Főoldal > Pályázati felhívás külföldi részképzésre – 2017/18

Pályázati felhívás külföldi részképzésre – 2017/18

A Tempus Közalapítvány (TKA) a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) – projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzés kiegészítő támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15. (illetve Kína esetében 2017. január 15.)

1. A pályázat célja
Magyarországnak számos országgal van kétoldalú nemzetközi – kormányközi vagy tárcaközi – oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása (a továbbiakban „államközi egyezmény”). A pályázat célja, hogy ösztöndíjat biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein (a továbbiakban „célországok”). Az ösztöndíj így egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított ösztöndíj (pl. tandíjmentesség) kiegészítésére.

Ezen tevékenységek során a hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vesznek részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. Lehetőséget adhatnak továbbá kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is.

2. Megpályázható tevékenység
2.1. Célországok és tevékenységek
Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet, melyek jelen pályázati felhívás megjelenésekor a következőek: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Argentin Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Iraki Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Jemeni Köztársaság, Jordán Hásimita Királyság, Kínai Népköztársaság, Kurd Regionális Kormány fennhatósága alatt álló terület, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztin Autonómia, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna és Vietnami Szocialista Köztársaság.

Az ösztöndíjtípus bilaterális jellegéből adóan minden megpályázható célország esetében más-más tudományterületekre lehet pályázni a hatályos államközi egyezmények fényében. Emellett az adott célországban működő és az ösztöndíjprogram működtetéséért felelős külföldi partnerszervezetek (a továbbiakban „külföldi partner”) egyéb kritériumokat is megszabhat (pl. korhatár), így a külföldi partner honlapján is tájékozódni szükséges. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a megpályázható tevékenységeket és kiegészítő információkat (pl. külföldi partner neve és honlapja).

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújtható be pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

2.2. A fogadó felsőoktatási intézmény
Pályázatot benyújtani bármely olyan államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben megvalósítandó részképzésre lehet, amelyet a külföldi partner jóváhagyott.

2.3. Időtartam
A külföldi részképzés minimális időtartama 3 hónap, maximális időtartama pedig 10 és fél hónap lehet, azonban a megpályázható konkrét időkeret mindig az államközi egyezmények függvénye, azaz mindig adott célország felajánlásától függ. A megpályázható időkereteket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.4. Változások a pályázati felhívásban
Az államközi egyezmények hatálya általában három év, azonban megújításukra egymástól eltérő időpontban kerül sor, így vannak olyan megállapodások, amelyek aláírása vagy megújítása jelen pályázati felhívás megjelenése után esedékes. Az államközi tárgyalások során előfordulhatnak változtatások, s így fennáll a lehetősége, hogy az alábbiakban közzétett ösztöndíj lehetőségek nem a meghirdetett formában valósulnak meg.

A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett esetleges változásokat www.tka.hu honlapján közzéteszi. Amennyiben az 1. sz. melléklet az egyes országoknál feltünteti, hogy a munkaterv megújítása folyamatban van, célszerű a pályázat elkészítése előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról.

3. Az elnyerhető támogatás összege
Az ösztöndíj egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított juttatások (pl. tandíjmentesség) kiegészítésére. A külföldi partner által felajánlott juttatásokat, ellátásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A részképzés megvalósításához jelen pályázat során elnyerhető kiegészítő ösztöndíj összege 277 200 Ft/hó. Az ösztöndíjasok ezen felül útiköltség támogatásban részesülnek a 2. sz. mellékletben leírt összegeknek megfelelően.

A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.)

A kiutazás és a támogatások folyósításának feltétele az egyéni támogatási szerződés megkötése (lásd 5.7. pont a szerződéskötésről). Az ösztöndíjas hazatérése után a támogatási szerződésben megjelölt módon köteles elszámolni a számára biztosított ösztöndíjjal.
A Tempus Közalapítvány átalány alapú útiköltség támogatást nyújt a Stipendium Hungaricum országokba vagy területekre irányuló pályázatok esetén. A támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság függvényében változik:
távolság

Utazási átalány
100 – 299 km :18 000 Ft
300 – 399 km :25 000 Ft
400 – 499 km :30 000 Ft
500 – 699 km :45 000 Ft
700 – 999 km :55 000 Ft
1000 – 1299 km :65 000 Ft
1300 – 1499 km :75 000 Ft
1500 – 1 999 km :90 000 Ft
2 000 – 2 999 km :110 000 Ft
3 000 – 3 999 km :160 000 Ft
4 000 – 7 999 km :246 000 Ft
8 000 – 19 999 km :330 000 Ft

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Bármely államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén beiratkozott, nappali tagozatú képzésben részvevő hallgatója nyújthat be pályázatot, aki

  • a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) a magyarországi küldő felsőoktatási intézményében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (doktorjelöltekre ez nem vonatkozik);
  • legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik a pályázat benyújtásakor;
  • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori szinten nem előfeltétel);
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú hallgatók, akik magyar miniszteri ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Az államközi egyezmények keretében Stipendium Hungaricum partnerek irányába megvalósuló külföldi részképzésre a Campus Mundi program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy pályázó az adott képzési ciklusban csak egyszer (alap-, mester- és doktori képzés során 1-1-1 alkalommal) tud támogatást elnyerni. Ebbe beleértendő a 2016/2017-es tanévre meghirdetett államközi ösztöndíjakhoz igényelhető Campus Mundi kiegészítő támogatás is. Felhívjuk a figyelmet, hogy államközi ösztöndíjas státuszban, de a Tempus Közalapítvány által biztosított Campus Mundi kiegészítő támogatás nélkül azonban lehetséges az újbóli kiutazás.

5. A pályázás menete

5.1 Folyamatábra

Lásd a csatolt pályázati felhívás 5. oldalán!

A folyamatábrában szereplő dátumok tájékoztató jellegűek, a pontos időkeretek az egyes célországok esetében eltérőek lehetnek.

5.2. A pályázat benyújtása
Pályázatot a www.scholarship.hu honlapon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges melléklet csatolásával lehet beadni.

Az on-line pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell, majd kitölteni a felület önéletrajz űrlapját és csatolni a szükséges dokumentumokat (lásd: 5.4 pont). Amennyiben már korábban pályázott az online pályázati felületen, nem kell ismét regisztrálni, csak be kell lépni a felületre a korábbi jelszóval és felhasználó névvel. A regisztrációhoz használt felhasználónevet és jelszót őrizze meg, mert az ösztöndíjasoknak a későbbiekben szüksége lesz rá.

Az adott tanévben a Tempus Közalapítvány kezelésében lévő, államközi megállapodások keretében megvalósuló ösztöndíjakra – beleértve az Államközi Ösztöndíjprogramot – legfeljebb két pályázat adható be és a pályázónak a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a fontossági sorrendet. (Azonban a prioritásokat nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni.)

5.3. Beadási határidők
A pályázat benyújtásának határideje 2017. február 15. (illetve Kína esetében 2017. január 15.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy – mivel a külföldi partnerek máshogy ütemezett folyamatok alapján dolgoznak – az ettől korábbi beadási határidők az 1. sz. mellékletben vannak feltüntetve. Jelen pályázat meghirdetésének idején Argentína és a Kínai Népköztársaság esetén érvényesül előrehozott beadási határidő.

Határidőn túl hiánypótlásra nincs mód! A határidő lejárta után az online pályázati rendszer lezár, és nem lehet a jelentkezést folytatni. A hiányos, formai hibás pályázatokat a Tempus Közalapítvány automatikusan elutasítja.

5.4. Benyújtandó dokumentumok
Minden pályázónak hiánytalanul ki kell tölteni az online rendszerben kért adatokat (pl. önéletrajzi adatok). Emellett minden pályázóknak be kell nyújtania egy, a pályázat eredetiségéről és adatvédelemről szóló aláírt nyilatkozatot („TKA pályázati adatlap”). A nyilatkozati adatlap kizárólag az online rendszerből nyomtatható, s aláírás után visszatölthető a pályázat véglegesítése és elküldése előtt. A nyomtatványt a rendszer tölti ki automatikusan a pályázó által bevitt adatok alapján. A nyilatkozat feltöltésének elmaradása formai hibát jelent, így ilyen esetben a pályázat elutasításra kerül.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat kell két nyelven; magyarul és idegen nyelven (angolul vagy a fogadó ország hivatalos nyelvén) benyújtani az online rendszerben.

Részletesebben lásd a csatolt pályázati dokumentum 6. oldalán!

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon dokumentumok esetén, ahol az online rendszerben nem áll rendelkezésre külön sor, az „Egyéb dokumentumok” sorban tudják feltölteni a dokumentumot.

5.5. Pályázatok bírálata
A benyújtott pályázatok feldolgozását, formai és szakmai bírálatát, valamint rangsorolását a Tempus Közalapítvány végzi. Az értékelés során a pályázatokat pontozásos rendszerben értékelik; mérlegelik a pályázó szakmai hátterét, felkészültségét és előmenetelét, a motivációs levél/munkaterv minőségét és megalapozottságát, a szakmai ajánlás(oka)t, a nyelvismeretét, és a pályázat összhatását.

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról, és a pályázók státuszáról (támogatott/várólistás/elutasított). A várólistás hallgatók az ösztöndíjas hallgatók visszalépése esetén kaphatnak támogatott státuszt; erről az érintett pályázókat külön értesítjük. A döntés várható időpontja a megpályázott tevékenység beadási határidejétől számítva legfeljebb 2 hónap. A pályázati eredményeket a Tempus Közalapítvány www.tka.hu honlapján közzéteszi, és a pályázókat elektronikus úton hivatalosan is értesíti. A Kuratórium döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

5.6. Jelölési rendszer
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tempus Közalapítvány mellett a legtöbb célország esetében a külföldi partnerhez is be kell nyújtani a jelentkezést. Ilyen esetben a külföldi partnerek dolgozhatnak külön beadási határidőkkel, és megszabhatják, hogy még milyen pályázati dokumentumokat kérnek be a jelentkezőktől. Minden ilyen célország esetében a Tempus Közalapítványon keresztül jutnak el a partnerek által kért pályázati dokumentumok, melyeket csak a Tempus Közalapítvány által érdemesnek ítélt pályázóktól kérünk be. Az 1. sz. melléklet tartalmazza, hogy mely országok esetében kell várhatóan a külföldi partnerhez is külön pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíjtípus bilaterális jellegéből adódóan a Tempus Közalapítvány a külföldi partner számára jelöli az általa sikeresnek ítélt pályázatokat. Az ösztöndíjas utak megvalósítására kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a külföldi partner visszaigazolja a jelölt pályázó fogadását.

A legtöbb célország esetében a jelöléssel egy időben történik a külföldi partner által kért dokumentumok továbbítása a partner felé. A partner dönthet úgy, hogy papír alapon kéri be a dokumentációt, így javasoljuk, hogy az elektronikus úton benyújtott pályázati anyagának papír alapú változatát gondosan, lehetőleg több példányban őrizze meg.

A külföldi partner visszajelzése alapján a pályázókat értesíti a Tempus Közalapítvány a végleges pályázati eredményről. A Tempus Közalapítvány által támogatott státuszúnak ítélt, és egyben a külföldi partner által jóváhagyott pályázók ösztöndíjasnak tekinthetőek és megkezdhetik kiutazásuk szervezését.

5.7. Szerződéskötés és ösztöndíj
Az ösztöndíjas hallgatókkal a Tempus Közalapítvány egyéni támogatási szerződést köt. Az elnyert ösztöndíj a szerződéskötés hatályba lépését követően, a szerződésben taglalt folyamatoknak megfelelően kerül átutalásara. Az elnyert támogatás utalására legkorábban a kiutazást megelőző 1 hónappal kerülhet sor.

Az ösztöndíjas kötelezettségeit és az elszámolásra és beszámolásra vonatkozó információkat az egyéni támogatási szerződés szabályozza. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszony igazolással kell igazolnia, hogy az elnyert ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív jogviszonnyal rendelkezik a magyarországi küldő felsőoktatási intézményében.

Az ösztöndíj nem vonható összes olyan Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal és Európai Uniós ösztöndíjjal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén az egyéni támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

A pályázati határidő előtt már megkezdett tevékenységre visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

6. Az ösztöndíj, mint jövedelem
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény, az ösztöndíj adómentes jövedelemnek minősül.

7. Kiegészítő információk
A mobilitással kapcsolatos külföldi részvétel esetleges vízumügyeit, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes biztosítási ügyeket, illetve munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.
Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:

  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
  • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
  • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
  • akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették;

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát a Tempus Közalapítvány kezelje.

A jelentkezők pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A felhívás és a mellékletek a 2016. október 7-i állapotot tartalmazza, változások elképzelhetőek (lásd: 2.4. pont)!

Bővebb információ és a pályázat benyújtásával kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail címen vagy a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

Események

Csadó Attila és a madárkák koncert A Tan Kapuján

2024. április 19-én igazán különleges eseménynek ad otthont Főiskolánk. Két volt hallgatónk (Csadó Attila és Sántik Zsuzsanna) is fellép a Szertartásteremben, ahol a Csadó Attila és a madárkák zenekar ad izgalmasnak ígérkező koncertet. 

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó