Főoldal > HK Választás!

HK Választás!

Kedves Hallgatók!

A Választás újra ki lett írva az alábbiak szerint: 
A programok leadási határideje: 2014. május 09., péntek, 12:00*.
Szavazás: 2014.05.12 (hétfő) – 05.19 (péntek)

Ezúton meghirdetem az idei HK választást, kérek minden érintettet, olvassa el az alábbi sorokat figyelmesen!

A szavazás egyszerre három listán történik majd. A szavazólapokon külön listán lehet szavazni az elnök, a hallgatói képviselők és az esetleges további szenátusi tagok személyére.

A hallgatók maguk döntik el, hogy melyik tisztségre jelölik magukat.

A választás két részből áll. Az első hét a jelöltállítás időszaka, melynek során a HK tag- és elnökjelöltek leadják a programjaikat, és az elnökök aláírást gyűjtenek. Az aláírásgyűjtést csak a program kihirdetése után lehet megkezdeni. A második héten a jelöltekre lehet szavazni. Az első időszak 7 napon át, a második időszak pedig 5 tanítási napon keresztül tart azzal, hogy a szavazás addig meghosszabbítható, ameddig a szavazatok száma az érvényességi küszöböt átlépi, de legfeljebb öt munkanappal. A meghosszabbított szavazás azon a napon 16.00-kor ér véget, amikor az érvényességi küszöb átlépésre került. Ha ez nem történik meg, akkor az ötödik munkanapon. A megválasztott képviselők mandátuma 2014. június 1-től 2015. május 31-ig tart. (Bár a programokat el lehet juttatni a választási bizottság tagjaihoz április 30. után is, mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy május 1-től 4-ig tanítási szünet van!)

A HK elnökét, valamint képviselőit a hallgatók közvetlenül, titkosan választják meg. Ennek során minden hallgató választható, illetve választó.

A választás akkor érvényes, ha

1. azon a választásra jogosult hallgatók legalább 20%-a részt vesz és
2. a nappali tagozatos hallgatók legalább 25%-a szavaz.

(Lásd bővebben: HK Alapszabály 12. § (1) h.) és Nftv. 60. § (1) b.))

A választáson az szavazhat, aki a választásra jogosultak névjegyzékében szerepel – aktív hallgatója az iskolának. A szavazás előtt megállapítják a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A Választási Bizottság a szavazás első napján az urnát az első szavazó – aki nem lehet a Választási Bizottság tagja – jelenlétében zárja le és erről jegyzőkönyvet készít. A Választási Bizottság az urnák állapotát minden szavazási napon az első választásra jogosult – aki nem lehet a Választási Bizottság tagja – jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálatról sértetlenségi jegyzőkönyv készül.

A HK elnök választási rendje:

a) A HK elnököt a választók közvetlenül, a programjával együtt választják.

b) Minden választójogosult hallgató jelölheti magát elnöknek szakmai-közéleti vállalásairól rövid programot közzétéve a levelezőlistán illetve a HK faliújságon, és le is adva azt nyomtatott formában a Választási Bizottságnál a jelöltállítás. Nem érvényes a nem választójogosult hallgató által leadott jelölés és az a jelölés, amely írásbeli programot nem tartalmaz.

c) A HK elnökjelöltséghez a programon túl minimálisan 15 hallgató írásos támogatása szükséges. Egy hallgató csak egy személyt támogathat.

d) A legtöbb szavazatot megszerző hallgató a Hallgatói Képviselet elnöke. Szavazategyenlőség esetén az a hallgató tekinthető elnöknek, akit jelöltsége során több hallgató támogatott írásban.

e) A HK elnöke egyben a Főiskola szenátusának tagjai is.

A HK listás képviselő választás rendje:

a) Minden választójogosult hallgató jelölheti magát képviselőnek szakmai-közéleti vállalásairól rövid programot közzétéve a megfelelő levelezőlistákon illetve a hirdetőtáblán, és le is adva azt nyomtatott formában a Választási Bizottságnál. Nem érvényes a nem választójogosult hallgató által leadott jelölés és az a jelölés, amely írásbeli programot nem tartalmaz. A szavazólapon a jelölteket ABC sorrendben egymás alatt kell feltüntetni.

b) A legtöbb szavazatot szerzett elnök-jelöltön túl, hallgatói képviselőnek a listán legtöbb érvényes szavazatot szerző hat hallgatót kell tekinteni. Szavazategyenlőség esetén a mandátum megszerzésére új választást kell kiírni.

c) A választási eredmények alapján az elnökön túl a hallgatói képviselők is egyúttal a szenátus tagjai, az SZMSZ szerinti hallgatók szenátusi delegáltjai maximális létszámának erejéig.

A HK által delegált további szenátusi tagok megválasztásának rendje:

a) A jelöltek dönthetnek úgy, hogy csak szenátusi tagnak jelölik magukat, ekkor nem kell programot benyújtaniuk. Ők csak abban az esetben szereznek szenátusi tagságot, ha a választáson minimálisan a nappalis hallgatók 25%-a szavazott.

b) Az így megválasztott szenátusi tagok nem tagjai a Hallgatói Képviseletnek, csak a Szenátusnak.

c) A listán a HK tagokon felül annyi jelölt lesz a szenátus tagja amennyi még szükséges az SZMSZ szerinti hallgatók szenátusi delegáltjai maximális létszámának eléréséhez. A sorrend megállapítása a képviselőválasztásnál leírtak szerint történik.

Időszakok:

Jelöltállítás ideje: 2014. április 28 – május 4.  (Bár a programokat el lehet juttatni a választási bizottság tagjaihoz április 30. után is, mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy május 1-től 4-ig tanítási szünet van)

Szavazás: 2014. május 5 – 9.

A szavazás legfeljebb öt munkanappal meghosszabbítható (lásd fentebb).

Szavazni minden nap 8.00 és 16.00 között lehet a Titkárságon.

A Választási Bizottság tagjai:

Bürger Vera
Durucskó Zoltán
Erdődi Richárd
Harlam Bálint
Molnár Regina

A leendő jelölteket kérem, hogy megfontoltan, kellő mérlegelés után döntsenek arról, hogy milyen formában is jelöltetik magukat. A hatékony HK munka elengedhetetlen feltétele, hogy minden leendő képviselő jól ismerje feladatát és működésének kereteit, azaz legalább a főiskolai szabályzatok közül a TKBF SZMSZ szövegét, a HÖK Alapszabályt, a HJTSZ-t és a TVSZ-t. Ezeket érdemes még a fenti döntés meghozatala előtt átolvasni, megismerni (a tkbf.hu oldalról mind letölthető). Valamint ismerni szükséges a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt. Ezek nélkül érdemi HK munka nem végezhető.

Olyan képviselők és különösen olyan HK elnök támogatása mellett döntsetek, akikről biztosan tudjátok, hogy képes a főiskola vezetésével partnerként együttműködni. Végül minden hallgatót kérek, hogy vegyen részt a választáson és szavazatával segítse elő, hogy a 2014/15-ös tanévben egy, az eddigieknél erősebb és hatékonyabb működésre képes Hallgatói Képviselet álljon fel!

Budapest, 2014. április 27.

Kessler Csongor Antal
HK elnök

Kapcsolódó

Események

VÉRTES 2.0 (évadzáró kirándulás Boldog Csák Móricz emlékére)

Indulás vonattal: Budapest Délipuból 9:55 Érkezés: Oroszlányba 11:08 Túra Vértesszentkeresztre (kb. 10 km) Bencésapátságrom-nézés (kb. 2 óra; belépő 1500 ft, diákjegy: 750 ft) (https://hu.wikipedia.org/…/V%C3%A9rtesszentkereszti_ap…) Visszatúra

Hírek

Új, levelező képzés A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2022 őszén A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.