Főoldal > Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás

Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás

A Főiskola az „EFOP-3.4.3-16-2016-00024 „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” c. projekt keretein belül belső ösztöndíj pályázatot hirdet meg (Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja). A támogatás első szemeszterében a szorgalmi időszak hónapjaiban havonta 10.000,- Ft azaz tízezer forint, a következő szemeszterekben havonta 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint. Pályázhatnak mindazok a hallgatók, akik megfelelnek a pályázatban megjelölt célcsoport feltételeinek (lakóhely a hátrányos helyzetű térségben, hátrányos helyzet [Nftv. 108. § 10. pont], készséghiány [Nftvhr. 62. § (2)-(7) bek.], fogyatékkal élés [Nftv. 108. § 6. pont] ) megfelelnek, illetve részt vettek vagy vesznek a pályázat keretein belül meghirdetett felzárkóztató és/vagy angol nyelvi oktatáson, A pályázat a Diákinfó levelezőlistán és a Tanulmányi Osztály honlapján (https://to.tkbf.hu/) és hirdetőtábláján keresztül kerül meghirdetésre. Pályázat elektronikus levélben vagy papír alapon beadható közvetlenül  a szakmai vezetőnek, vagy a Tanulmányi Osztály útján. Határidő: 2018. november 5.

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó