Főoldal > Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás 2018/19. tavasz

Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja pályázati felhívás 2018/19. tavasz

A Főiskola az „EFOP-3.4.3-16-2016-00024 „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” c. projekt keretein belül belső ösztöndíj pályázatot hirdet meg újra a 2018/19. II. (tavaszi) félévre (Hátrányos Helyzetűek Speciális Ösztöndíja). A támogatás első szemeszterében a szorgalmi időszak hónapjaiban havonta 10.000,- Ft azaz tízezer forint, a következő szemeszterekben havonta 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint. Pályázhatnak mindazok a hallgatók, akik megfelelnek a pályázatban megjelölt célcsoport feltételeinek (lakóhely a hátrányos helyzetű térségben, hátrányos helyzet [Nftv. 108. § 10. pont], készséghiány [Nftvhr. 62. § (2)-(7) bek.], fogyatékkal élés [Nftv. 108. § 6. pont] ) megfelelnek, illetve részt vettek vagy vesznek a pályázat keretein belül meghirdetett felzárkóztató és/vagy angol nyelvi oktatáson, A pályázat a Diákinfó levelezőlistán és a Tanulmányi Osztály honlapján (https://to.tkbf.hu/) és hirdetőtábláján keresztül kerül meghirdetésre. Pályázat elektronikus levélben vagy papír alapon beadható közvetlenül a szakmai asszisztensnek, Bácsi Enikőnek (efop@tkbf.hu).  Jelentkezési határidő: 2019. február 10. (vasárnap)

Kapcsolódó

Események

Csadó Attila és a madárkák koncert A Tan Kapuján

2024. április 19-én igazán különleges eseménynek ad otthont Főiskolánk. Két volt hallgatónk (Csadó Attila és Sántik Zsuzsanna) is fellép a Szertartásteremben, ahol a Csadó Attila és a madárkák zenekar ad izgalmasnak ígérkező koncertet. 

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó