Főoldal > A 2020/2021. tanév őszi félévének online formában történő folytatása

A 2020/2021. tanév őszi félévének online formában történő folytatása

Kedves Hallgatók, Oktatók, Munkatársak és Látogatók!

járványügyi okból ismét elrendelt veszélyhelyzetben a Kormány – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel – elrendelte, hogy Magyarországon az oktatás 2020. november 11-től digitális oktatás keretei között folytatható valamennyi felsőoktatási intézményben.

Az oktatás folytonosságának biztosítása érdekében ezért új rektori utasítás került kiadásra, 12/2020. (11.10.) sz. rektori utasítás a 2020/2021. tanév őszi félévének online formában történő folytatásáról címmel.
Ennek megfelelően  – 2020. november 11-től mindaddig, amíg új kormányzati intézkedés nem teszi lehetővé az eddigi személyes súlypontú hibrid oktatásra való visszatérést – a Főiskolán minden oktatási tevékenység távolléti oktatás formájában kerül megvalósításra. Ez vonatkozik valamennyi kurzusra, elvonulásra, oktatási célú eseményre, illetve a gyakorlati jegy megszerzéséhez előírt követelmény teljesítésére, a vizsgákra, az államvizsgára és szakdolgozatvédésre is.  Praxis tárgy teljesítése is kizárólag külső helyszínen, egyénileg lehetséges.

A Főiskola hallgatói az oktatásban online vehetnek részt. A tanulmányi ügyek intézése nem személyesen, hanem online formában történik. Papír alapú iratbeadás postai úton lehetséges. A Tanulmányi Osztály munkatársai, illetve a mentorok igyekeznek minden ügyben segíteni.

A könyvtári hallgatói szolgáltatások – ahogy az a Könyvtár honlapján is közzétételre került – már 2020. november 9-től a korábbiaktól eltérően, nem személyes jelenléti módon vehetők igénybe.

A Főiskola épületeiben (ideértve a Könyvtárat is) kizárólag online rendezvény, esemény szervezhető, bármely rendezvényen, eseményen történő személyes részvétel minden hallgató, oktató, egyéb munkatárs és látogató részére tilos.

A Főiskola épületeiben az amatőr csapatsport jogszabályilag tilos, egyéni amatőr sport kizárólag a szabadban megengedett.

Közösségi gyakorlás a Főiskola épületeiben az Egyházi Tanács elnöke és a rektor előzetes, közös engedélyével szervezhető.

A Főiskola épületei zárva vannak, belépni kizárólag érvényes proxyval lehet.

Amennyiben bárkinek személyesen szükséges a Főiskolára bejönnie – pl. oktatói vagy munkatársi munkavégzés, illetve az egyedi, online úton nem vagy csak számottevő nehézséggel megvalósítható hallgatói ügyintézéseket, illetve a Hallgatói Képviselet tagjai érdekképviseleti tevékenységének ellátását – az eddigi szabályok szigorú betartásával tehetik ezt meg. Kizárólag akkor léphet be és tartózkodhat a Főiskola épületeiben valaki, ha teljesen egészséges, karantén-kötelezettség alatt nem áll, az adott időszakra érvényes pre-triázs kérdőívet előzetesen online kitöltötte és akiknek ez munkavégzése miatt elengedhetetlenül szükséges. A Főiskola épületeiben mindenki folyamatosan viseljen orvosi maszkot, vagy munkavédelmi maszkot, vagy textilből, illetve más anyagból készült maszkot, méghozzá úgy, hogy az orrát és száját a maszk folyamatosan eltakarja. Az épületbe történő belépéskor a bejáratnál elhelyezett berendezéssel a csuklója hőmérsékletét mérje meg és csak akkor maradjon az épületben, ha zöld jelzést ad a berendezés, ellenkező esetben az épületet azonnal hagyja el. Minden eseményen, munkavégzés, ügyintézés, illetve egyéb tevékenység vagy ott tartózkodás során mindenki fokozottan és folyamatosan tartsa be a személyes higiéné szabályait (kézfertőtlenítés, köhögési etikett), illetve az 1,5 méteres védőtávolságot mindenkivel szemben.

Változatlanul érvényes, hogy minden hallgató, oktató, egyéb munkatárs haladéktalanul be kell, hogy jelentse a rektor@tkbf.hu e-mail címen, ha karantén-kötelezettség alá került (a kezdő és ha ismert, a záró nap dátumának megadásával), illetőleg ha PCR tesztje vagy gyorstesztje pozitív.

A veszélyhelyzet miatt a fenti szabályokat maradéktalanul be kell tartanunk, hogy a Főiskola működőképességét és az oktatás folytonosságát a jelen viszonyok között fenntarthassuk.

Kérek mindenkit, hogy békés tudattal szemlélje a jelenlegi helyzetet is, törekedjen a nem ártás önzetlen alkalmazására és gyakoroljon türelmet és kitartást. A belső fejlődés nem függ a külső helyzettől.

Amit elkezdtünk ebben a félévben nagyon értékes közös munka, korábbi időszakok eredménye és következő időszakok alapja. Kérem folytassuk együtt, az adott körülmények adta módon, de a célt végig szem előtt tartva.

Békesség!

Karsai Gábor rektor megbízásából

Barta Péter főtitkár

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás