Főoldal > A Tan Kapuja Buddhista Főiskola „Főtitkár, jogtanácsos, titkár” feladatkörben állást hirdet

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola „Főtitkár, jogtanácsos, titkár” feladatkörben állást hirdet

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola álláshirdetést tesz közzé az alábbi feladatkörben. A jelentkezéseket önéletrajzokkal kísérve a rektor@tkbf.hu email-címre várjuk.

Főtitkár, jogtanácsos, titkár (az alábbi feladatok egészére vagy egy részére)

Foglalkoztatás: teljes munkaidős (heti 40 óra) a teljes feladatkörre VAGY részmunkaidős a feladatok egy részére vonatkozóan (a jelentkezés során szükséges jelezni)

Feladatai:

FEOR’08 2611 Jogász, jogtanácsos

 1. a jogszabályi keretek között jogi képviselet ellátása, jogi tanács-, tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a jogi munka megszervezésében való részvétel;
 2. az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre a Főiskola vezetőjének figyelemfelhívása, azok megszüntetése érdekében javaslat megtétele;
 3. a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és végrehajtása;
 4. szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a Főiskola jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata;
 5. a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a Főiskola belső szabályzatainak kidolgozása, a különböző munkaviszonnyal összefüggő ügyekben meghatalmazás alapján a Főiskola dolgozói képviseletének ellátása.

Egyéb jogi feladatok:

1.) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (a továbbiakban Főiskola) fő döntéshozó testületi szervei (Főiskolai Tanács és a Szenátus) ülésén történő részvétel.

2.) A Főiskola Szabályzatainak felülvizsgálata, karbantartása és frissítése.

3.) A Főiskolára vonatkozó jogszabályok tanulmányozása és a változásokról tájékoztatások / kigyűjtések készítése.

4.) Új szabályzatok készítése a rektor utasításai szerint.

5.) Munkaterv készítése.

6.) A Főiskola szabályos működéséhez szükséges ad hoc jogi feladatok elvégzése;

7.) oktatás-igazgatási határozatok meghozatalának jogi segítése, sablonok készítése.

titkár (SzMSz 2.5.4.2) feladatai:

1.) a Főiskola adminisztratív igazgatási tevékenységének általános irányítása;

2.) a Főiskola szervezeti egységei jogszerű működésének segítése, azok ülésein tanácskozási joggal történő részvétel;

3.) a Főiskola egyedi (határozatok) és normatív (szabályzatok) döntéseinek előkészítésében való közreműködés;

4.) konzultáció oktatásszervezési és oktatási jogi szakkérdésekben a hallgatókkal, oktatókkal, tanárokkal és más alkalmazottakkal;

5.) a hallgatói, oktatói és más alkalmazotti beadványok véleményezése;

6.) főiskolai előterjesztések véleményezése,

7.) a Főiskola hivatalos levelezésének szerkesztése;

8.) a Rektori Hivatal ügyintézésének adminisztratív irányítása.

Egyéb a munkakörhöz tartozó feladatok:

– határidős feladatok a mindenkori aktuális munkaterv szerint;

– szakmai továbbfejlődést elősegítő munka végzése;

– részvétel a Főiskola közéletében;

– a Főiskola tanulmányi- és vizsgarendjének, valamint a Főiskola szabályzatainak megtartása;

– adatvédelmi szabályok (GDPR) és titoktartási kötelezettség fokozott betartása;

– a Főiskola Küldetésnyilatkozatában (http://www.tkbf.hu/foiskola/kuldetesnyilatkozat) foglaltak megvalósítására vonatkozó törekvés.

Iskolai közéleti tevékenységek

Bizottsági tagságok: a Minőségirányítási Bizottság alkalmazotti tagja (2019.04.05-2023.02.14); 1. sz. Speciális Bizottság tagja (hivatalból – 1/2019.12.05/FT. sz. hat.).

Megbízatás: adatvédelmi tisztviselő.

Időbeosztás, határidős feladatok

Napi munkaidő és munkarend a Munkáltatói Tájékoztató szerint. Határidős feladatai és időbeosztása az aktuális éves munkatervben kerülnek meghatározásra.

Munkáltató által biztosítani vállalt munkafeltételek:

 1. a) bíróság előtti jogi képviselethez, okirati ellenjegyzéshez ügyvédi kamarai tagság szükséges, ilyen munkáltatói elvárás esetén költségek és feltételek biztosítása;
 2. b) jogszabálytár hozzáférés (pl. Complex, stb.);
 3. c) egyedi zárral zárható tűzálló irattartó szekrény;
 4. d) saját használatú számítógép/laptop biztosítása;
 5. e) a munkáltató döntése szerint telefon, mobiltelefon biztosítása;
 6. f) a munkavégzéshez szükséges mértékű hozzáférési jogok, elektronikus aláírás, stb. biztosítása;
 7. g) számlával igazolt előzetesen jóváhagyott költségek megfizetése, illetve megelőlegezése utólagos elszámolás mellett.

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó