Főoldal > Tájékoztató a 2021. évi gólyatábor megtartásának feltételeiről szóló 3/2021. (08.19.) rektori utasításról

Tájékoztató a 2021. évi gólyatábor megtartásának feltételeiről szóló 3/2021. (08.19.) rektori utasításról

Kedves Hallgatók! Kedves Oktatók! Kedves Munkatársak!

Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a főiskolai honlapon közzétételre került a 2021. évi gólyatábor megtartásának feltételeiről szóló 3/2021. (08.19.) rektori utasítás.

Ennek a rektori szabályozásnak a hátterét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által kiadott, a felsőoktatási intézményekre 2021. augusztus 18-tól kötelező Ágazati Ajánlás képezi („Ágazati ajánlás a gólyatáborok veszélyhelyzet idején történő megszervezéséhez”), amelyet a rektori utasítás 1. számú melléklete tartalmaz.

A rektori utasítás a 2021. augusztus 27-29. között, a Mánfai Elvonuló Központban szervezett a Főiskola hivatalos nevének használatával, a Hallgatói Önkormányzat által szervezett Gólyatábor megtartásának feltételeit tartalmazza, különös tekintettel az Ágazati Ajánlás által előírt  védelmi intézkedésekre.

Ezekre figyelemmel, a Gólyatáborban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák, illetve szervező vehet részt és erről minden személy (kiskorúak esetében a törvényes képviselő) a gólyatábort megelőző négy napon belül kiállított  – a rektori utasítás 2. számú mellékletében szereplő – űrlap minta kitöltésével írásban kell, hogy nyilatkozzon.

A Gólyatáborban akár résztvevőként, akár szervezőként is kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A szervező köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét (védettségi igazolvány, védőoltást igazoló applikáció, vagy uniós digitális Covid-igazolvány bemutatásával), valamint életkorát megfelelő módon nem igazolja.

A védettségi igazolvány igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztató.

Felhívom a figyelmet az ellenanyag teszt alapján való igénylés lehetőségére is:

  • Aki utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat alapján szeretne kártyát igényelni, annak kérelmet kell benyújtani elektronikusan, vagy személyesen bármelyik kormányablakban.

A Gólyatáborban be kell tartani a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a táborozások során betartandó járványügyi megelőző szabályokról szóló Tájékoztatójában előírtakat. A Tájékoztató aktuális szövegét a rektori utasítás 3. számú melléklete tartalmazza. Az abban szereplő különösen fontos szempontok:

  1. törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során;
    javasolt a szabadtéri foglalkozások előnyben részesítése;
  2. zárt térben történő foglalkozások esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is;
  3. különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása;
  4. be kell tartani a Tájékoztatóban előírt fokozott fertőtlenítési protokollt, étkeztetési szabályokat, továbbá az esetleges beteg személyekre vonatkozó teendőket.

A Gólyatáborban is érvényes az az általános jogszabályi rendelkezés, hogy „orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.” [484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bek.]

Vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget!

Üdvözlettel:

dr. Barta Péter főtitkár

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás