Főoldal > Intézkedések a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában

Intézkedések a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában

Tisztelt Koordinátorok! Tisztelt Kollégák!

Hivatkozással a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 10§-ban foglalt rendelkezésre, az Innovációs és Technológia Minisztérium – figyelemmel az érintett programok hosszútávú működtetésére is – a tegnapi napon az alábbi átmeneti intézkedések megtételére kérte a Tempus Közalapítványt a járványügyi veszélyhelyzet időtartamára.

Intézkedések az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket.
  • A TKA azt javasolja, hogy az esetleges korábbi hazatérések kapcsán törekedjen a küldő egyetem rugalmasságra, adjon lehetőséget a vizsgák és kreditek megszerzésére egyéni tanrend és eljárások alapján, beszámítva mindazt, amit eddig részlegesen külföldi teljesítettek a hallgatók.

Pénzügyi szempontból, amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik a február 25-én e-mailen küldött eljárásrend szerint elszámolhatóak.

  • Azoknak a külföldi pályázóknak, akik még nem tartózkodnak Magyarországon, az országba történő beutazása azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül.
  • A már Magyarországon tartózkodó támogatott személyek folytathatják megkezdett tanulmányi, oktatási vagy kutatási programjaikat, de a veszélyhelyzet időtartama alatt nem utazhatnak külföldi országba.
  • Esetleges halaszthatatlan külföldi utazási terveiket jelentsék és egyeztessék a küldő intézménnyel és a támogató szervezettel az utazás előtt legalább 5 nappal.
  • Ha az ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tartózkodó támogatott személy egyéni körülményeire való tekintettel a veszélyhelyzet alatt elhagyni kényszerül az országot, kapjon részletes tájékoztatást a visszautazás feltételeiről, a beutazási feltételek esetleges változásait is beleértve.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

TKA (2020.03.16.)

Kapcsolódó

TKBF rektori pályázat 2022.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház, mint fenntartó, a Nemzeti felsőoktatásról szól 2011.évi CCIV. törvény (Nftv) 37.§ (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki az A

Események

VÉRTES 2.0 (évadzáró kirándulás Boldog Csák Móricz emlékére)

Indulás vonattal: Budapest Délipuból 9:55 Érkezés: Oroszlányba 11:08 Túra Vértesszentkeresztre (kb. 10 km) Bencésapátságrom-nézés (kb. 2 óra; belépő 1500 ft, diákjegy: 750 ft) (https://hu.wikipedia.org/…/V%C3%A9rtesszentkereszti_ap…) Visszatúra

Hírek

Új, levelező képzés A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2022 őszén A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.