Főoldal > Hallgatóknak > Szervezetek > Hallgatói képviselet

Hallgatói képviselet

Hallgatói Önkormányzat (HÖK [SzMSz 3.2.4]). Működésének rendjét saját Alapszabálya határozza meg. A HÖK elnöke a Szenátus és az FT tagja. A HÖK Hallgatói Képviselete (HK) által delegált küldöttek részt vesznek a Szenátus, az FT, a hallgatói ügyekben eljáró szervek, a MiB munkájában, a felvételi vizsgabizottságokban és a tudományos diákkör (TDK) szervezésében.

Elérhetőség: hok@tkbf.hu

Várszegi József

HK elnök tag
Email: varszegi.hk@tkbf.hu

Kretz-Hellebrandt Dóra

HK alelnök
Email: kretz-hellebrandt.hk@tkbf.hu

Tóth-Beda Krisztina

HK tag
Email: toth.beda.hk@tkbf.hu

Gömböcz Elvira

HK tag
Email: gombocz.hk@tkbf.hu

Szabó József György

HK tag
Email: szabo.hk@tkbf.hu

Bojtor Dávid

HK tag
Email: bojtor.hk@tkbf.hu

Határozatok (2020.06.01-)

Kretz-Hellebrandt Dóra alelnökké választásáról

HK tagok főiskolai testületekbe delegálásáról

Szabó Kincső HK alelnökké választásáról

HK tagok főiskolai testületekbe delegálásáról

HK tag delegálása az 1. sz. Speciális Bizottságba

A gólyatábor időpontjának és felelőseinek meghatározása

A végzősök számára szervezett rendezvény időpontjának és felelősének meghatározása

A HK Zeke Anna Inez elnök javaslatára, az érintett szavazatának figyelmen kívül hagyásával, egyhangúan a HK alelnökévé választja  Kretz-Hellebrandt Dóra-t, aki alelnökként történő megválasztását elfogadja.

HK tagok főiskolai testületekbe delegálásáról.

A HK 2021. június 28-tól  Holbok Kata fogyatékos hallgatót delegálja annak hallgatói jogviszonya teljes időtartamára – a Főiskolai Tanács A1.) számú, 2019. április 1-jei határozatával létrehozott – 1. sz. Speciális Bizottságba (TVSZ 2.2.4.2. ).

Jegyzőkönyvek (2020.06.01-)

Diákinfó szabályzat
Megszakítás