Főoldal > Hallgatóknak > Szolgáltatások > Karrier tanácsadás

A Főiskola Küldetésnyilatkozatában is hangsúlyozott módon a buddhista szemléletből befogadó, támogató környezet következik. A buddhista gyakorlat (meditáció, jóga, dharma-beszéd) és különösen az első évfolyam alapozó buddhista tárgyai elméleti oldalról is segítik a gólyák beilleszkedését, karrier-elképzeléseiknek a realitás adta keretekbe helyezését. A Hatékony tanulás kurzus speciális kollégiumként is elérhető a hallgatóink számára. A Főiskolán tanuló hallgatókat a tanulmányaik folyamán és később, a tanultak gyakorlatban, hosszú távon való alkalmazása során „kísérni” kell, mert a Tanítás fontos életkérdéseket vet fel. Az intézmény vállalt feladata, hogy ennek formáját, kereteit – a diáktanácsadásra és a karrier tanácsadásra is kiterjedően – megadja, így egyrészt mentorrendszert működtessen, másrészt megfelelő szakértői-ügyintézői szolgáltatásokat biztosítson a hallgatóknak (lelki segítségnyújtás, fogyatékosügyi támogató szolgáltatások, szakdolgozati referens, TO tanácsadás), harmadrészt – a hallgató saját belső igénye szerint – a mester-tanítvány kapcsolathoz felsőoktatási kereteket biztosítson.

Az elsős hallgatók beilleszkedését az oktatókon, köztársasági ösztöndíjas hallgatónkon és a mentorokon kívül a HK által szervezett rendezvények (Gólyatábor, Gólyabál, Farsang), az oktatók által szervezett kirándulások (veszélyhelyzeti korlátozások idején virtuális online kirándulás formájában) segítik elsősorban. Az EFOP 3.4.3-16-0024 pályázatban szereplő felzárkóztató tevékenységhez kapcsolódóan a mentorrendszeren belül speciális program jött létre a tanulási nehézséggel küszködő hallgatók megsegítésére, ilyen célú tananyagok kerültek kidolgozásra és oktatásra. Az iskolaszövetkezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján 2019-ben diákmentor vette át az iskolaszövetkezetektől érkező állásajánlatoknak a hallgatók felé közvetítését.

A diákmentorok fentebb említett, tanulmányokkal kapcsolatos támogatását nem csak a gólyák, hanem a felsőéves hallgatók számára is folyamatosan rendelkezésre áll, a tanulásmódszertani tanácsadást, életvezetési tanácsadást, felzárkóztatást a képzés teljes időtartama alatt igénybe vehetik hallgatóink. A záróvizsgára készülő hallgatóknak a TT által kijelölt szakdolgozati referens [TVSZ 2.1.5.2.12] – a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben történő tájékoztatáson túlmenően – tutorként is segítséget nyújt a szakdolgozatíráshoz.

Rendkívül fontosnak tartjuk és – mind a mentorok, mind az oktatók, mind a tanulmányi adminisztráció és az IT oldaláról – támogatjuk az elsőéves hallgatók közösséggé szerveződését, mert tapasztalatunk szerint ez a jó hallgatói közérzet forrása, ez motivál a tanulmányok sikeres folytatására, és ez a lemorzsolódás leghatékonyabb ellenszere is egyben. Képzésünk sajátosságai miatt a hozzánk jelentkezők egy része saját magánéleti problémáira keres megoldást, mert felismerte azt, hogy az addigi életvezetése nem vezetett eredményre. Mások már segítő szakmákban tevékenykednek, így életvezetési problémákat kezelnek, tanácsadással foglalkoznak, így a hallgatók egymást is támogatják a fejlődésük során. A közösség fejlesztése, összekovácsolása már a felvételi előkészítő tanfolyam során megkezdődik, melyen az oktatókon kívül a HK tagjai is részt vesznek, ismerkednek a leendő hallgatókkal. Később közös kirándulások, illetve kulturális programok teremtik meg ehhez a lehetőséget.

A hitéleti képzés hangsúlyos részét képezi az, hogy a hallgatók önmagukért és környezetükért felelősséget vállaló állampolgárokká váljanak. Ezt a törekvést a szelektív hulladékgyűjtési programunk (érzékenyítő előadások, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése, ürítése a hallgatók bevonásával), valamint a környezettudatos fogyasztást segítő vegán büfé (felújítást követő újra nyitása után vegán étterem) is támogatja.

A Főiskola 2015. évi diplomás pályakövető vizsgálatának adatait összevetettük az Oktatási Hivatal 2018-as a Főiskolára vonatkozó DPR adataival. Ezekből az adatokból az szűrhető le, hogy az alapképzésen végzettek közül a munkaerőpiacon az estis hallgatók a nappalisokhoz képest és a magyar átlaghoz képest is jóval sikeresebbek. Ennek oka, hogy eleve stabil, erős egzisztenciális háttérrel, közép- ill. idősebb korú munkavállalóként, kiegészítő, a piacon is hasznosítható kompetenciák megszerzése céljából tanulnak nálunk. További tényező, hogy az alapszakon végzettek érzékelhető arányban folytatnak további felsőoktatási tanulmányokat.

Megszakítás