Főoldal > Tájékoztató elvonulásokról, szakmai gyakorlatokról, praxis tárgyakról

Tájékoztató elvonulásokról, szakmai gyakorlatokról, praxis tárgyakról

Kedves Hallgatók,

a távolléti oktatásra történő átállással összefüggésben az alábbi tanulmányi kérdésekben szeretnélek tájékoztatni Benneteket:

I. Több napos órarendi elvonulások  megoldás: későbbre halasztás

A veszélyhelyzet fennállásának idejére eső több napos órarendi elovonulásokat későbbre (a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra) halasztjuk azzal, hogy rektori döntés alapján az esetlegesen nyárra halasztott elvonulások is a 2019/2020. tavaszi félévi teljesítésként kerülnek figyelembevételre.

II. Szakmai gyakorlatok – megoldás: egyéni beszámoló

A mostani rendkívüli helyzet megfelel egy komoly szakmai gyakorlatnak. Ezért a jelen félévi szakmai gyakorlatok igazolásaképpen annyit kérünk csak minden hallgatótól, hogy azt írja majd le egyéni beszámoló formájában, milyen tevékenységet folytatott a rendkívüli helyzet menedzselése során (otthoni gyerekgondozás, idősgondozás, szomszédnak segítés, stb.), ami a szakmai gyakorlat alábbi céljának megfelelt:
“A szakmai gyakorlat célja az, hogy a hallgató a képzés folyamán megismert buddhista alapfogalmakat – mettá (kedvesség, szeretet), upekkhá (kiegyensúlyozottság), khanti (türelem, tolerancia, elfogadás, kitartás), karuna (segítőkészség), nekkhamma (lemondás) – a gyakorlatban, vagyis munkavégzés során, valamint a munkavégzéshez köthető szituációkban és élethelyzetekben is erősítse meg magában, viselkedésében ezek váljanak irányadóvá.” 

III. Praxis tárgyak megoldás: gyakorlatvezetői felelősség, igény esetén TO-támogatással

A praxis tárgyak szervezése, átütemezése a gyakorlatvezetők feladata és felelőssége, ebben központi szervezést a TO nem tud vállalni, de a gyakorlatvezetőket természetesen tudjuk támogatni az eszközeinkkel (Moodle, Google Meet), ha azt külön igénylik. Csak akkor lesz elfogadható a praxis teljesítése, ha a foglalkozást annak vezetője valamilyen formában átszervezi vagy átütemezi (pl. online vagy későbbi tömbösítés formájában), a veszélyhelyzet miatti elmaradás nem lesz elfogadható indok. Az esetlegesen nyárra tolódó praxisokra is érvényes lesz az a rektori döntés, hogy azok a 2019/2020. tavaszi félévi teljesítésként kerülnek figyelembevételre.

Üdvözlettel,
Karsai Gábor
rektor
 

Kapcsolódó

TKBF rektori pályázat 2022.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház, mint fenntartó, a Nemzeti felsőoktatásról szól 2011.évi CCIV. törvény (Nftv) 37.§ (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki az A

Események

VÉRTES 2.0 (évadzáró kirándulás Boldog Csák Móricz emlékére)

Indulás vonattal: Budapest Délipuból 9:55 Érkezés: Oroszlányba 11:08 Túra Vértesszentkeresztre (kb. 10 km) Bencésapátságrom-nézés (kb. 2 óra; belépő 1500 ft, diákjegy: 750 ft) (https://hu.wikipedia.org/…/V%C3%A9rtesszentkereszti_ap…) Visszatúra

Hírek

Új, levelező képzés A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2022 őszén A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.