Főoldal > 2020/2021. tanév őszi félévével kapcsolatos járványügyi készültségi intézkedésekről – Frissítve: 2020.09.01

2020/2021. tanév őszi félévével kapcsolatos járványügyi készültségi intézkedésekről – Frissítve: 2020.09.01

Fejlemény: közzétételre került a főiskolai képzéseknek az egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről szóló 9/2020. (08.19.) sz. rektori utasítás, valamint a kötelező maszkviselésről, a rendezvény-szervezési korlátozásról, illetve a részleges online oktatás és korlátozott főiskolalátogatás bevezetéséről a 2020/2021. tanév őszi félévében tárgyú 10/2020. (09.01.) sz. rektori utasítás a melyek főbb rendelkezései az alábbiakban, a Közös Tájékoztató érintett részénél is elolvashatóak.

A főiskolai Küldetésnyilatkozatban is megfogalmazott elvünk az, hogy „hűen a buddhizmus két és fél évezredes gyakorlatához, az élő Tanítást a jelen kor körülményei között (hely, kor, kultúra. nyelv, alkat) valósítjuk meg” A Tan Kapuján. Izgalmas, dinamikusan változó és komoly kihívást jelentő körülmények ezek most, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet által bevezetett járványügyi készültség időszakában. Szemlélve a jelen tendenciáiból kibontakozó jövőt, szeretnénk a közösségnek és minden érző lénynek a javára szempontokat adni, és konkrét intézkedésekkel segítséget nyújtani a változó körülményekre való helyes reagáláshoz, a nem ártás buddhista elvének együttérző, türelmes és önzetlen módon történő megvalósítása céljából.

 1. A célunk az élő tanítás, amely személyes átadással valósul meg. A buddhizmus két és fél évezredes hagyománya alapján a Főiskola közel három évtizedes gyakorlata szerint ezt intézményünk a jelenléti oktatás keretében törekedett és törekszik megvalósítani. Ezért a világméretű koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet végét követően kollektívan úgy döntöttünk, hogy a járványügyi készenlét idején egy jelenléti jellegű hibrid oktatás keretében szándékozunk megszervezni a 2020/2021. tanév őszi félévét, nyitottan és felkészülten arra, hogyha a járvány újabb hulláma ezt szükségessé teszi, visszatérhessünk ahhoz a jó gyakorlathoz, amelyet az előző tanév tavaszi félévében – hallgatók, oktatók, munkatársak közös erőfeszítésével – a távolléti oktatás hatékony megszervezésével kialakítottunk. Tettük ezt azért, mert a távolléti oktatás során megszerzett tapasztalatokra építve azt is elhatároztuk, hogy – a jelenléti oktatás preferálása mellett – helyet adunk azoknak a kísérleteknek, amelyek célja egy-egy tanegység tekintetében a személyes tanítás és tanulás online térben való megvalósítása módszertanának kialakítása.
 2. Az elmúlt napok járványügyi fejleményei és az azokra a  magyar felsőoktatás által adott reakciók azonban arra vezettek bennünket, hogy döntést hozzunk arról, hogy milyen ésszerű járványügyi megelőző intézkedésekkel tudjuk elkerülni, hogy járványügyi gócponttá váljon az intézményük, ami a személyes oktatás azonnali kényszerleállását és komoly presztízsvesztést okozna. A világméretű járvány várható második hulláma is sajnos, reális veszély, készen kell lennünk egy forgatókönyvvel az esetleges menetközbeni távolléti oktatásra történő átállásra. Ezekre a szempontokra figyelemmel az alábbi intézkedéseket vezetjük be.
 3. A Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora vezetésével létrehoztuk a Járványügyi Koordináló Testületet, amely a járványügyi készenlét, illetve – ha a Kormány a világméretű járvány újabb hulláma miatt azt ismét bevezeti – az esetleges veszélyhelyzet alatt valamennyi szükséges operatív döntés meghozatalára, módosítására, rendelkezések felfüggesztésére és azzal kapcsolatos hirdetmények kiadására jogosult.
 4. A COVID-19 koronavírus sajátossága, hogy jóval kisebb részecskéken képes megtapadni, mint a szezonális influenza vírus. Ugyancsak jellemzője, hogy nagyon nagy az enyhe tüneteket mutató és a tünetmentes vírushordozók száma.
  https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus)
  Annak érdekében, hogy nem is tudva esetleges fertőző voltunkról másokat véletlenül se betegítsünk meg, a nem ártás buddhista elve alapján, az alábbi járványügyi megelőző intézkedéseket gyakoroljuk egymás védelme érdekében:

  • 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig a főiskolai oktatási eseményeket kizárólag az aktív hallgatók (a tanfolyamok esetében a beiratkozott tanfolyami résztvevők), a közösségi gyakorlásokat az adott közösség tagjai, az egyéb rendezvényeket pedig az előzetesen regisztrált személyek látogathatják és kizárólag az adott esemény idősávjában tartózkodhatnak a Főiskola épületeiben.
  • a Főiskola és Egyház épületeibe kizárólag fertőző betegségektől teljesen mentes egészséges állapotban szabad bejönni; ha pedig az ott tartózkodás során észleli valaki magán rosszullét vagy fertőző betegség tüneteit (pl. hőemelkedés, láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés; váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, stb.), azt a felügyelő tanár vagy közösségvezető részére jelzi, azonnal elhagyja az épületet és orvoshoz fordul;
   • 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket – ide nem értve a rendszeres közösségi gyakorlásokat – csak kivételesen indokolt esetben előzetes rektori engedéllyel lehet megtartani.
   • A nagy kockázatú események (elvonulás, gólyakirándulás) szervezői és résztvevői járványügyi nyilatkozat előzetes megtételének feltételével valósíthatók meg.
  • folyamatosan betartjuk a 1,5 méteres védőtávolságot, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során;
  • személyi higiénére fokozott hangsúlyt teszünk (gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, egyszer használatos zsebkendő, törlőkendő használat utáni szemétbe dobása, valamint a köhögési etikett betartása);
  • az orrot és szájat eltakaró saját maszk vagy sál folyamatos használatával védjük egymást, kivéve az indokolt eseteket (adott foglalkozás keretében kapott speciális utasítás teljesítése, ideértve a beszédet, vagy folyadékpótlás, étkezés, fogmosás céljából);
   • 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig Főiskola épületeiben, illetve szabadtéri főiskolai rendezvényeken a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használata mindenkire nézve, általános jelleggel kötelező.
   • A tanévnyitó szabad térben, zártkörű eseményként kerül megtartásra a 1,5 méteres védőtávolság és maszkviselés mellett, maximum 150 fő együttes részvétele mellett. Az évnyitón való személyes részvétel nem kötelező.
  • a közös használatú eszközöket használat előtt és után minden esetben fertőtlenítjük;
  • lehetőség szerint tartózkodunk a külföldre utazástól, amennyiben saját felelősségünkre mégis külföldön vagyunk kénytelenek bármilyen ideig tartózkodni, a rektort, illetve – egyházi alkalmazottak és egyházi közösségi tagok esetében – az Egyház elnökét erről (előzetesen és visszatérésünkkor is) e-mailben értesítjük és visszatérésünket követő 14 napon keresztül nem látogatjuk a főiskolai és egyházi foglalkozásokat, rendezvényeket, eseményeket (önkéntes karantén külföldről visszatérés esetén) és kizárólag a halaszthatatlan, személyes jelenléthez kötött adminisztratív kötelezettségünket teljesítjük az adminisztrációval előzetesen egyeztetett időpontban;
   • A külföldi utazásokkal kapcsolatos hallgatókra, alkalmazottakra egyaránt vonatkozó bejelentési kötelezettség 2020. augusztus 18. napjától kötelező, és zöld besorolású ország esetén az érintett egyedi elbírálás alapján vehet részt a 2020. augusztus 31-ig esedékes programokon.
   • Az országbesorolástól függetlenül, automatikusan érvényesülő önkéntes karantén külföldről visszatérés esetén 2020. szeptember 1-jétől kötelezően alkalmazandó.
   • A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm.rendelet szerinti hatósági karantén esetén a Főiskolát tilos látogatni. A Kormányrendelet szabályait teljes körűen be kell tartani.
  • ugyancsak 14 napig tartózkodunk a Főiskola és az Egyház látogatásától (önkéntes karantén egyéb kockázat esetén), amennyiben egy háztartásban élő hozzátartozónk, ismerősünk, barátunk COVID-19 fertőzéssel súlyosan érintett rendezvényen vett részt, vagy a járvánnyal súlyosan érintett területen (járványgóc) vagy országban (sárga vagy piros) tartózkodott;
   • A közös háztartásban élő érintettsége miatti önkéntes karantén egyéb kockázat esetén 2020. augusztus 18-től kötelező.
  • amennyiben egészségügyi állapotunk vagy korunk (65+) miatt a járvány szempontjából veszélyeztetettek vagyunk, ezt írásban jelezzük a rektornak, illetve – egyházi alkalmazottak és egyházi közösségi tagok esetében – az Egyház elnökének, hogy megvalósíthassuk azokat a tanrendi, illetve közösségi megoldásokat, amelyek révén a személyes kockázat minimalizálását a Főiskola és az Egyház rendelkezésére álló lehetőségek függvényében biztosítjuk.
  • a Főiskola és Egyház épületeibe kizárólag fertőző betegségektől teljesen mentes egészséges állapotban szabad bejönni; ha pedig az ott tartózkodás során észleli valaki magán rosszullét vagy fertőző betegség tüneteit (pl. köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés; váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, stb.), azt a felügyelő tanár vagy közösségvezető részére jelzi, azonnal elhagyja az épületet és orvoshoz fordul.
   • A főiskolalátogatási tilalom szempontjából fertőző betegség tünetének számít különösen a köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés; váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. Pozitív COVID-19 teszt esetén tünetmentes személynek is tilos a Főiskola épületébe lépnie.
 5. A Főiskola és az Egyház épületeiben a járványügyi készültség idején főszabályként tilos az éjszakai vagy – az engedélyezett rendezvények és hétvégi képzés időtartamán kívüli időpontban történő – hétvégi benntartózkodás. Rendkívül indokolt esetben, korlátozott számban adható a saját felelősségre történő benntartózkodásra vonatkozó előzetes engedély. A kiadott engedélyt a gondnokság vagy a rektor jogosult visszavonni, a járványügyi megelőző intézkedések, a főiskolai Szabályzatok vagy rektori utasítások be nem tartása, illetve vonatkozó állami közegészségügyi és járványügyi intézkedések változása miatt.
 6. Javasolt valamennyi fokozott mozgással, -fizikai igénybevétellel, -légzéssel, énekkel, közös recitálással járó tevékenység épületen kívüli szabadtérben történő megtartása. Az épületen belüli események, foglalkozások kizárólag a védőtávolság betartása miatti teremkapacitás figyelembe vételével és folyamatos szellőztetés mellett tarthatók meg. A Gondnokság intézi a fertőtlenítő anyagok- és eszközök beszerzését, kihelyezését, valamint a takarítás, fertőtlenítés, járványügyi védekezés fokozott és hatékony megvalósítását.
 7. Úgy ítéljük meg, hogy a 2020. augusztus 28. és 30. között Mánfán tervezett Gólyatábor a jelen járványügyi készültségi helyzetben nem tartható meg biztonságosan, ezért ahelyett 2020. augusztus 29-én a Főiskola székhelyén megtartandó Orientációs Nap vagy külső helyszínen szervezett kirándulás kerül megtartásra. Fejlemény: a felvételi elmaradt személyességének pótlására 2020. augusztus 29-én (szombaton) Budapest környéki Gólyakirándulás kerül megszervezésre.
  1. A 20/2020. (07.02.) sz. szenátusi határozatnak megfelelően a 2020/21-es tanév alapvetően jelenléti képzés keretében, de távolléti és távoktatási elemek kísérleti alkalmazásával kerül megszervezésre összhangban az oktatásszervezési felmérés eredményeinek a hallgatók és a tanárok egyetértésével történt kiértékelésével. Azonban távolléti (online) formában kell megtartani a kurzust, ha annak létszáma, illetve az oktatásra használt helyiség befogadóképessége miatt a távolságtartás általános szabályait nem lehetne betartani, vagy ha a kurzus oktatója a fizikai jelenléttel járó oktatást járványügyi veszélyeztetettség miatt nem tudja vállalni. A  Főiskola a 2020/2021. tanév őszi félévében részleges online oktatást vezet be a következő módon:
   A.) A buddhista tanító alapképzés esti munkarendű 3. évfolyamának tanórái – a 2020. szeptember 5-6-i, és 19-20-i jelenléti oktatásban megtartott képzési időpontokat követően – teljes körűen online kerülnek megtartásra.

   B.) A többi évfolyam esetében a jelenléti oktatás mindaddig folytatható, amíg a járványügyi helyzet ezt megengedi, de az online bekapcsolódás biztosítani kell az alábbi módon:

   Ba.) Biztosítjuk az online oktatás lehetőségét mindazon oktatóinknak, akik a fizikai jelenléttel járó oktatást nem tudjak vállalni tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy személyes kockázatmegítélés miatt. Az erre vonatkozó kérelmet 2020. szeptember 4-ig szükséges benyújtani a munkáltató jogot gyakorló rektor részére.

   Bb.) Kivételes tanulmányi rend keretében biztosítjuk az online részvételt mindazon hallgatóinknak, akik saját maguk vagy a velük a tanulmányaik során egy háztartásban élő személy révén a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetettek, valamint azoknak, akik a nagy létszámú közösségi együttlét kockázatát egyéb személyes okból vállalni nem tudják és erre vonatkozó kérelmüket a Neptun kérvénykezelő útján 2020. szeptember 4-ig a Hallgatói Ügyek Bizottsága részére benyújtják. Ezt a határidőt követően kizárólag előzetes rektori engedéllyel nyújtható be járványügyi érintettség miatti rendkívüli tantrend iránti kérelem.

   C.) A nem oktató alkalmazottak esetében – 2020. szeptember 4-ig a munkáltató jogot gyakorló rektor részére benyújtott, kérelem alapján – távolléti munkavégzési lehetőséget biztosítunk, amennyiben a fizikai jelenlét tényleges járványügyi veszélyeztetettség vagy – munkáltatói mérlegelési jogkörben elbírált – személyes kockázatmegítélés miatt nem vállalható.

 8. Azon kurzus, amelyen a hallgató valós idejű (szinkron) részvétele kötelező, távolléti formában történő megvalósítás esetében is kizárólag a tantervben megjelölt időpontban tartható meg.
 9. A jelenléti oktatási formában megszervezett kurzusokon való hallgatói részvételre az általános szabályok az irányadóak. Ha a hallgató (vagy a vele a tanulmányai során egy háztartásban élő személy) a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetett, kivételes tanulmányi rendre jogosult, amelyet a Neptun kérvénykezelő útján benyújtott kérelemre a Hallgatói Ügyek Bizottsága az érintett oktatókkal egyeztetve ad meg.
  • Amennyiben a kivételes tanulmányi rendet amiatt kérelmezi a hallgató, mert ő maga vagy a vele a tanulmányai során egy háztartásban élő személy a koronavírus járványtól súlyosan veszélyeztetett [Tájékoztató 10. pont], a Hallgatói Ügyek Bizottsága az érintett oktatóktól közvetlenül kéri meg az érintett kurzusok teljesítési módját.
 10. Az oktató a tantárgyfelelőssel egyeztetve minden egyes jelenléti kurzus tekintetében is ki kell, hogy dolgozza a fizikai jelenlétet nélkülöző teljesíthetőség megoldásait azon hallgatók részére, akik az érintett szemeszter vagy annak egy része alatt hatósági karantén, önkéntes karantén [4.) f) és g) pont] vagy veszélyeztetettség miatt akadályozottak a személyes részvételben.
  • Engedélyezett az önkéntes vagy hatósági karantén által érintett hallgató online részvétele a személyes jelenléthez kötött oktatási eseményeken [Tájékoztató 11. pont], amennyiben a karantén a Tanulmányi Osztály részére annak kezdetekor hitelt érdemlő módon bejelentésre került. Amennyiben az online részvétel a Főiskola oldalán felmerülő okból nem valósul meg, más részvételi lehetőséget vagy megfelelő távoktatási megoldást kell biztosítani a hallgatónak a pótlásra. Az a szemináriumi vagy gyakorlati foglalkozás, amelyen a hallgató a jelen pont alapján jogosult online részt venni, figyelmen kívül hagyandó a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.1.4.7.1. pontja szerinti megengedett távollét számításakor.
 11. A világméretű koronavírus járvány második hulláma reális veszély, ezért készen kell állni arra, hogy részben vagy egészben ismét át kell állni távolléti oktatásra, erre tekintettel
  • minden kurzust létre kell hozni és a rendelkezésre álló anyagok feltöltésével be kell rendezni az e-Learning rendszerben (Moodle);
  • ki kell dolgozni az értékelés (ideértve a gyakorlati jegy szóbeli számonkérését, a vizsgát, a szigorlatot, a záróvizsgát) online megvalósításának adott kurzusra érvényes megoldását az előző félév tapasztalatainak és a hasonló típusú kurzusok jó gyakorlatainak figyelembevételével;
  • az előző félévi eredményekre építve ki kell dolgozni, illetve tovább kell fejleszteni az online előkészítő felnőttképzési tanfolyamot, az online felvételi tájékoztató napot és az online felvételi eljárás metodológiáját és technológiai megoldását.
 12. Amennyiben a kurzus tematikája engedi, a fizikai jelenlétet igénylő alkalmakat az őszi félév első harmadára kell időzíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, ki kell dolgozni az online teljesíthetőségi megoldást.
 13. A beiratkozásra elsődlegesen személyes jelenlét útján kerül sor. Egyéb ügyekben fennmarad az elektronikus ügyintézés a Főiskolán, ideértve a szakdolgozati folyamatok online kezelését is. Fejlemény: a 2020. augusztus 25-én induló hallgatói beiratkozás és regisztráció online kerül lebonyolításra, azzal, hogy a beiratkozás elkerülhetetlenül személyesen megvalósítandó részére előre egyeztetett időpontban, kötelező maszkviseléssel valósul meg. A hallgatói adminisztráció valamennyi folyamata, valamint a záróvizsgajelentkezés és szakdolgozat benyújtás online kerül megvalósításra.
 14. A kutatási tevékenység (beleértve a belső konferenciák rendezését is) zavartalanul folytatható az általános járványügyi megelőző intézkedések betartásával.
 15. A nemzetközi mobilitás kizárólag abban az esetben megengedett, ha annak időtartama kellően hosszú és fontos érdek indokolja a külföldi utazással járó kockázatot. A nemzetközi mobilitással kapcsolatosan a járványügyi kockázat mérlegelés, illetve az elfogadott pályázatok esetleges járványügyi okból történő leállítása, elhalasztása vagy törlése az Erasmus Bizottság feladata és hatásköre.
 16. A Szenátus esetében a rektor, a többi főiskolai testület tekintetében – a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.1.3.13-2.1.3.16 pontjában meghatározott keretek között – az adott testület elnöke dönt arról, hogy a testületi ülést és/vagy döntéshozatalt személyes jelenléttel, vagy az előző félévben bevált online felületen (Google Meet), a szükséges technológiai fejlesztésekkel kerül megtartásra (pl. térmikrofon alkalmazása hibrid megoldás esetén). Javasoljuk az online vagy hibrid megvalósítást minden olyan esetben, ahol a kizárólagos személyes jelenlétet nem indokolja valamilyen különösen fontos szempont.
 17. A járványügyi készenlét időtartama alatt fokozottan be kell tartanunk az egyébként is kötelező házirendi alapelveket is. Igy a Főiskola és az Egyház épületében be kell tartani a közegészségügyi és balesetvédelmi szabályokat, tilos az alkohol- vagy drogfogyasztás, kizárólag a Főiskola területén kívüli kijelölt dohányzóhelyen lehet dohányozni, mindenben a főiskolai Szabályzatokban és rektori utasításokban foglaltak szerint kell eljárni, messzemenően tiszteletben kell tartani a jelen levő valamennyi személy emberi méltóságát, törekedve az Öt Fogadalom buddhista elveinek teljes betartására.
  • Figyelem! „A járványügyi készültség során betartani elrendelt járványügyi védelmi intézkedések és rendelkezések betartása a Főiskola minden hallgatója, oktatója, kutatója, egyéb munkatársa és látogatójára kötelező. Azok megszegése hallgatók esetében fegyelmi vétségnek, munkavállalók esetében munkáltatói utasítás megszegésének, polgári jogi szerződéssel alkalmazottak esetében szerződésszegésnek, látogatók esetében a házirend megszegésének minősül és azok jogkövetkezményeinek alkalmazását vonja maga után, beleértve az épületből történő kiutasítást és – kormányzati védelmi intézkedések megszegése esetén – szabálysértési eljárás kezdeményezését is.” A rektori utasítás közzéteszi a Főiskola  járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét, illetve az annak alapjául szolgáló a magyar felsőoktatás egészére kötelező szabályokat.” 
 18. A jelen Tájékoztatót a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a kapcsolódó állami jogszabályokkal, így különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közleménnyel (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek) együtt szükséges alkalmazni és értelmezni.
 19. A Járványügyi Koordináló Testület a Tájékoztatót a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. Az aktuális Tájékoztató és a kapcsolódó egyéb információk a Főiskola honlapjának a koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldalán érhető el, melynek folyamatos figyelemmel követését kérjük.

Békesség!

Mireisz László elnök
A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Karsai Gábor rektor
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás