Főoldal > Távműködés és ügyeleti rend

Távműködés és ügyeleti rend

Tájékoztató A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán a koronavírus járványveszély elmúlásáig alkalmazott távműködési (home office) és ügyeleti rendszerről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendeletek által a járványveszély elmúltáig bevezetett

 • a hallgatókra vonatkozó felsőoktatási intézménylátogatási tilalom [41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pont];
 • rendezvény- és gyűlés látogatási tilalom [46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. §]
 • könyvtárlátogatási tilalom [46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 5. §]

teljesítése, valamint a hallgatók, oktatók és adminisztratív alkalmazottak egészségének megóvása érdekében, a nem ártásra törekedve, a következő távműködési (home office), valamint ügyeleti rendet vezetjük be ettől a héttől kezdve A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, beleértve annak valamennyi intézményét és épületét:

1. Főiskolai irodai ügyelet:

 • hétfőtől–péntekig 9–12h között: Fenyvessy Csilla
 • hétfőtől–péntekig 12–16h között, illetve hétvégi távoktatási alkalmak idején szombaton 15–18h között: Bácsi Enikő
 • a főiskolai központi telefonszámok (+36 1 280-6712, illetve +36 1 280-6714) kezelése 9–16h között a fenti rendben történik
 • a főiskolai központi mobiltelefon (+36 70 339-9902) kezelése 9–16h között: Baginé Kerber Szilvia

2. Tanulmányi Osztály és Nemzetközi Iroda:

 • folyamatos elektronikus ügyintézés van, hallgatói személyes ügyintézés nincs
 • Baginé Kerber Szilvia és Balogh Petra tanulmányi ügyintézők távmunkában (illetve a szükséges mértékig az irodában) dolgoznak
 • a korábban kiadott TO-fogadóórák időpontjában hallgatói telefonos ügyintézés lehetséges a +36 70 339-9902-es telefonszámon (Baginé Kerber Szilvia)
 • hétvégi távoktatási alkalmak idején telefonos ügyelet szombaton 15–18h között (Bácsi Enikő)
 • sürgős ügyben hétközben 9–12h között Fenyvessy Csilla, 12–16h között Bácsi Enikő is elérhető a központi telefonszámon (+36 1 280-6712)
 • Némethy András és Győri Péter a távoktatással összefüggő oktatói és munkatársi igények kiszolgálása erejéig, előre egyeztetett időpontban tartózkodik a Főiskolán (szükség esetén Novotny Ákos bevonásával)

3. Intézményvezetés: 

 • Baranyai Ágnes gazdasági igazgató, Szűcs Gabriella könyvtárvezető, Barta Péter főtitkár, Kenéz László oktatási rektorhelyettes és Karsai Gábor rektor távmunkában (illetve a szükséges mértékig az irodában) dolgozik, a korábban kiadott ügyintézési tájékoztatóban megjelölt email-ben és telefonon elérhetőek.

4. Könyvtár:

 • a jogszabályi tilalom miatt a könyvtárlátogatáshoz kötött szolgáltatások (könyvtár látogatása, kutatóterem, olvasótermek használata, helyben olvasás, reprográfia, kiállítások, találkozók, fizikai példányok kölcsönzése, előjegyzés) felfüggesztésre kerülnek, helyettük kizárólag az ezzel kapcsolatosan kiadott könyvtári tájékoztató szerint bővült, személyes könyvtár-látogatáshoz nem kötött, a fentieket helyettesítő szolgáltatások vehetők igénybe
 • a Könyvtár hétköznapokon 13–15h között telefonügyeletet tart: +36 1 347-0689

5. Gondnoki ügyelet:

 • hétfőtől–péntekig 10–12h (Novotny Ákos)
 • egyéb időszakokban, sürgős esetekben a +36 30 384-0068-as számon elérhető

Még egyszer szeretném felhívni mindannyiótok figyelmét, hogy hallgató az épületeinkben nem tartózkodhat, a könyvtár személyes látogatása is jogszabályilag tilos.

A jelen tájékoztatót a járványügyi helyzet alakulásától függően felülvizsgáljuk és a változásokról naprakész tájékoztatást adunk.

Budapest, 2020. március 18.

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás