Főoldal > Szociális támogatás – pályázati felhívás 2018/19 tanév tavaszi félévre

Szociális támogatás – pályázati felhívás 2018/19 tanév tavaszi félévre

ERASMUS szociális támogatás
2018/2019 második félév

A 2. félévre kiutazók számára a pályázati határidő: 2018.10.25.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni. A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitási területen is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

Elsődleges szempontok

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

Másodlagos szempont

 • A hallgató a 105/2015. (VI.23) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.
  A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ program 2018/2019. tanévre tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege
Az Erasmus+ alapösztöndíjon felül
havi 200 euró tanulmányi mobilitás esetén
havi 100 euró szakmai gyakorlati mobilitás esetén

Benyújtandó dokumentumok

 1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap
  Az igénylőlapot kizárológa számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani
  1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
  1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot a
  druhaloczki.eva.dora@tkbf.hu e-mail címre is el kell küldeni
  – A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni:
  Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)ÉÉÉÉHHNN_TKBF_1819
  Példa:
  Toth_Imre_19951231_TKBF_1819
 2. Ha a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.
 3. Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazoltást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap igazolás részét kell kitölteni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.
  Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a Tan Kapuja Buddhista Főiskola végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól (druhaloczki.eva.dora@tkbf.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás