Főoldal > Rektori rendelkezések és ajánlások a koronavirussal kapcsolatban

Rektori rendelkezések és ajánlások a koronavirussal kapcsolatban

Kedves Hallgatók, Tanárok, Munkatársak és Látogatók!

A koronavírussal kapcsolatos korábbi tájékoztatóinkban

folyamatosan felhívtuk figyelmeteket a szükséges teendőkre, higiéniai előírásokra, amelyek betartását változatlanul kérem.

Legfontosabb: ha valaki magán tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06-80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait! 

Folyamatosan megújuló kormányzati tájékoztatás:

  • https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
  • https://koronavirus.gov.hu

A korábbi tájékoztatásokat az aktuális helyzet függvényében a következőkkel egészítem ki:

1. Kérem, hogy a Főiskola oktatói, hallgatói és munkatársai a közeljövőben – ill. ennek a korlátozásnak a feloldásáig – ne utazzanak külföldre, azaz ne szervezzenek kirándulásokat, családi utazásokat, tanulmányutakat, kiküldetéseket Magyarország területén túlra.

Változás: a korábbi kérés csak néhány országot érintett, most ez kiterjed a külföldi utazásokra általában.
Indoklás: 
i) Egyre nehezebb lokalizálni a vírus elterjedését, mára globális jelenséggé vált, mai állás szerint (03.10.) 115 országban van jelen, köztük Magyarországon és a szomszédos országokban is.
ii) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésének (“Hivatalos kiküldetésben ne utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett országokból.”) főiskolai kiterjesztése.

2.

a) Ha járt volna az elmúlt két hétben hallgató, oktató vagy munkatárs külföldön, akkor visszatérése után két hétig ne menjen közösségbe, ne jöjjön a Főiskolán se órára, se rendezvényre. Külföldi útjáról, hazaérkezéséről tájékoztassa a Rektori Irodát (info@tkbf.hu). Ha a külföldről visszatérést hitelt érdemlően igazolja, a két hetes távollét a hallgatók esetében az óralátogatási kötelezettség alól igazolt távollétnek minősül, az oktatók és más munkavállalók esetén engedélyezett a távmunkavégzés. 

b) Ha valaki a kérés ellenére, magán- vagy hivatalos úton, halaszthatatlan indokból mégis külföldre utazna a közeljövőben, kérem, erről előre tájékoztassa a Rektori Irodát (info@tkbf.hu), ill. hazaérkezése után a tájékoztatást ismételje meg, és 14 napig vállaljon önkéntes otthonmaradást, csak azután jöjjön közösségbe.

c) A hallgatók, oktatók, munkatársak együttműködését kérjük abban is, hogy ha eseményeinken, programjainkon olyan résztvevőről tudnak, aki az elmúlt két hétben külföldön járt, ezt haladéktalanul jelezzék a Rektori Iroda felé (info@tkbf.hu), és kérjék meg a résztvevőt a programtól való távolmaradásra, illetve tünetek észlelése esetén tájékoztassák őt a teendőkről.

Változás: a korábbi kérés csak néhány országot érintett, most ez kiterjed a külföldi utazásokra általában. Részletezve lett a tájékoztatás kérése a külföldről hazatérőktől, külföldre utazóktól.
Indoklás: 
i) Mint fent.
ii) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium napi szintű tájékoztatást kér a felsőoktatási intézményektől azokról az oktatókról és hallgatókról, akik olyan területen jártak, ahol a koronavírus közösségi terjedését feltételezik vagy igazolják, illetve azokról, akik fertőzött személlyel kapcsolatba kerülhettek.

3. Új pont: kérem, hogy külföldről hozzánk érkező előadók, hallgatók, egyéb résztvevők programjait a korlátozás feloldásáig mondjuk le, halasszuk el. 

Indoklás: 
i) Mint fent.
ii) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésének (“Hivatalos kiküldetésben ne utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett országokból.”) főiskolai kiterjesztése.

4. Kérem A Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetését, hogy a kollektív szolidaritás jegyében fontolja meg a fenti kéréseknek az egyházi közösségekre, rendezvényekre történő kiterjesztését az Egyház/Főiskola épületeiben, elvonulási központjaiban.

Változás: a korábbi korlátozás minisztériumi kérésre nevesítette a tilalommal érintett országokat, ezért ott nem volt szükséges az Egyház külön eljárását kérni. A fenti, önálló főiskolai kezdeményezésre történő kiterjesztés miatt ez most indokolt.

További új pontok:

5. Kérem, hogy a Nemzetközi Iroda munkatársai (Győri Péter, Druhalóczki Éva) folyamatosan konzultáljanak a külföldi mobilitásokban jelenleg résztvevő hallgatóinkkal, oktatóinkkal, munkatársainkkal, tájékoztassák őket a Főiskola, a magyar kormány, ill. az érintett ország szabályozásainak változásáról, szükség esetén gondoskodjanak a hazautazásuk megszervezéséről. Kérem továbbá, hogy akik mobilitási/pályázati/projektben foglalt kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni a külföldi kiutazás tilalma miatt, tájékoztassák erről a Nemzetközi Iroda munkatársait, akik a támogatót/szerződő partnert megkeresik, és amennyiben az lehetséges, kezdeményezik az esetleges szerződésmódosítást.

6. Kérem a Főiskola Professor Emeritus címmel rendelkező oktatóit, továbbá minden olyan munkatársat, oktatót, akinek a kora vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelent, hogy kerülje a közösségi alkalmakat, egyéni belátása szerint szüneteltesse személyes oktatói tevékenységét és térjen át távoktatásra. Szüneteltetés esetén kérem az érintett oktató tájékoztatását, ill. a távoktatás megvalósíthatatlansága esetén kérem dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettest és a Tanulmányi Osztályt, hogy gondoskodjon helyettesítő tanár biztosításáról.

7. Kérem az oktatókat, hogy március 15-ig gondolják át, hogy amennyiben épületeink ideiglenesen bezárásra kerülnének, a bezárást követő 4 hétben milyen formában folytatnák az oktatást (pl. távoktatásra van-e lehetőségük), ill. milyen tananyagot lenne szükséges a hallgatóknak otthon megtanulniuk, továbbá hogy az újranyitáskor lesz-e – és ha igen, milyen – beszámolási kötelezettségük a hallgatóknak. Kérem az oktatók ezzel kapcsolatos egyéni terveinek megküldését dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettesnek.

8. Kérem az Informatikai Irodát (Némethy András), külön megkereséssel térképezze fel, hogy az adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársaink rendelkeznek-e az otthoni munkavégzéshez szükséges (főiskolai vagy magántulajdonú) eszközökkel, és szükség esetén azok beállításai lehetővé teszik-e az otthoni munkavégzést.

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás