Főoldal > Módosított ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről

Módosított ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről

Kedves Hallgatók!
 
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy – a tegnapi előzetes tájékoztatásnak megfelelően – kiadásra és közzétételre került a 10/2020. (09.01.) számú rektori utasítás a kötelező maszkviselésről, a rendezvény-szervezési korlátozásról, illetve a részleges online oktatás és korlátozott főiskolalátogatás bevezetéséről a 2020/2021. tanév őszi félévében. Az új rektori utasítás a módosított Ágazati Ajánlásnak megfelelően került kiadásra, a következő lényeges rendelkezéseket tartalmazza:
 
A módosított Ágazati Ajánlás szerint 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig
 

a) a Főiskola épületeiben, illetve szabadtéri főiskolai rendezvényeken a maszk használata mindenkire nézve, általános jelleggel kötelező;

b) az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket – ide nem értve a rendszeres közösségi gyakorlásokat – csak kivételesen indokolt esetben előzetes rektori engedéllyel lehet megtartani;

c) a főiskolai oktatási eseményeket kizárólag az aktív hallgatók (a tanfolyamok esetében a beiratkozott tanfolyami résztvevők), a közösségi gyakorlásokat az adott közösség tagjai, az egyéb rendezvényeket pedig az előzetesen regisztrált személyek látogathatják és kizárólag az adott esemény idősávjában tartózkodhatnak a Főiskola épületeiben;

d) a tanévnyitó az a) és c) pontban írtak betartásával szabad térben, zártkörű eseményként kerül megtartásra a 1,5 méteres védőtávolság és maszkviselés mellett, maximum 150 fő együttes részvétele mellett. Az évnyitón való személyes részvétel nem kötelező.

 

A Főiskola a 2020/2021. tanév őszi félévében részleges online oktatást vezet be a következő módon:
 

A.) A buddhista tanító alapképzés esti munkarendű 3. évfolyamának tanórái – a 2020. szeptember 5-6-i, és 19-20-i jelenléti oktatásban megtartott képzési időpontokat követően – teljes körűen online kerülnek megtartásra.
 
B.) A többi évfolyam esetében a jelenléti oktatás mindaddig folytatható, amíg a járványügyi helyzet ezt megengedi, de az online bekapcsolódás biztosítani kell az alábbi módon:

Ba.) Biztosítjuk az online oktatás lehetőségét mindazon oktatóinknak, akik a fizikai jelenléttel járó oktatást nem tudjak vállalni tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy személyes kockázatmegítélés miatt. Az erre vonatkozó kérelmet 2020. szeptember 4-ig szükséges benyújtani a munkáltató jogot gyakorló rektor részére.

 
Bb.) Kivételes tanulmányi rend keretében biztosítjuk az online részvételt mindazon hallgatóinknak, akik saját maguk vagy a velük a tanulmányaik során egy háztartásban élő személy révén a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetettek, valamint azoknak, akik a nagy létszámú közösségi együttlét kockázatát egyéb személyes okból vállalni nem tudják és erre vonatkozó kérelmüket a Neptun kérvénykezelő útján 2020. szeptember 4-ig a Hallgatói Ügyek Bizottsága részére benyújtják. Ezt a határidőt követően kizárólag előzetes rektori engedéllyel nyújtható be járványügyi érintettség miatti rendkívüli tantrend iránti kérelem.

C.) A nem oktató alkalmazottak esetében – 2020. szeptember 4-ig a munkáltató jogot gyakorló rektor részére benyújtott, kérelem alapján – távolléti munkavégzési lehetőséget biztosítunk, amennyiben a fizikai jelenlét tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy – munkáltatói mérlegelési jogkörben elbírált – személyes kockázatmegítélés miatt nem vállalható.

 

Kérjük megértéseteket, belátásotokra és együttműködésetekre számítunk.

 
Karsai Gábor rektor megbízásából:
 
Barta Péter főtitkár

Kapcsolódó

TKBF rektori pályázat 2022.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház, mint fenntartó, a Nemzeti felsőoktatásról szól 2011.évi CCIV. törvény (Nftv) 37.§ (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki az A

Események

VÉRTES 2.0 (évadzáró kirándulás Boldog Csák Móricz emlékére)

Indulás vonattal: Budapest Délipuból 9:55 Érkezés: Oroszlányba 11:08 Túra Vértesszentkeresztre (kb. 10 km) Bencésapátságrom-nézés (kb. 2 óra; belépő 1500 ft, diákjegy: 750 ft) (https://hu.wikipedia.org/…/V%C3%A9rtesszentkereszti_ap…) Visszatúra

Hírek

Új, levelező képzés A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2022 őszén A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.