Főoldal > Buddhista Nyári Egyetem 2014 – Előadások

Buddhista Nyári Egyetem 2014 – Előadások

Tiszteletreméltó Bhante Kovida

Bhante Kovida Jamaika egyik szigetén született kínai szülők gyermekeként. Kanadába vándorolt, majd a diplomaszerzés után Európából Indiába utazott. Akkor kezdett el mélyebben foglalkozni az indiai történelemmel és kultúrával, a hatja jógával, a meditációval, a klasszikus indiai zenével és a buddhizmussal.

Vipasszaná meditációs kurzus: július 21-27. (9:00 – 11:00)

A vipasszaná szó jelentése: keresztülnézni, áthatolni a különböző tudati és fizikai változásokon. Így a tudat egy meghatározott tárgyra irányul és a csapongó gondolatokat nem engedi felbukkanni. A meditáció révén az intellektuális képességek kitágulnak és a tudás ereje oly módon növekszik, hogy megjelenik a dolgok valódi természete. A koncentráció ilyen módon való fejlesztése természetesen a tanulási képességeket is megsokszorozza, és az átélt élmények nagyobb fokú tudatosítása válik lehetővé.

Csi kung gyakorlat: július 21 – 27. (13:00 – 17:00)

A csi kung ősi kínai energia torna és meditáció. Javítja az egészséget, segíti a relaxációt és a stressz elengedését. A nyugalom és az összpontosítás állapotát idézi elő, ami egyben elmélyíti a meditációt is.

 

Endrődy-Nagy Orsolya

Endrődy-Nagy Orsolya jelenleg az ELTE PhD hallgatója. 5 évet élt Japánban. Egy nemzetközi óvodában oktatott angol nyelvet. Az ottani magyar rádió felelőse lett, cikkeinek középpontjában a ZEN és Japán kulturális tradíciói álltak. Ekkortájt kezdett el behatóbban foglalkozni a zennel és a japánok sajátos gondolkodásvilágával (amae). Szemléletére a japán buddhizmus és a sintó vallás volt leginkább hatással.

A zen és a japán oktatás
Előadások: július 29. (9:00 – 12:00)

  • Zen mint a japán lélek kvintesszenciája
  • Japán – belemerítés, mint a nyelvtanulás kulcsa
  • A Blue dolphins módszer
  • Képelemzések
  • A multikulturális közeg módszertana
  • Japán két arca
  • A vallás

 

Dr. Páli Judit 

Dr. Páli Judit jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, klinikai neuropszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, pedagógiai pszichológus. Egyetemista éveitől kezdve a játék, a játékkultúra elkötelezettjeként játékokat tervez, gyermeklapot és pedagógiai folyóiratokat szerkeszt. Amellett, hogy több mint harminc éve dolgozik a felsőoktatásban, mindig is fejlesztéssel és terápiás munkával segített a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeken.

Az önszabályozás fejlődése – a játék mint szabályozó funkció
Előadás:
július 30. (9:00 – 12:00)

Mit jelent napjainkban a játék világa gyermekeink számára: játszást, játéktárgyat, játékszabályt?

A játszás korai fejlődésben betöltött szerepe könnyen belátható: a játékformák érésében, fejlődésében akkor történhet előrelépés, ha a játékban könnyen megmutatkozó kettős tudat 
hozzájárul a világról kialakított belső reprezentációk fejlődéséhez. Az un. mintha-játék mentalizációs lépésének két éves kori megjelenésével, olyan mérföldkő 
tanúi lehetünk, amely felgyorsítja a reprezentációs újraírásokat (Karmiloff-Smithek 1991), azaz a gyermekek vélekedéseit a világról. 
Mindez friss értelmezésben az érés – fejlődés – fejlesztés közös rendszerének egyik fő szervező ereje. Üzenetünk a gyakorlat számára: leginkább a játék és tanulás együttességével érthetjük 
meg, hogy a játék szabályozó funkció. Szerepe van az intelligencia moduláris fejlődésében, a modularizációs folyamat a játék által követhető, vizsgálható. A játék a játszás, a korai tanulás 
változatos formáival, sok funkciójával hat az érzelmi-értelmi fejlődésre és egyben a viselkedés szerveződésére.

 

Vékony Délia

Vékony Délia a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) Művészet-menedzsment tanszékének oktatója. 

Művészet és/mint meditáció; Potentials of presence
Előadás: augusztus 1.

Művészet és/mint meditáció: 10.00 – 12.00
Potentials of presence: 14.00 – 16.00

 

Tiszteletreméltó Bhikkhu Nandisena

Tiszteletreméltó Bhikkhu Nandisena (Angel Oscar Valentinuzzi) egy Argentínában született théraváda buddhista szerzetes. A Dhamma Vihara kolostor (Mexikó) apátja, valamint a spirituális igazgatója a Buddhismo Theravada México A.R-nek. A Taungpulu Kaba Aye kolostorban avatták szerzetessé 1991-ben.

A néhai tiszteletreméltő U. Silnandával, a burmai hagyomány nagyrabecsült mesterével tanulta a páli nyelvet, a páli kánont (Tripitaka), az Abhidhammát és meditációt. Ő fordította le a spanyol nyelvre Anuruddha Abhidhammattha Sangaháját – amit az El Colegio de México adott ki 1999-ben – és a Dhammapadát, amiben megtalálható a Buddhaghosa által a versekhez fűzött kommentár spanyol fordítása is, amit a Dhammodaya Ediciones adott ki 2008-ban. 

Előadásokat, órákat, kurzusokat és elvonulásokat tartott az Egyesült Államokban, Kanadában, Argentínában, Chilében,Brazíliában, Uruguayban, Spanyolországban, Puerto Ricoban, Mexikóban, Malaysiában, Szingapúrban, Indonéziában, Mianmarban és Thaiföldön, továbbá 2005 óta online kurzusokat tart a théraváda buddhizmus témakörében az interneten. 2006-ban a Japán Kobéban tartott Buddhista Világkonferencián ő képviselte Mexikót.

Buddha első beszédének és az anattá karakterisztikájának tanulmányozása; Vipasszaná meditációs kurzus
Időpont: augusztus 4-7.

Előadás: 10:00 – 11:30
Meditáció: 13:00 – 14:00 (3 napos)

 

Vincenzo Giorgino

Vincenzo Giorgino 2008 óta a Torinoi Egyetem Társadalomtudományi, Matematikai és Statisztikai Karán a közgazdaság–szociológia tanszék adjunktusa. Korábban (1998-2008) szintén ezen az egyetemen, az Orvostudományi Karon az egészség–szociológia előadója volt, és 1988 óta tanácsadóként dolgozik a klinikai szociológián belüli egészség és a cselekvéskutatás keretein belül.1998 óta a legfőbb kutatása az elmélkedő tudás és a szociológiai megértés egyesítése a tudomány, a felsőoktatás és a gyakorlat terén, különös tekintettel az átalakító módszerekre, mint például a megalapozott elmélet.

A buddhista gyakorlást 1995-ben kezdte a szótó zen hagyomány alapján a Mokusho Dōjōban, ami a Nemzetközi Zen Egyesülettel ál kapcsolatban, és Roland Yuno Rech tanításait követi. 2003-ban Diane Eshin Rizzettoval, az oaklandi (Kalifornia) BayZen Center alapítójával és tanítójával folytatta tanulmányait. A ZenBay Center a Zen Hétköznapi Elme Iskolával áll kapcsolatban, amit Joko Beck alapított.

Jelenlegi kutatásai az együttműködés/csináld magad területére használatai a nyugati világban témájára kókuszálnak.

2 napos workshop (4 előadással) a Közösségi énről
Időpont:
augusztus 9-10
Délelőtt: 9:00-12:00
Délután: 14:00-17:00

Az előadás fő célja, hogy bemutassa a résztvevőknek az elmélkedő tudás/gyakorlatok és a társadalomtudományok egyesülésével kapcsolatos vitát, különös tekintettel a szociális és gazdasági folyamatokra.

Ez egy kísérleti kurzus, aminek a célja, hogy egyesítse és táplálja a tudatunk számos aspektusát a külső és belső világ megértése és átalakítása során. Minden egyes alkalommal az elmélkedő gyakorlatok a jelenlét művelésének és megértésének soha véget nem érő spiráljában rá fognak mutatni a kognitív tartalmakra. Ezzel egy időben az elmélkedő gyakorlatok nem maguktól értetődőek: kísérletinek, rugalmasnak és változónak kell őket elképzelni.

Önlét, cselekedet és szociális tapasztalat: ez a három pontja egy jelenleg is folyó párbeszédnek a gazdasági és szociális folyamatokról, amely magában foglalja az elmélkedő tudás és gyakorlat összefüggéseit.

 

Tiszteletreméltó Jinwol Lee

Dr. Jinwol Lee buddhista szerzetes és zen mester. A koreai buddhizmus Jogye rendjéhez tartozik, ami a legelterjedtebb hagyományos mahájána buddhizmus Koreában, és ahol a nemzetközi kapcsolatokért felel. Az URI Korea Többszörös Együttműködési Kör elnöke, valamint 2002-ben az URI Világtanácsban az Ázsiai régió meghatalmazottja. Korábban a Szöuli Buddhista Doktori Iskola Buddhista Tanulmányok szakának professzora és a Dongguk Egyetem vallási ügyeinek dékánja volt. Jelenleg a Dongguk Egyetem Gyeongju kampuszán a seon (chan/zen) karon buddhista meditációt és kultúrát tanít. Gyeongju egy ezeréves főváros a Silla dinasztia korszakából.  Tagja volt a dél-koreai Fenntarható Fejlődés Elnöki Bizottságának. 

6 napos tradícionális mahájána meditáció (a Gyémánt szútra alapján) és előadások
Időpont: augusztus 11-15 (9:00-12:00)

 

Tiszteletreméltó Geshe Ngawang Samten

Geshe Ngawang Samten jelenleg a Central University of Tibetan Studies rektora (CUTS, Sarnath, Varanasi). Kinevezése előtt indiai buddhista filozófiát oktatott az egyetemen. A modern nyugati és a tradícionális tibeti oktatási rendszer növendéke. Több nyugati egyetem vendégprofesszora. Jelentős szerepet játszott a buddhizmus elterjedésében Indiában. Erősen támogatja azokat az oktatási rendszereket, melyek az értékek megértésén keresztül a különböző készségek elsajátításával változtatják meg a hallgatót. Nemzetközi egyetemek, akadémiai szervezetek, és az india kormány tanácsadó bizottságának a tagja. 2009-ben India miniszterelnöke a Padma Shri díjjal tüntette ki elismerésül az oktatás terén végzett munkájáért.

4 napos tradícionális vadzsrajána meditáció és tanítás
Időpont: augusztus 11-14 (14:00-17:00)

 

Tiszteletreméltó Ácsán Dhammanando

Ácsán Dhammanandó, az öregek tanítása (théraváda) szerint működő Amarávati Buddhista Kolostor szerzetese hagyományos elvonulást tart A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán (1098 Budapest, Börzsöny u. 11.)

Ácsán Dhammanandó 1951-ben született Londonban, fiatalkorában két évet önkéntesként Thaiföldön töltött, ekkor érintette meg először a buddhizmus. Kinti élményei nyomán lépett kapcsolatba Ácsán Szumédhóval és a nyugati buddhista Szanghával, majd világi gyakorló csoportot szervezett Northamptonban. Később húsz hónapot töltött anagárikaként az egyik angliai kolostorban, és bár egy időre még visszatért a világi életbe, 1991-ben ismét anagárikává avatták, majd 1993-ban megkapta a teljes szerzetesi felavatást. Hosszú ideig a Csittavivéka kolostorban élt Ácsán Szucsittó irányítása alatt, majd Svájcban, Olaszországban, Ausztráliában és Új-Zélandon látogatta a vonalhoz tartozó kolostorokat. 2007 óta Amarávatíban él, és 2009 óta tanít.

5 napos tradícionális théraváda meditáció (duthanga) és tanítás
Időpont: augusztus 16-20 (9:00-17:00)

 

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német

Megszakítás