Főoldal > Pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra a 2017/18 tanévre

Pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra a 2017/18 tanévre

Pályázati határidő: 2017.04.30

Külföldi oktatói megbízás:
Az Erasmus+ program keretében az Európai Unió országainak valamely felsőoktatási intézményében lehet oktatási tevékenységet folytatni. Az oktatás időtartama hetente legalább nyolc tanórát kell, hogy jelentsen
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire.
Előnyt élveznek azok az oktatók, akik először vesznek részt az Erasmus programban.

Egy oktató egy tanéven belül kétszer is pályázhat. Pályázatának pozitív elbírálása esetén a két út között minimum egy hónap különbségnek kell lenni.

Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus oktató?
Az Erasmus oktatók támogatásban részesülnek külföldi útjuk során. A támogatás mértéke a külföldi oktatási periódus hosszától, a fogadó országtól függően igen változó lehet. A támogatás mértékével kapcsolatos részletek az Információk menüpontban találhatók. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség van egyéb kiegészítő forrásokra is.

Hová lehet pályázni: a Pályázati lehetőségeknél lehet részletes információt találni.

Új kapcsolatok teremtése:
Ha egy oktatónknak olyan értékes szakmai kapcsolata van, ami még nem szerepel az Erasmus programban, az oktatóknak lehetősége van arra, hogy intézeti és/vagy kari vezetője egyetértése esetén bilaterális szerződést készítsen elő. Az új bilaterális szerződés egy eredeti példányát feltétlen át kell adni a kari koordinátornak. Ez a szerződés tartalmazza az adott intézménnyel való hallgatói/oktatói mobilitás szakterületi kódját, keretszámait, időtartamát. A bilaterális szerződés mintája az Űrlapok oldalon található.

A pályázat menete:
1. Pályázati űrlap benyújtása a Nemzetközi Irodában
2. Oktatói program, időpont egyeztetése a fogadóval (Ürlap: Oktatói program leírása)
3. Kiküldetési határozat kitöltése
4. Oktatói ösztöndíj szerződés megkötése (Nemzetközi Irodában)
5. Külföldi oktatói program zárása után igazoló jelentés aláírattatása (Oktatói út igazoló dokumentum, angol)
6. Kiküldetési határozat pénzügyi lezárása
7. Oktatói beszámoló elkészítése (online)

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás