Főoldal > Oktatás > Alapképzés > Specializációk > Buddhista törzsanyag

Az alapképzés törzsanyaga felöleli a történeti Buddha életét és tanításait, a buddhizmus legfontosabb és legmeghatározóbb iskoláit, kultúrtörténeti és művészettörténeti vonatkozásait. Bemutatja a buddhizmus máig tartó fejlődésének alapvonalait, gazdag eszmetörténetét, a théraváda, mahájána (zen) és vadzsrajána irányzat alapvető szentiratait, a gyakorlatra és elméletre vonatkozó legfontosabb tanításait és meditációs gyakorlatait. Különös hangsúlyt fektet az alapvető meditációk, elsősorban a szatipatthána folyamatos gyakorlására. Emellett a hallgató megismerkedik a Buddha tanítását megelőző és követő időszakok indiai filozófiai iskoláival, és az európai vallásbölcseleti és kultúrtörténeti alapismeretek segítségével képes kontextusba helyezni a tanultakat. Alkalom nyílik az élő tanítás mestereinek bemutatására is, megismertetve munkásságukat, az általuk ajánlott és követett gyakorlati utat. Az oktatásban megjelennek a tanítás társadalmi és pszichológiai vetületei, a hétköznapokban is alkalmazható gyakorlati megoldásai, amelyek egyaránt hozzájárulnak az egyén és a társadalom testi és szellemi egészségéhez. Az oktatás során a hallgató gyakorlatban tapasztalhatja meg a kiegyensúlyozottságon, együttérzésen és együttműködésen alapuló emberi élet értékét.

Megszakítás