Főoldal > Kivételes nyelvvizsga kedvezmények a 2020. évi felvételi eljárásban

Kivételes nyelvvizsga kedvezmények a 2020. évi felvételi eljárásban

Kedves Érdeklődők! Kedves Jelentkezők! Kedves Hallgatók!

Ebben a tájékoztatóban a 2020. évi felvételi eljárás (alapképzés és mesterképzés) nyelvvizsgával kapcsolatos kérdéseiben adunk tájékoztatást.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján, ha a nyelvvizsgát a vizsgázó megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről köteles kiállítani.

A részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány, amennyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg (például az írásbelit már letette októberben, de a szóbeli vizsgájára csak áprilisban került volna sor), a 2020. évi felvételi eljárásokban az alábbi módon kerül figyelembe vételre:

  • a komplex nyelvvizsgával egyező többletpontra jogosít (alapképzésben: felsőfokú 33 pont, középfokú 23 pont; mesterképzésben: felsőfokú 23 pont, középfokú 13 pont);
  • a legalább középfokú (B2) szintű, angol részvizsga a mesterképzés bemeneti nyelvvizsga feltételének teljesítéseként kerül elfogadásra, azzal a feltétellel, hogy a hiányzó nyelvvizsga részt legkésőbb a mesterképzés befejezésekor, a diplomamunka leadásával egyidejűleg a vonatkozó nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával igazolni kell.  

Amennyiben a jelentkező már letette a nyelvvizsgát, de a bizonyítványt a felvételi napjáig (2020. május 20.) amiatt nem tudja csatolni, mivel azt a nyelvvizsgaközpont nem állította ki (a nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítása általában 60 nap), a felvételi eljárásban – a bizonyítvány helyett – a nyelvvizsga-központ által kiadott igazolással is igazolhatja a többletpontra való jogosultságát, illetve a bemeneti nyelvvizsga feltétel teljesítését.

Amennyiben a Magyar Kormány a mesterképzés bemeneti követelménye tekintetében további kedvezményt biztosít, a jelen tájékoztatást annak megfelelően módosítani fogjuk.

Sikeres felvételit kívánunk!

Üdvözlettel,

Karsai Gábor 
rektor

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó