Főoldal > Elsős beiratkozás 2019

Elsős beiratkozás 2019

Kedves elsős Hallgatók!

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, mely két részből áll:

  • elektronikus és
  • személyes ügyintézésből.

A beiratkozás elektronikus részében a felvételi határozatban megadott hallgatói azonosító (Neptun) kódjával -és a jelszavának segítségével be kell jelentkeznie az elektronikus tanulmányi rendszerbe (továbbiakban: Neptun), ahol a személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok feltöltése után kitölti, kinyomtatja és aláírja a beiratkozási lapot. A személyes beiratkozás során megkapja és kitölti az indexét.

A beiratkozásra feltétlenül hozza magával az alább felsorolt dokumentumokat (eredetiben) és azok másolatát egy példányban.

  • a személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét)
  • lakcímet, adóazonosító számot, TAJ számot igazoló kártyákat
  • érettségi bizonyítványt, oklevelet, diplomát
  • 2 db új igazolványképet, melynek hátoldalára a nevét és NEPTUN-kódját ráírta
  • nyelvvizsgabizonyítványt
  • fogyatékkal élő hallgató az ezt igazoló szakvéleményt
  • igazolást a korábban felhasznált támogatott félévekről, amennyiben nem egyezik meg a vélelmezett félévvel a valóban felhasznált féléveinek száma
  • párhuzamos képzés létesítésekor a másik felsőoktatási intézményből a hallgatói jogviszony igazolását, vagy a törlési határozatot a finanszírozási forma és az ott igénybe vett államilag támogatott félévek számának igazolásával

Az első négy pontban szereplő dokumentumok bármelyikének hiánya a beiratkozást megakadályozza!

Az elsős beiratkozási napok beosztása a következő

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás