Főoldal > Diákigazolvány leadása

Diákigazolvány leadása

Kedves Hallgató!

Tájékoztatunk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a Titkárságon.

Jogviszony megszűnés indoka:

  • elbocsátás saját kérésre;
  • elbocsátás tanulmányi vagy fegyelmi okból, illetve fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén;
  • tanulmányok befejezése az abszolutórium megszerzésével, záróvizsga nélkül;
  • tanulmányok befejezése záróvizsga letételével.

Visszaszolgáltatás módja, dátuma: személyesen vagy postai úton a Titkárságra kell eljuttatni a diákigazolványt a jogviszony megszűnésétől számított 10 napon belül.

A Titkárság a diákigazolvány leadását követően igazolást állít ki, mely a tanulmányok befejezését követő március 31-ig, illetve október 31-ig jogosít a szolgáltatások (pl. utazás) változatlan igénybevételére.

Tagozatváltás esetén az új tagozaton történő beiratkozás során kell leadni a diákigazolványt a Titkárságon és az új tagozaton új diákigazolvány igénylést kell elindítani a Neptun rendszeren keresztül. A továbbiakban a közlekedési vállalatok és egyéb szervek ezen jogszabályi előírás alapján járnak el, a jogtalanul használt diákigazolvány gyanúja esetén azonnal feljelentést tesznek.

Tanulmányi Osztály

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás