Főoldal > A 2020/2021. tavaszi félév digitális befejezéséről, illetőleg egyes személyes jelenléti események kivételes engedélyezéséről

A 2020/2021. tavaszi félév digitális befejezéséről, illetőleg egyes személyes jelenléti események kivételes engedélyezéséről

Kedves Hallgatók!
Kedves Oktatók!
Kedves Munkatársak!
Kedves Érdeklődők!

Néhány pontban szeretnélek tájékoztatni Benneteket az aktuális helyzetről, az elkövetkező időszak eseményeiről és néhány értékeléssel kapcsolatos ajánlásról.

AKTUÁLIS HELYZET

1. A közelmúltban lezajlott belső közvélemény-kutatásunk eredményeként a félév távolléti oktatásszervezési rendben történő befejezéséről és így a felvételi és a vizsgaidőszak online megtartása mellett döntöttem. A félév a 2/2021. (01.18.) sz. rektori utasítás alapján folytatódik, szeptembertől térünk vissza a jelenléti oktatásra.

Jogszabályi háttér: a Magyar Közlöny 2021. évi 94. számában kihirdetésre került a 2021. évi XL. törvény, amely meghosszabbította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályát a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig terjedően, azaz a koronavírus pandémia miatt legutóbb 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is fennmaradt. A törvényi felhatalmazás alapján a Kormány a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának 2. pontjával ugyanaddig meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, benne a felsőoktatás digitális megszervezésére vonatkozó 14. §-ának hatályát is.

2. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése szerint: „a felsőoktatási intézmény rektora dönthet az oktatás – így különösen a hallgatók gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérésnek – személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartásával.”  Ez alapján – jelen állás szerint – öt hallgatói eseményt fogok személyes jelenléttel engedélyezni szeptember 1-je előtt:

  • Théraváda elvonulás a Főiskolán  2021. június 26-27.
  • Elvonulás 4. (Zarándoklat) 2021. július 3-5.
  • Théraváda plusz elvonulás Mánfán augusztus végén
  • Takács László vezetésével plusz elvonulás Mánfán augusztus végén
  • 2021. évi gólyatábor augusztus végén

Megjegyzés: a két augusztusi plusz elvonulást a TVSZ 2.1.4.1.8. pontja alapján a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozó hallgatói tevékenységként engedélyezem.

3. Minden engedélyezett eseményre jellemző, hogy az aktuális rendelkezések szerint be kell tartani a következő négy szabályt:

  • hőmérsékletmérés (ha van rá lehetőség)
  • pre-triázs kérdőív kitöltése
  • maszkviselet a programokon
  • távolságtartás a programokon

Kérem továbbá a személyi higiéné fokozott betartását is a programokon (köhögési etikett, a lehetőség függvényében kézfertőtlenítés, illetve egyszer használatos evőeszközök használata, az esetleges fertőzési kockázat csökkentésére törekvő attitűd).

4. Olyan megoldást, amely az immunitási igazolványhoz kötné valamely rendezvényen a részvételt, nem tervezek.

5. Az Egyházi Tanács június 1-jétől engedélyezte az egyház közösségek gyakorlását a Főiskolán, a fenti 4 szabály betartása mellett.

ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI

1. Május 26-án szerdán 16:30h-tól váratóan az Indiai Nagykövetséggel közösen, majd 18h-tól az Egyház szertartása révén sor kerül az online Vészákh-ünepségre.
2. Május 27-én csütörtökön 14:30h-tól Szenátus-ülés.

Minden eseményre külön meghívók mennek (részben már mentek is).

ÉRTÉKELÉSEK

A közelmúltban több olyan tragikus eset is tudomásunkra jutott a hallgatóink életéből, amely a mostani járványhelyzetben továbbra is nehézségeket okozhat egyes hallgatóknak, hogy a vizsgáikon a korábbi (járványhelyzet előtti) elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. Ezért ismételten felhívom mindannyiunk figyelmét, hogy még tart a rendkívüli állapot, az életünk nem lett könnyebb, mint tavaly ilyenkor, sőt, a járvány hatásai sokkal közelebbiek, sokan a bőrükön érzik.

Ezért kérek mindenkit, a vizsgaidőszak értékelései (szakdolgozatok opponensi véleményei, szigorlati tételek vizsgák, záróvizsgák, komolyabb elméleti felkészülést igénylő vizsgák) során vegyük figyelembe hallgatóink jelzéseit, helyzetét, sőt, kérdezzünk rá, ha megoldható, hogy milyen aktuális állapotban vannak, mielőtt nekiveselkedünk a vizsgáknak. Az opponensi véleményeknél javasolt rövid előzetes konzultációt folytatni: milyen körülmények között született a dolgozat, voltak-e hátráltató tényezők, stb.

Az elmúlt három félév online működése valamennyiünk életét akadályozó tényezőként érintette. Most túl kell lennünk ezen a helyzeten valamennyiünknek, hallgatóiknak csakúgy, mint az oktatóknak és munkatársaknak. Kérem segítsük ebben egymást együttérzéssel és türelemmel!

Előre is köszönöm a megértéseteket, együttműködéseteket.

Üdvözlettel:

Karsai Gábor rektor

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás