Főoldal > A veszélyhelyzet megszűnése és az azzal összefüggő átmeneti-, valamint a járványügyi készültség alatti működési szabályok

A veszélyhelyzet megszűnése és az azzal összefüggő átmeneti-, valamint a járványügyi készültség alatti működési szabályok

Kedves Oktatók, Hallgatók, Munkatársak és Látogatók,

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet 2020. június 17. napjával megszüntette, egyidejűleg azonban a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18-2020. december 18. közötti időszakra járványügyi készültséget vezetett be.

A veszélyhelyzet miatti rendkívüli jogrendi intézkedések átmeneti szabályokkal, fokozatosan kerülnek kivezetésre, és járványügyi védelmi intézkedések és rendelkezések kerülnek párhuzamosan bevezetésre. Ezért kérem mindannyiunkat, hogy továbbra is tartsuk szem előtt a mások és saját egészségünk védelmét, gyakorolva a nem-ártás buddhista elvét.

Szeretném felhívni a figyelmet a jogszabályi változások miatt kiadott új, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültség alatti működési szabályokról szóló 6/2020. (06.18.) sz. rektori utasításra, amely egyrészt a járványügyi védelmi intézkedések és rendelkezések betartását írja elő, másrészt átmeneti szabályokat ad a szemeszter zökkenőmentes befejezéséhez és jelentős könnyítéseket biztosít a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet során alacsonyabb kreditmennyiséget elért, illetve emiatt passziválásra kényszerült hallgatóinknak.

A lényegesebb pontok:

  • Engedélyezem, hogy a 2019/2020. tavaszi félév egyes – a Főiskola honlapján közzétett hirdetményben megjelölt – elvonulásai 2020. augusztus hónapban a tanéven kívül kerüljenek megszervezésre úgy, hogy ezek a hallgatói tevékenységek a 2019/2020. tavaszi félévre vonatkoznak.
  • A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatot úgy kell alkalmazni, hogy 2020-ban nem lehet önköltséges képzésre átsorolni kredithiány miatt [HTJSZ 3.3.2.1.2.1. b) és 3.3.2.1.2.5.] a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót a 2020/2021-es tanévre nézve (2020. évi LVIII. törvény 79. § (6) bek. alapján).
  • A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) úgy kell alkalmazni, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévét a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének (passziválás) számítása során [TVSZ 2.1.3.6.4-2.1.3.6.6; 2.1.3.6.7. a) és 2.1.3.11.7.] nem kell figyelembe venni (2020. évi LVIII. törvény 79. § (4) bek. alapján).

Jó egészséget és a tanév sikeres befejezését kívánom valamennyiünknek!

Üdvözlettel,
Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

2024/25. tanév tavaszi félévének rendje

Regisztráció 2025. február 3 (hétfő) – február 9. (vasárnap) Eljárási díjak és az önköltség befizetésének határideje: 2025. február 7. (diákhiteleseknek külön kérelem alapján) Fontos! A gyűjtőszámlára

Megszakítás