Főoldal > Támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére a 2018/19 őszi félévre

Támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére a 2018/19 őszi félévre

Pályázati határidő: 2018. május 24.

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Tempus Közalapítvány kiegészítő

támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára,

akik a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A

támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális

ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

Kik pályázhatnak?

 

Az Erasmus+ program 2018/2019-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak

pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő, vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló

személyek, és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi

megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb

betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

 

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

 

 • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a

programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással,

utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

 • Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy

fogyatékossággal összefüggésben.

 • A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a

kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

 

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

 

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos

költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is

felmerülnének. Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a

Magyarországon felmerülő költségeknél, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.

 

A pályázás módja

 

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen

felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.

 

Kötelező mellékletek:

 

 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló

 

Kötelező csatolni a pályázat mellékleteként kezelőorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a

betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket.

Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi

háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.

 

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon kell benyújtani az alábbiak szerint:

 

Papír alapon benyújtandó a küldő intézmény koordinátorának:

 

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
 • a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező

másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)

 

Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának (erasmus@tkbf.hu):

 

 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
 • A kötelező melléklet szkennelt verziója
 •  

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező melléklettel együtt.

 

Pályázati határidő

 

2018. május 24.

 

2018. október 25 – a tavaszi kiutazók esetében

 

A 2018/2019-es tanévben őszi félévre és tavaszi félévre kiutazók 2018. május 24-i határidővel, a tavaszi félévre kiutazók 2018.

október 25-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.

 

A pályázat 2 eredeti példányát személyesen vagy postai úton, elektronikus verzióját pedig e-mailben a küldő felsőoktatási intézmény Nemzetközi Irodájának (fenyvesi.boglarka@tkbf.hu) kell eljuttatni. A pályázat beadási határidő a nyomtatott pályázat beküldésére (a postai bélyegző dátuma szerint), valamint az elektronikus beküldésre egyaránt vonatkozik.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

 

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független

orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás

összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

 

A támogatás összege

 

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati

űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.

 

Csakis olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek

felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni. Az orvosszakértők a bírálat során a pályázó

kórtörténeti összefoglalója alapján a pályázó igényének jogosultságát négy csoportba sorolják: a) indokolatlan, b) enyhe, c)

közepesen súlyos, d) súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum

mekkora összegű támogatást kaphat.

 

 

 

 

 

 

 

Enyhe betegség /fogyatékosság

Közepesen súlyos betegség

/fogyatékosság

Súlyos betegség /fogyatékosság

 

Hallgatók

max. 150 euró/hó

max. 320 euró/hó

max. 500 euró/hó

 

Oktatók, nem oktatói

személyzet

 

max. 20 euró/nap

max. 60 euró/nap

max. 100 euró/nap

 

 

 

 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a

mobilitás során.

 

A támogatás felhasználása, elszámolás

 

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre

használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges,

számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a

támogatott résztvevőknek.

 

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

 

Mellékletek:

 

 • pályázati űrlap

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó