Főoldal > Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2020/21. tanévre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2020/21. tanévre

Frissítve

  • 2020.06.24. – Féléven kívüli elvonulás értelmezése

Kedves Hallgatók!

A 2020/21. tanévre kiírásra került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

A csatolt fájlban találjátok a részletes kiírást és a pályázati adatlapot. Kérjük, hogy a pályázat összeállításakor legyetek figyelemmel a pontozólapon találtakra.

A pályázati folyamatot 2020-ban az alábbi határidőkkel bonyolítjuk:

2020. június 29. (hétfő) 12.00 h – pályázatok leadása (to@tkbf.hu e-mail címen, elektronikusan)
2020. június 29. (hétfő) 17.00 h – HÜB döntés a rangsorolásról*
2020. július 3. (péntek) 24:00 h – elektronikus szenátusi döntés
2020. július 6. (hétfő)  döntés közzététele a honlapon, pályázók értesítése e-mailen is
2020. július 7. (kedd) – július 22. (szerda) fellebbezések benyújtása (NEPTUN-on keresztül)
2020. július 31. (péntek) bezárólag: fellebbezések elbírálása és a döntések kiadmányozása a NEPTUN-on keresztül
2020. augusztus 1-ig (szombat) felterjesztés az ITM-nek.

Megjegyzések:

* a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság feladatait a HÜB látja el;

Az ösztöndíjról rendelkező 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 2019. június 1-jétől hatályos módosítása a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj szabályozását is érinti a következők szerint:

  • a 24. § (5) bekezdése értelmében az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható;
  • a (6) bekezdés szerint amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható;
  • a 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen (nemzeti felsőoktatási ösztöndíj) az alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet;

a fentiekkel összhangban az Nftv. 59. § (2) bekezdése, amely szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, hatályát vesztette

A Korm. rendelet módosítása szerint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat valamennyi hallgató számára folyósítani kell, aki alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt (hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), és hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti – a módosítás megszünteti a miniszter által adományozott ösztöndíj folyósítására vonatkozó korlátozásokat.

A hallgató által felvett, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt elvonulások a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj normál tanulmányi átlagának számításakor kitűnően teljesítettként kerülnek figyelembe vételre, a pályázat benyújtásához nem kell bevárni a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültség alatti működési szabályokról szóló 6/2020. (06.18.) számú rektori utasítás 3.) pontja alapján augusztus hónapban történő pótlásukat.

A pályázás feltételei nem változtak, a pályázat benyújtására jogosultak a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók abban az intézményben, amelyben a pályázás időszakában hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó