Főoldal > HK Választás!

HK Választás!

Kedves Hallgatók!

A Választás újra ki lett írva az alábbiak szerint: 
A programok leadási határideje: 2014. május 09., péntek, 12:00*.
Szavazás: 2014.05.12 (hétfő) – 05.19 (péntek)

Ezúton meghirdetem az idei HK választást, kérek minden érintettet, olvassa el az alábbi sorokat figyelmesen!

A szavazás egyszerre három listán történik majd. A szavazólapokon külön listán lehet szavazni az elnök, a hallgatói képviselők és az esetleges további szenátusi tagok személyére.

A hallgatók maguk döntik el, hogy melyik tisztségre jelölik magukat.

A választás két részből áll. Az első hét a jelöltállítás időszaka, melynek során a HK tag- és elnökjelöltek leadják a programjaikat, és az elnökök aláírást gyűjtenek. Az aláírásgyűjtést csak a program kihirdetése után lehet megkezdeni. A második héten a jelöltekre lehet szavazni. Az első időszak 7 napon át, a második időszak pedig 5 tanítási napon keresztül tart azzal, hogy a szavazás addig meghosszabbítható, ameddig a szavazatok száma az érvényességi küszöböt átlépi, de legfeljebb öt munkanappal. A meghosszabbított szavazás azon a napon 16.00-kor ér véget, amikor az érvényességi küszöb átlépésre került. Ha ez nem történik meg, akkor az ötödik munkanapon. A megválasztott képviselők mandátuma 2014. június 1-től 2015. május 31-ig tart. (Bár a programokat el lehet juttatni a választási bizottság tagjaihoz április 30. után is, mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy május 1-től 4-ig tanítási szünet van!)

A HK elnökét, valamint képviselőit a hallgatók közvetlenül, titkosan választják meg. Ennek során minden hallgató választható, illetve választó.

A választás akkor érvényes, ha

1. azon a választásra jogosult hallgatók legalább 20%-a részt vesz és
2. a nappali tagozatos hallgatók legalább 25%-a szavaz.

(Lásd bővebben: HK Alapszabály 12. § (1) h.) és Nftv. 60. § (1) b.))

A választáson az szavazhat, aki a választásra jogosultak névjegyzékében szerepel – aktív hallgatója az iskolának. A szavazás előtt megállapítják a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A Választási Bizottság a szavazás első napján az urnát az első szavazó – aki nem lehet a Választási Bizottság tagja – jelenlétében zárja le és erről jegyzőkönyvet készít. A Választási Bizottság az urnák állapotát minden szavazási napon az első választásra jogosult – aki nem lehet a Választási Bizottság tagja – jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálatról sértetlenségi jegyzőkönyv készül.

A HK elnök választási rendje:

a) A HK elnököt a választók közvetlenül, a programjával együtt választják.

b) Minden választójogosult hallgató jelölheti magát elnöknek szakmai-közéleti vállalásairól rövid programot közzétéve a levelezőlistán illetve a HK faliújságon, és le is adva azt nyomtatott formában a Választási Bizottságnál a jelöltállítás. Nem érvényes a nem választójogosult hallgató által leadott jelölés és az a jelölés, amely írásbeli programot nem tartalmaz.

c) A HK elnökjelöltséghez a programon túl minimálisan 15 hallgató írásos támogatása szükséges. Egy hallgató csak egy személyt támogathat.

d) A legtöbb szavazatot megszerző hallgató a Hallgatói Képviselet elnöke. Szavazategyenlőség esetén az a hallgató tekinthető elnöknek, akit jelöltsége során több hallgató támogatott írásban.

e) A HK elnöke egyben a Főiskola szenátusának tagjai is.

A HK listás képviselő választás rendje:

a) Minden választójogosult hallgató jelölheti magát képviselőnek szakmai-közéleti vállalásairól rövid programot közzétéve a megfelelő levelezőlistákon illetve a hirdetőtáblán, és le is adva azt nyomtatott formában a Választási Bizottságnál. Nem érvényes a nem választójogosult hallgató által leadott jelölés és az a jelölés, amely írásbeli programot nem tartalmaz. A szavazólapon a jelölteket ABC sorrendben egymás alatt kell feltüntetni.

b) A legtöbb szavazatot szerzett elnök-jelöltön túl, hallgatói képviselőnek a listán legtöbb érvényes szavazatot szerző hat hallgatót kell tekinteni. Szavazategyenlőség esetén a mandátum megszerzésére új választást kell kiírni.

c) A választási eredmények alapján az elnökön túl a hallgatói képviselők is egyúttal a szenátus tagjai, az SZMSZ szerinti hallgatók szenátusi delegáltjai maximális létszámának erejéig.

A HK által delegált további szenátusi tagok megválasztásának rendje:

a) A jelöltek dönthetnek úgy, hogy csak szenátusi tagnak jelölik magukat, ekkor nem kell programot benyújtaniuk. Ők csak abban az esetben szereznek szenátusi tagságot, ha a választáson minimálisan a nappalis hallgatók 25%-a szavazott.

b) Az így megválasztott szenátusi tagok nem tagjai a Hallgatói Képviseletnek, csak a Szenátusnak.

c) A listán a HK tagokon felül annyi jelölt lesz a szenátus tagja amennyi még szükséges az SZMSZ szerinti hallgatók szenátusi delegáltjai maximális létszámának eléréséhez. A sorrend megállapítása a képviselőválasztásnál leírtak szerint történik.

Időszakok:

Jelöltállítás ideje: 2014. április 28 – május 4.  (Bár a programokat el lehet juttatni a választási bizottság tagjaihoz április 30. után is, mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy május 1-től 4-ig tanítási szünet van)

Szavazás: 2014. május 5 – 9.

A szavazás legfeljebb öt munkanappal meghosszabbítható (lásd fentebb).

Szavazni minden nap 8.00 és 16.00 között lehet a Titkárságon.

A Választási Bizottság tagjai:

Bürger Vera
Durucskó Zoltán
Erdődi Richárd
Harlam Bálint
Molnár Regina

A leendő jelölteket kérem, hogy megfontoltan, kellő mérlegelés után döntsenek arról, hogy milyen formában is jelöltetik magukat. A hatékony HK munka elengedhetetlen feltétele, hogy minden leendő képviselő jól ismerje feladatát és működésének kereteit, azaz legalább a főiskolai szabályzatok közül a TKBF SZMSZ szövegét, a HÖK Alapszabályt, a HJTSZ-t és a TVSZ-t. Ezeket érdemes még a fenti döntés meghozatala előtt átolvasni, megismerni (a tkbf.hu oldalról mind letölthető). Valamint ismerni szükséges a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt. Ezek nélkül érdemi HK munka nem végezhető.

Olyan képviselők és különösen olyan HK elnök támogatása mellett döntsetek, akikről biztosan tudjátok, hogy képes a főiskola vezetésével partnerként együttműködni. Végül minden hallgatót kérek, hogy vegyen részt a választáson és szavazatával segítse elő, hogy a 2014/15-ös tanévben egy, az eddigieknél erősebb és hatékonyabb működésre képes Hallgatói Képviselet álljon fel!

Budapest, 2014. április 27.

Kessler Csongor Antal
HK elnök

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó