Főoldal > Pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra – 2019/20. tanév tavaszi félévére

Pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra – 2019/20. tanév tavaszi félévére

Pályázni folyamatosan lehet.

A pályázat célja:

Az oktatói munkatársak mobilitásának célja, hogy általuk szorosabb kapcsolat alakuljon ki a Hamburgi Egyetemmel, mind partneri, mind oktatás módszertani szempontból.

A pályázat tárgya:

 • Hamburgi Egyetem

A mobilitás időtartama:

minimum 5 nap, maximum 60 nap (heti min 8 óra)

Elnyerhető támogatás:

 • Megélhetési támogatás: 180 EUR/nap a mobilitás 14. napjáig, majd ennek 70%-a a mobilitás 15. napjától
 • Egyszeri utazási támogatás: 1500 EUR

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • a főiskola alkalmazottja
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérõ eredményéről szóló dokumentummal igazolható)
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az főiskola célkitűzéseivel.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével (ld. Űrlapok) kell elkészíteni. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes aláírásával ellátva kell benyújtani a Nemzetközi Képzési Ügyek Központjában a honlapon közzétett határidőnek és eljárásnak megfelelően.

Pályázati dokumentumok (Itt elérhetők!)

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati űrlap
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy belsõ nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentum
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv, mely tartalmazza:
 1. a fogadó fél nevét és címét, a kijelölt hazai és külföldi kapcsolattartót és beosztását
 2. a tervezett tevékenység leírását
 3. a kiutazás tervezett idõpontját és időtartamát
 4. A kiutazás célját, a tevékenység leírását, programját, ha van
 5. A várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást
 6. a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét
 7. a közvetlen munkahelyi vezetõ nevét, aláírását

Határidő: A pályázat folyamatosan benyújtható, legkésőbb tanévenként május 15-ig.

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követõ 8 héten belül a kar / szervezeti egység által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A javaslat alapján az intézményi bizottság dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegek meghatározásáról.
A támogatott pályázókkal a Főiskola Támogatási Szerződést köt.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).
Az ösztöndíjakkal és az utazási költség támogatásával kapcsolatok kereteket lásd az Információk lapfülön.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a Nemzetközi Iroda ad további felvilágosítást.

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó