Főoldal > Kivételes nyelvvizsga kedvezmények a 2020. évi felvételi eljárásban

Kivételes nyelvvizsga kedvezmények a 2020. évi felvételi eljárásban

Kedves Érdeklődők! Kedves Jelentkezők! Kedves Hallgatók!

Ebben a tájékoztatóban a 2020. évi felvételi eljárás (alapképzés és mesterképzés) nyelvvizsgával kapcsolatos kérdéseiben adunk tájékoztatást.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján, ha a nyelvvizsgát a vizsgázó megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről köteles kiállítani.

A részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány, amennyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg (például az írásbelit már letette októberben, de a szóbeli vizsgájára csak áprilisban került volna sor), a 2020. évi felvételi eljárásokban az alábbi módon kerül figyelembe vételre:

  • a komplex nyelvvizsgával egyező többletpontra jogosít (alapképzésben: felsőfokú 33 pont, középfokú 23 pont; mesterképzésben: felsőfokú 23 pont, középfokú 13 pont);
  • a legalább középfokú (B2) szintű, angol részvizsga a mesterképzés bemeneti nyelvvizsga feltételének teljesítéseként kerül elfogadásra, azzal a feltétellel, hogy a hiányzó nyelvvizsga részt legkésőbb a mesterképzés befejezésekor, a diplomamunka leadásával egyidejűleg a vonatkozó nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával igazolni kell.  

Amennyiben a jelentkező már letette a nyelvvizsgát, de a bizonyítványt a felvételi napjáig (2020. május 20.) amiatt nem tudja csatolni, mivel azt a nyelvvizsgaközpont nem állította ki (a nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítása általában 60 nap), a felvételi eljárásban – a bizonyítvány helyett – a nyelvvizsga-központ által kiadott igazolással is igazolhatja a többletpontra való jogosultságát, illetve a bemeneti nyelvvizsga feltétel teljesítését.

Amennyiben a Magyar Kormány a mesterképzés bemeneti követelménye tekintetében további kedvezményt biztosít, a jelen tájékoztatást annak megfelelően módosítani fogjuk.

Sikeres felvételit kívánunk!

Üdvözlettel,

Karsai Gábor 
rektor

Kapcsolódó

TKBF rektori pályázat 2022.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház, mint fenntartó, a Nemzeti felsőoktatásról szól 2011.évi CCIV. törvény (Nftv) 37.§ (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki az A

Események

VÉRTES 2.0 (évadzáró kirándulás Boldog Csák Móricz emlékére)

Indulás vonattal: Budapest Délipuból 9:55 Érkezés: Oroszlányba 11:08 Túra Vértesszentkeresztre (kb. 10 km) Bencésapátságrom-nézés (kb. 2 óra; belépő 1500 ft, diákjegy: 750 ft) (https://hu.wikipedia.org/…/V%C3%A9rtesszentkereszti_ap…) Visszatúra

Hírek

Új, levelező képzés A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2022 őszén A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.