Főoldal > Pályázati felhívás 2016/17. tanévre

Pályázati felhívás 2016/17. tanévre

Pályázni folyamatosan lehet.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az intézmény adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében maximum 10 munkanap idõtartamra lehetséges pályázni:

 • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében
 • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében
 • Szakmai  tréningen való részvételre
 • Külföldi szakemberek meghívására, akik az intézményben tartanak a fenti céloknak megfelelő képzést, továbbképzést.

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?

Az Erasmus program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinttartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéb kiegészítõ források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • a főiskola főállású alkalmazottja
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérõ eredményéről szóló dokumentummal igazolható)
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az főiskola célkitűzéseivel.

A kiemelt célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó koordinátorok
 • tanulmányi osztály munkatársai
 • gazdasági osztály munkatársai
 • informatikusok
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák
 • Bizottsági tagok
 • a nemzetközi képzéssel foglalkozó oktató/dolgozó kollégák

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével (ld. Űrlapok) kell elkészíteni. A pályázatot a szervezeti egység vezetőjének aláírásával ellátva kell benyújtani a Nemzetközi Képzési Ügyek Központjában a honlapon közzétett határidőnek és eljárásnak megfelelően.

Pályázati dokumentumok (Itt elérhetők!)

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati űrlap
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy belsõ nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentum
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv, mely tartalmazza:
 • a fogadó fél nevét és címét, a kijelölt hazai és külföldi kapcsolattartót és beosztását
 • Vállalkozás esetében annak jellegét és méretét

Mikro vagy kis : 1- < 50 fõ
Középvállalat: 50 < 250 fõ
Nagyvállalat: 250 vagy több fõ

 • a tervezett tevékenység leírását
 • a kiutazás tervezett idõpontját és időtartamát
 • A kiutazás célját, a tevékenység leírását, programját, ha van
 • A várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást
 • a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét
 • a közvetlen munkahelyi vezetõ nevét, aláírását

Határidő: A pályázat folyamatosan benyújtható, legkésőbb tanévenként május 15-ig.

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követõ 8 héten belül a kar / szervezeti egység által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít döntési javaslatot. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A javaslat alapján az intézményi bizottság dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegek meghatározásáról.
A támogatott pályázókkal a Főiskola Támogatási Szerződést köt.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).
Az ösztöndíjakkal és az utazási költség támogatásával kapcsolatok kereteket lásd az Információk lapfülön.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a Nemzetközi Iroda ad további felvilágosítást.

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás