (Horváth Zoltánnal közösen)
   
 • Vallástudomány, Társadalomtudomány, Filozófia
  - Az idő formái, Szimbiózis 1994/3: 55-70.
  - Poszthippi vallásosság későantik tanulságokkal, Iskolakultúra 1998/6-7, 57-67.
  - A magyarországi buddhizmus története és főbb jellemzői, Kultúra és Közösség 2001.IV.-2002. I., 107-124.
  - Rekviem egy elveszett mítoszért. A Hamvas Béla-kultusz, Valóság 2001/8: 51-64. (Mund Katalinnal közösen)
  - Az egészség és tisztaság, mint új vallási cél, Liget 2002/7: 3-1 (Mund Katalinnal közösen)
  - Technicizált spiritualitás. A modern okkultizmus kulturális szemantikája, Liget 2002/9: 66-93. (Mund Katalinnal közösen)
  - Az emberi test jelentése és szimbolikája az európai alkímiában. In: Emberi test, mikrokozmosz-makrokozmosz, szerk: Pócs Éva. 2002 Budapest, Balassi Kiadó, 132-151.
  - Naturalista evangélium,  Liget 2004/8., 3-24. (Mund Katalinnal közösen)
  - A csatlóslét közhelyei, Valóság 2004/12: 29-53.
  - Szócikkek írása az MTA Filozófiai Intézete gondozásában megjelenő Magyar Virtuális Enciklopédiának (21 szócikk: Buddha, Buddhista filozófia, Buddhizmus, Egyiptom, Egyiptomi ábrázolóművészet, Egyiptomi kultúra, Egyiptomi mágia, Egyiptomi tudományosság, Egyiptomi vallás, Ehnaton, Gnózis, Hermetika, Hieroglif-írás, Hindu filozófia, Hinduizmus, Indus völgyi civilizáció, Kopt kultúra, Memphiszi teológia, Piramisok, Szinkretizmus, Védák), 2005.
  - Miért nincs magyar nacionalizmus? Liget 2005/06: 3-29.
  - A technokrata mákony, (Szakértelem és politika a mai Magyarországon) Liget 2005/11: 3-29.
  - A tudat tizenhét pillanata: A korai buddhista filozófia érzékelés-teóriája. In: Megismerésünk korlátjai, Szerk. Kubinyi Enikő és Miklósi Ádám. Budapest, Gondolat 2006, 312-318. (Mund Katalinnal közösen.)
  - A „Nyugat” a Kádár-kor sajtójában. In: Bevándorlás Magyarországra. Kisebbségkutatás, Szerk. Tóth Pál Péter. Budapest, Lucidus Kiadó, 2006, 287-324. (Mund Katalinnal közösen.)
  - Zsidókérdés Magyarországon – ma. Liget, 2006/02: 19-48.
  - Metaforák átrendeződő serege. Liget 2007/2: 45-56.
  - Implikált tudás a létben. Az álajavidzsnyána egy kortárs buddhista értelmezése. Keréknyomok 2007/2: 3-29.
  - Történet előtt és után. Liget 2007/8: 41-47.
  - Üvölteni kell. A munkakényszer anarchista megközelítése. Liget, 2008/01: 14-22. Rövidebb verziója: Üvölteni kell – a munkakényszer rövid története. http://hungary.indymedia.org/node/7361?page=1
  - A jelbeszéd előnyei és hátrányai. Liget 2008/05: 53-61.
  - A kommunizmus örökletes betegsége, az árnyékkereszténység. In: Kordiagnózis. Fiatal társadalomtudósok antológiája. Szerk: Szalai Erzsébet. Budapest, MTA PTI, Digitális archivum. 2009, http://mek.oszk.hu/07700/07795/html/#_Toc247601987
  - Az ember újjáalkotása az alkímiában. In: Dharma-karma Mireisz László 60-ik születésnapjára. (Szerk: Jeszeniczky Ildikó-Csörgő Zoltán) Budapest, Harmadik Évezred Kiadó – Ganapati Kiadó, 71-98. 
  - Szittya nacionalizmus vs birodalmi progresszivizmus. Az öngyarmatosítás két formája Magyarországon. Replika 2011/2: 169-199.
  - Embodied marketing. Reklámok hatásmechanizmusának vizsgálata a kognitív nyelvészet eszközeivel. (Kékesi Balázzsal és Técsi Judittal közösen) Információs Társadalom 2013/1: 31-65.
   
 • Irodalmi esszék, tárcák
  - Varázsmondás a vízben lévők ellen. Opus 1993/2: 24-26.
  - Az Aranykor mítosza. Opus 1993/4: 13-18.
  - A harmadik világháború története. Időjelek – Új Bekezdés. Művészeti almanach 1994: 20-33. (Sőrés Zsolttal közösen)
  - Mondás. Magyar Műhely 1995/6: 33-37.
  - Ezoterikusok Haynau Baráti Köre. Élet és Irodalom, 2001 július 27: 15-17.
  - Egyiptomi szerelmi mágia. Athanor, 2001/09: 29-31.
  - Az álmodás művészete és a teremtés aktusa, Athanor, 2002/1: 20-22.
  - Fahrenheit 9/11 – Magyarország, Liget, 2004/12: 59-87.
  - A létezett szocializmus leghalálosabb bűne. Liget 2005/2: 11-35. Második, javított változata: Az év esszéi 2006. Szerk: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Budapest, Magyar Napló 2006, 154-188.
  - Az ismétlődés. Liget 2006/06: 13-22.
  - Októberi téves eszmék. Liget, 2006/01: 30-40.
  - A haladás háza. Liget 2006/07: 91-96.
  - A mantra. Liget 2006/08 (Ruhatár melléklet)
  - Gnosztikus színjáték. Liget 2006/09: 72-93.
  - Az edény széttörése. Liget 2006/11: 62-80.
  - Mi a haiku? Liget 2007/1: 64-84.
  - Metaforák átrendeződő serege. Liget 2007/2: 45-56.
  - A valóságalkotó gép. Liget 2007/3: 44-64.
  - A lélek rémtörténete. Liget 2007/7: 38-45.
  - Történet előtt és után. Liget 2007/8: 41-47.
  - A kis októberi forradalom 50 éves évfordulóján. Az év esszéi 2007. Szerk: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Budapest, Magyar Napló 170-176.
  - Színe és visszája. Liget, 2008/08: 15-33. (Mund Katalinnal közösen)
  - Az emlékezés szellemteste. Liget, 2008/09: 56-62.
  - Nősek voltak. Liget, 2009/03: 59-62.
  - Leszünk-e gólyafészek? Liget, 2009/08: 89-92.
  - Kik szeretik Haynaut? I-II. http://gondola.hu/cikkek/cikkek/cikk.php?szal=55643
  - Hazai neoliberális közhelyszótár. http://gondola.hu/rovat/kozhelyszotar.php?order=abc ; http://hungary.indymedia.org/?x=33823&fview=233
  - A pillanat örökléte és az öröklét unalma. Liget, 2010/2: 83-86.
  - „Holtak voltunk, mégis lélegeztünk”. Liget, 2011/12
   
 • Ismeretterjesztő cikkek, recenziók
  - Ókori asztromágia. Meridián, 2000/7: 4-46.
  - A gyógyító álmodás. Elixír, 2000/9, 22-23.
  - Az álmodás ősi művészete. Elixír, 2000/10: 22-23.
  - Egyiptomi gyógyító mágia. Elixír, 2001/5: 26-27.
  - Atomista megváltás. ENDT. Multiplication – Kecskés Péter fotói. Balkon 2002, 5: 21-22.
  - Egy kritika kritikája. Válasz Láng Benedeknek. BUKSZ 2002 tél, 311-316.
  - Az emlékezés Mózese. (Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi.) Új Könyvpiac 2003 október, 29.
  - A Nagy Vita (Alister McGrath: Tudomány és vallás) Új Könyvpiac 2003 december, 8 o.
  - Az emlékezet misztériumai (Douwe Draaisma: Miért futnak egyre gyorsabban az évek?) Új Könyvpiac 2004 január-február, 29.
  - A következő 50 év. A tudomány a huszonegyedik század első felében. Szerk: John Brockman) Új Könyvpiac 2004 március, 30.
  - A lélek terített asztala. (Nacsinák Gergely András: A szem böjtje) Új Könyvpiac 2004 április 38.
  - Naturalista Evangélium. Liget, 2004 augusztus, 3-24.
  - A birodalom végvidékén (Matolcsi György: Amerikai Birodalom. A jövő forgatókönyvei), Új Könyvpiac 2005 március, 46.
  - Népszerű tudomány versus tudományos ismeretterjesztés (Mark Buchanan: Itt és mindenütt, Timothy Ferris: A Világmindenség. Mai kozmológiai elméletek), Új Könyvpiac 2005 április, 39.
  - Mérhetetlen hatékonyság. Eredményesek-e az átképzési programok? HVG 2005 június 18 (Trend melléklet) 63-65.
  - Lógásért lógás. A kezelési módok rövid története. HVG 2005 június 18 (Trend melléklet) 65-66.
  - A reneszánsz és a képek nyelve (John North: A követek titka. Holbein és a reneszánsz világa), Új Könyvpiac 2005 június, 39.
  - Az elhunyt halhatatlan és az eleven halott (Philip K. Dick: Figyel az ég, Stanislaw Lem: DiLEMmák. Írások a 21. századból), Új Könyvpiac 2005 július-augusztus, 16.
  - Megfogyva és megtörve. Létezik-e még munkásosztály? HVG 2005 augusztus 27 (Trend melléklet) 58-59.
  - Jól tudjuk, kik vagytok (Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzetiidentitás dilemmái), Új Könyvpiac 2005 október, 39.
  - Kozmetikázott pusztulás (Mújdricza Péter: Mikropolisz – Térszövegek), Új Könyvpiac 2006 január-február, 48.
  - A pokol evolúciója és metafizikája (Joël Kotek – Pierre Rigoulot: A táborok évszázada. Fogva tartás, koncentrálás, megsemmisítés. A radikális bűn száz éve), Új Könyvpiac 2006 március, 47.
  - Kis magyar neoliberális-posztkádárista közhelyszótár, A-B. A kisúgó 2006 április 26 (3. szám), 16-18.
  - Kis magyar antikapitalizmus (Pokol Béla: Globális uralmi rend, Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben), Új Könyvpiac 2006 szeptember, 29-30.
  - Adományok és apanázsok. HVG 2005 október 14. (Trend melléklet) 66.
  - A dogon rejtély megoldása. Új Könyvpiac 2006 október, 58-59.
  - Se falansztert, se londoni színt. Szalai Erzsébet: Globális válság – magyar válság – alternatívák. Élet és Irodalom  2014, február 28.
   
 • Egyéb
  - Blog kognitív reklámanalízis. (Kékesi Balázzsal és Técsi Judittal közösen) http://www.mediapiac.com/blogzona/reflexor/
  - Honlap http://bodyandmind.hu/ (Az ITTK honlapján is megtalálható közös együttműködés keretében: http://www.ittk.hu/index.php/kutatasok/kognitivreklamanalizis)
  - „Az eskü” c. filmforgatókönyv (Puzsér Róberttel közösen) II. Magyar Forgatókönyvbörze, 41. Magyar filmszemle. 2009.
  - A „Géniusz az alkimista” c. tévéfilmsorozat írói konzulense. (Író: Fonyódi Tibor, rendező: Soós Péter, gyártó: Advobart Kft.) 2009.
  - Rádióműsor: „A hét mesterlövésze”. (Puzsér Róberttel) Filmmagazin, Radiocafé 98.6, vasárnap 15-17 óra. 2009-2010.
  - Belga: Arany c. lemeze, szövegírás (Termékismertető, Meggyőződésem)