Főoldal > Szociális támogatás – pályázati felhívás 2018/19 tanév őszi félévre

Szociális támogatás – pályázati felhívás 2018/19 tanév őszi félévre

Pályázati határidő: 2018. május 24.

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Tempus Közalapítvány pályázati

lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon

felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2018/2019-es tanévben

Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati

mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

 

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+

programban.

 

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy

esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott

 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesül

 

II. Másodlagos szempont:

 

 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

 

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

 

Kik pályázhatnak?

 

Az Erasmus+ program 2018/2019. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

 

A támogatás összege

 

Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+

alapösztöndíjon felül.

 

A pályázás módja

 

 1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

 

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@tkbf.hu emailcímre is el kell küldeni.

 

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem

szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos

képviselőjével.

 

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni

igazolást.

 

2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó

lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

 

Pályázati határidő

 

A 2018/2019. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

 

2018. május 24.

 

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2018. október 25, amely során csak a

2018/2019. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

 

Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat

eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az

elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

 

További felvilágosítás a Nemzetközi Irodában vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kérhető.

 

Mellékletek:

 

 • igénylőlap

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó