Főoldal > Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2019/20. tanévre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2019/20. tanévre

Kedves Hallgatók!

A 2019/20. tanévre kiírásra került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

A csatolt fájlban találjátok a részletes kiírást és a pályázati adatlapot. Kérjük, hogy a pályázat összeállításakor legyetek figyelemmel a pontozólapon találtakra.

A pályázati folyamatot az alábbi határidőkkel bonyolítjuk:

2019. június 26. (szerda) 14.00 h – pályázatok leadása (papír alapon a TO-n)
2019. június 26. (szerda) 17.00 h – HÜB döntés a rangsorolásról*
2019. június 27. (csütörtök) 14.30 h – szenátusi döntés**
2019. június 28. (péntek)  döntés közzététele a honlapon, pályázók értesítése e-mailen is
2019. június 28- július 15. (hétfő) *** fellebbezések benyújtása (NEPTUN-on keresztül)
2019. július 31. (szerda) bezárólag: fellebbezések elbírálása és a döntések kiadmányozása a NEPTUN-on keresztül
2019. augusztus 1. (csütörtök) felterjesztés az EMMI-nek.

Megjegyzések:

* a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság feladatait a HÜB látja el;
** a Szenátus felé az előterjesztő formálisan az oktatási rektorhelyettes, de HÜB elnökként a tanulmányi igazgatónak kell majd ismertetnie a rangsorolást
*** 2019. július 13. (szombat), ezért a következő munkanap..

Frissítés (2019.05.30)

Az ösztöndíjról rendelkező 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 2019. június 1-jétől hatályos módosítása a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj szabályozását is érinti a következők szerint:

  • a 24. § (5) bekezdése értelmében az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható;
  • a (6) bekezdés szerint amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható;
  • a 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen (nemzeti felsőoktatási ösztöndíj) az alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet;

a fentiekkel összhangban az Nftv. 59. § (2) bekezdése, amely szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, hatályát vesztette

A Korm. rendelet módosítása szerint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat valamennyi hallgató számára folyósítani kell, aki alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt (hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), és hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti – a módosítás megszünteti a miniszter által adományozott ösztöndíj folyósítására vonatkozó korlátozásokat.

A pályázás feltételei nem változtak, a pályázat benyújtására jogosultak a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók abban az intézményben, amelyben a pályázás időszakában hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázati kiírás

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó