Főoldal > Oktatás > Felsőoktatási szakképzés > Általános információk

A képzés felépítésének vázát maga a végzettség megnevezése adja; Buddhista szemléletű – életmód – tanácsadó asszisztens.

1. A buddhista szemlélet kialakítására épül a 25 kurzusból álló Buddhista modul, ahol négy alapvetően elméleti tantárgycsoport található: a Buddhista filozófia, az Alkalmazott buddhizmus (pszichológia), a Buddhista etika, valamint a Meditáció elmélete. A gyakorlati képzést segíti a további négy tantárgycsoport: a Buddhista meditáció, a Mozgásmeditáció, a Buddhista elvonulás, végül pedig a Buddhista gyakorlat. A négy-négy tantárgycsoport tükrözi az elmélet és a gyakorlat összhangjára való törekvést. A gyakorlati képzésben nagy hangsúlyt kap a tudatosság, az önismeret fejlesztése és a mozgásos, illetve nem-mozgásos (ülő) gyakorlatok megismertetése, alkalmazása. Az intenzív gyakorláson szükséges a hallgatók aktív részvétele, hogy az elméleti ismereteken túl, saját élményen alapuló tapasztalást szerezhessenek a buddhista elvonulások céljáról és kivitelezési módjáról. A buddhista gyakorlati kurzusokon a hallgatók megismerkedhetnek a mantrák, a tibeti szertartások, valamint a zen művészetek világával. Az elméleti képzés az erkölcs, meditáció, bölcsesség hagyományos buddhista képzési modelljét követi, megadva azokat a szemléletbéli alapokat, melyek révén lehetővé válik a gyakorlatok megértése és integrálása a hétköznapi életbe, ami támogatja a helyes életmód, életvitel kialakítását. A helyes buddhista szemlélet a test-beszéd-tudat hagyományos rendszerében a tudat fejlesztéséhez tartozik.

2. Az életmód modulban a hallgatók megismerkednek a tradicionális orvosi rendszerekkel, az Ájurvédával, valamint a buddhista orvoslás nagy iskoláival különféle hagyományos szövegek áttekintése révén. Az anatómiai ismeretek, az öngyógyítás, továbbá a légzésgyakorlatok elsajátítása révén a hallgatók képessé válhatnak a hétköznapi stressz kezelésére, saját egészségük megőrzésére, hatékony módszerek kiválasztására és alkalmazására a betegségek megelőzésének érdekében. A buddhista életvitel tárgy további lehetőséget biztosít a hallgatóknak önmaguk megismerésére, valamint a „nem-ártáson” és a „Középút” elvén nyugvó életmód elsajátítására, mely magába foglalja az alvás, étkezés, ruházkodás kérdéseit. A különféle tisztító gyakorlatok megismerése és gyakorlati elsajátítása szintén hozzájárul a helyes életvitel megvalósításához. Az életmód modul a test-beszéd-tudat hármas rendszerében a testhez tartozik.

3. Az Alapmodul célja hogy a hallgatókat megismertesse a jelen kor feltételrendszere szerinti tanácsadó asszisztensi tevékenységgel. Ehhez feltétlenül rendelkezniük kell alapvető pszichológiai, gazdasági, jogi, vállalkozási ismeretekkel, mindemellett a tanácsadó asszisztensi tevékenység működési keretrendszerével és kompetencia-területeivel.

4. A három féléves elméleti és gyakorlati képzést követően az utolsó szemesztert intenzív szakmai gyakorlattal tölti a hallgató, melynek során lehetősége nyílik a megtanultak gyakorlati alkalmazására az Egyház által kijelölt kis közösségeknél, a Muditá idősek klubjában, valamint a Főiskola és az Egyház szervezésében zajló közösségi gyakorlásokon és elvonulásokon.

A felsőoktatási szakképzés és a buddhista tanító alapképzés lehetséges kapcsolódása

  • Buddhista tanító alapképzés (BA) keretében való továbbtanulás esetén minimum 51 kredit beszámítását biztosítjuk.
  • Ez a képzés a buddhista tanító alapképzésből szakot váltó hallgatók számára tanulmányaik felsőoktatási szakképzés szerzésével történő alternatív befejezéséhez is lehetőséget ad.
Megszakítás