Főoldal > Módosított ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről

Módosított ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről

Kedves Hallgatók!
 
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy – a tegnapi előzetes tájékoztatásnak megfelelően – kiadásra és közzétételre került a 10/2020. (09.01.) számú rektori utasítás a kötelező maszkviselésről, a rendezvény-szervezési korlátozásról, illetve a részleges online oktatás és korlátozott főiskolalátogatás bevezetéséről a 2020/2021. tanév őszi félévében. Az új rektori utasítás a módosított Ágazati Ajánlásnak megfelelően került kiadásra, a következő lényeges rendelkezéseket tartalmazza:
 
A módosított Ágazati Ajánlás szerint 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig
 

a) a Főiskola épületeiben, illetve szabadtéri főiskolai rendezvényeken a maszk használata mindenkire nézve, általános jelleggel kötelező;

b) az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket – ide nem értve a rendszeres közösségi gyakorlásokat – csak kivételesen indokolt esetben előzetes rektori engedéllyel lehet megtartani;

c) a főiskolai oktatási eseményeket kizárólag az aktív hallgatók (a tanfolyamok esetében a beiratkozott tanfolyami résztvevők), a közösségi gyakorlásokat az adott közösség tagjai, az egyéb rendezvényeket pedig az előzetesen regisztrált személyek látogathatják és kizárólag az adott esemény idősávjában tartózkodhatnak a Főiskola épületeiben;

d) a tanévnyitó az a) és c) pontban írtak betartásával szabad térben, zártkörű eseményként kerül megtartásra a 1,5 méteres védőtávolság és maszkviselés mellett, maximum 150 fő együttes részvétele mellett. Az évnyitón való személyes részvétel nem kötelező.

 

A Főiskola a 2020/2021. tanév őszi félévében részleges online oktatást vezet be a következő módon:
 

A.) A buddhista tanító alapképzés esti munkarendű 3. évfolyamának tanórái – a 2020. szeptember 5-6-i, és 19-20-i jelenléti oktatásban megtartott képzési időpontokat követően – teljes körűen online kerülnek megtartásra.
 
B.) A többi évfolyam esetében a jelenléti oktatás mindaddig folytatható, amíg a járványügyi helyzet ezt megengedi, de az online bekapcsolódás biztosítani kell az alábbi módon:

Ba.) Biztosítjuk az online oktatás lehetőségét mindazon oktatóinknak, akik a fizikai jelenléttel járó oktatást nem tudjak vállalni tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy személyes kockázatmegítélés miatt. Az erre vonatkozó kérelmet 2020. szeptember 4-ig szükséges benyújtani a munkáltató jogot gyakorló rektor részére.

 
Bb.) Kivételes tanulmányi rend keretében biztosítjuk az online részvételt mindazon hallgatóinknak, akik saját maguk vagy a velük a tanulmányaik során egy háztartásban élő személy révén a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetettek, valamint azoknak, akik a nagy létszámú közösségi együttlét kockázatát egyéb személyes okból vállalni nem tudják és erre vonatkozó kérelmüket a Neptun kérvénykezelő útján 2020. szeptember 4-ig a Hallgatói Ügyek Bizottsága részére benyújtják. Ezt a határidőt követően kizárólag előzetes rektori engedéllyel nyújtható be járványügyi érintettség miatti rendkívüli tantrend iránti kérelem.

C.) A nem oktató alkalmazottak esetében – 2020. szeptember 4-ig a munkáltató jogot gyakorló rektor részére benyújtott, kérelem alapján – távolléti munkavégzési lehetőséget biztosítunk, amennyiben a fizikai jelenlét tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy – munkáltatói mérlegelési jogkörben elbírált – személyes kockázatmegítélés miatt nem vállalható.

 

Kérjük megértéseteket, belátásotokra és együttműködésetekre számítunk.

 
Karsai Gábor rektor megbízásából:
 
Barta Péter főtitkár

Kapcsolódó

Hírek

Felvételi jelentkezés nappalis képzéseinkre

Felvételt hirdetünk A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 2024/25-ös tanévére, nappali tagozatra. Minden amit a nappali képzésünkről tudni szeretnétek, itt megtalálhatjátok.

Események

Baji Miklós Zoltán kiállítása A Tan Kapuján

2024. február 9-én (pénteken) 16.30 órakor nyílik meg BMZ (Baji Miklós Zoltán) képzőművész, főiskolánk hallgatója,  Műugrás 2., a Metafizikai Térben című kiállítása A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Baktay-termében.